Lepší železniční spojení Praha – Mnichov je naší společnou prioritou, shodl se ministr Kupka se svým bavorským protějškem

03.02.2023 | Článek dne

O železničním spojení mezi Českem a Bavorskem jednal ministr dopravy Martin Kupka v Mnichově se státním ministrem bydlení, výstavby a dopravy Christianem Bernreiterem.

Oba ministři se shodli na potřebě společného koordinovaného postupu při přípravě modernizace trati Plzeň – Domažlice – Česká Kubice – státní hranice – Mnichov/Norimberk. Společně řešili také problém se zpožděním vlaků na česko-bavorské hranici, které bylo způsobeno policejními kontrolami na německé straně.

„Bavorsko je jedním z našich klíčových ekonomických partnerů. Pokládám proto za velmi důležité, abychom dokázali směrem na Mnichov vybudovat kvalitní kapacitní železniční spojení. Na naší straně připravujeme modernizaci úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice. Pro úspěch tohoto projektu je důležité, aby došlo k elektrizaci celého spojení i ke zkapacitnění, zejména úseku Schwandorf – Furth im Wald na německé straně tak, aby byl dvoukolejný. Jsem rád, že Německo začalo s posuzováním možností modernizace této železniční části a vybudování tří nových dvoukolejných úseků,“ uvedl po jednání v Mnichově ministr Kupka.

„Bavorsko je jedním z našich klíčových ekonomických partnerů. Pokládám proto za velmi důležité, abychom dokázali směrem na Mnichov vybudovat kvalitní kapacitní železniční spojení.“

Martin Kupka, Ministr dopravy ČR

Úprava české části trati v úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice je rozdělena do 4 staveb a začátek realizace této modernizace předpokládáme v roce 2024. „Z pohledu České republiky je důležité připravit trať nejen pro osobní dopravu, ale zároveň zajistit dostatečné kapacity i pro dopravu nákladní,“ dodává Kupka. Cílem je připravit trať s takovými parametry, které by umožňovaly zajistit provoz v minimálním rozsahu 1 nákladního vlaku v každém směru během každé hodiny včetně té špičkové (minimálně tedy 24 párů vlaků rovnoměrně rozdělených během dne).

Oba ministři hovořili i o budoucnosti fungování vlakové linky Praha – Mnichov. Objednatel železniční dopravy ve spolkové zemi Bavorsko „Bayerische Eisenbahngesellschaft“ a Ministerstvo dopravy České republiky připravují společné zadávací řízení na jednoho dopravce na lince mezi českou a bavorskou metropolí. Jedná se o jedno z prvních přeshraničních řízení takového rozsahu. „Společné zadávací řízení na linku Praha – Mnichov, nesoucí shodné označení Ex36, ještě více přiblíží naše země a naše občany. Jeden dopravce bude zajišťovat přeshraniční dopravu 8 páry vlaků denně. Spolupráce na tomto projektu pokračuje dobře, na naší straně máme připraven pracovní návrh smlouvy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Provoz vlaků má být na základě společného nabídkového řízení spuštěn od prosince 2027 na dobu 15 let. Cestující se mohou těšit na nové vozy výrazně vyšší kvality než doposud a díky postupné modernizaci trati i na rychlejší cestování.

„Z pohledu České republiky je důležité připravit trať nejen pro osobní dopravu, ale zároveň zajistit dostatečné kapacity i pro dopravu nákladní.“

Martin Kupka, Ministr dopravy ČR

Během jednání došlo i na téma ryze aktuální – zpoždění vlaků na společné hranici kvůli policejním kontrolám. Zpoždění byla obvykle způsobená policejními kontrolami na německé straně, které začínaly ve Furth im Wald a pokračovaly během jízdy až do Schwandorfu. Cestující po příjezdu do Schwandorfu kvůli kontrolám mnohdy nestíhali navazující spoj, který přijíždí z Hofu a pokračuje do Mnichova. „To mnoha cestujícím zásadně komplikovalo cestování. Bavorská strana nás informovala, že od kontrol od pátku minulého týdne upustila, což by mělo dopravu významně zjednodušit a odbourat nepříjemná zpoždění,” uvedl Kupka.

Bavorské ministerstvo také potvrdilo plánovanou změnu železničního spojení od změny jízdního řádu na konci roku 2023, kdy již nebude vlak z Prahy ve Schwandorfu přepojován na navazující spojení z Hofu do Mnichova, nýbrž pojede přímo. „To pomůže výrazně zlepšit komfort vlakového spojení,“ podotknul Kupka.

Dnes se jednalo o první z řady jednání, které budou mezi námi a bavorskou stranou probíhat. Další společné jednání je plánováno na jaro v Praze. Na závěr jednání pozval ministr Kupka svého bavorského kolegu do Prahy na Světový silniční kongres PIARC, který se uskuteční 2. až 6. října 2023. Jedná se o nejvýznamnější světovou akci k tématům silniční infrastruktury, jejímu rozvoji a technologickému pokroku. Ministři se rovněž budou věnovat bezpečnosti silničního provozu či cyklistice.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

NOBO AUTOMOTIVE zahajuje výrobu sedadel pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, zahajuje výstavbu druhé haly v GARBE PARKU České Budějovice. Novým nájemcem se stane NOBO AUTOMOTIVE, prvotřídní dodavatel interiérů, exteriérů, sedadel a autoelektroniky. V Českých Budějovicích bude NOBO AUTOMOTIVE vyrábět sady sedadel pro prémiové vozy značky BMW, včetně vybraných klíčových komponentů. Jedná se o největší pronájem průmyslových prostor uzavřený v prvním čtvrtletí 2024 o velikosti téměř 30 000 m2, který zprostředkovala společnost CBRE.