Moravskoslezský kraj se propojuje s evropskými přístavy

18.10.2022 | Článek dne

Za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, primátora města Ostravy Tomáše Macury a zástupců majitelů i významných společností z oblasti logistiky byl slavnostně zahájen provoz terminálu kombinované dopravy „Terminál Mošnov“. Díky své ideální strategické poloze v blízkosti českých, slovenských a polských hranic terminál významně prospěje rozvoji moravskoslezského regionu, rovněž i krajů a zemích sousedících a propojí je se všemi evropskými přístavy, jak v seveí a západní Evropě, tak v adriatické části tohoto regionu.

Terminál kombinované dopravy zajistí přesun ekologicky náročné silniční nákladní dopravy na železnici, čímž přispěje k udržitelnému rozvoji celého regionu. Spojení logistické, skladovací a výrobní kapacity v Průmyslové zóně Mošnov umožní další rozvoj podnikatelských aktivit v Moravskoslezském kraji bez negativního dopadu na životní prostředí. Poskytne také další pracovní příležitosti pro obyvatele žijící v tomto regionu.

Areál OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK se rozkládá na ploše 52 hektarů a zahuje více než 234 tisíc metrů čtverečních skladových, výrobních a kancelářských ploch.

Operátorem terminálu kombinované dopravy jsou čtyři partneři – společnost Innofreight Czech Republic, Medlog Czech Republic, Budamar Logistics, ČD Cargo Logistics. Jeho výstavbu zastřešila společnost Concens.

Kontejnerový terminál se nachází v rozsáhlé průmyslové zóně, v těsné blízkosti mezinárodního Letiště Leoše Janáčka. Jeho poloha umožňuje přístup na dálniční síť a komunikace prvních tříd. Dále disponuje přímým elektrifikovaným spojením na železniční koridor. Provázanost terminálu s dopravní infrastrukturou je na vynikající úrovni. Díky strategickému umístění terminálu a přímému vlakovému spojení na téměř třistatisícové krajské město Ostrava je zajištěna dobrá dostupnost pracovní síly. Nový terminál je schopný odbavovat ISO námořní kontejnery, výměnné nástavby a LKW návěsy a uspokojit veškeré přepravní a logistické potřeby přilehlých regionů a zákazníků v nich působících.

Citace hejtmana MSK z tiskové zprávy vydané u příležitosti slavnostního otevření areálu OAMP:
„Nový terminál kombinované dopravy v Mošnově nepochybně přinese významné ekonomické impulsy a příliv nových investic nejen do krajského města, ale do celého kraje. Posílení a zintenzivnění carga v průmyslové zóně také významně přispěje i k rozvoji Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Pro zdejší firmy to bude mít významný ekonomický přínos, pro region to bude znamenat výrazně nižší emise z nákladní automobilové dopravy, větší bezpečnost na silnicích a zlepšení životního prostředí, což je pro nás prioritní. Proto jsme podporovali a nadále podporujeme veškerá technická opatření a obchodní aktivity směřující k zahájení provozu terminálu, jeho bezkoliznímu fungování a dalšímu rozvoji,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Komentář společnosti Innofreight Czech Republic s.r.o.
Skupina Innofreight se specializuje na moduláí železniční logistická řešení. Díky provozování terminálu Mošnov budeme moci našim zákazníkům a obchodním partnerům nabídnout další služby a rozvíjet intermodální dopravu v regionu. Jsme rádi, že se na provozování terminálu budou podílet silní partneři a společně přispějeme k přesunu přeprav zboží ze silnice na železnici.

Petr Valach
CEO Innofreight Czech Republic s.r.o.

Komentář společnosti MEDLOG Czech Republic s.r.o.
Věříme, že aktivní účast v provozování terminálu Mošnov je dalším důležitým krokem pro společnost Medlog k posílení existující nezávislé intermodální sítě s ohledem na potřeby jednotlivých partnerů a účastníku dopravního, logistického a dodavatelského řetězce, které se hlavně v posledních letech
výrazně změnily a poukázaly na slabá místa v řetězci samotném. Spolu s našimi partnery jsme přesvědčeni, že trh takovou změnu a posílení potřebuje. Naše samotná společnost již provozuje 5 vlaků týdně na terminálu Mošnov a další rozšíření produktu bude brzy následovat.

Michaela Svrčková
Managing Director, MEDLOG Czech Republic s.r.o.

Komentář společnosti Budamar Logistics
Uvítali jsme možnost participace na provozování terminálu Ostrava Mošnov, protože jedním z cílů skupiny Budamar je rozvíjet kombinovanou dopravu a Ostrava Mošnov rozšíří naší současnou síť provozovaných terminálů. Dalším důležitým faktorem byla výhodná lokalita umístnění terminálu, kdy odsud můžeme obsloužit klienty nejenom v Česku ale i Polsku a na Slovensku. O správnosti našeho rozhodnutí svědčí i fakt, že od srpna začali na terminál Ostrava Mošnov jezdit pravidelné vlaky z Itálie.

Viktor Bystrian
Business development director, Budamar Logistics

Komentář společnosti ČD Cargo logistics
Pro ČD Cargo je intermodalita jedním ze čtyř strategických pilířů, na kterých staví svojí budoucnost. Se společností Innofreight spolupracujeme již více než 15 let a věřím, že nyní, po otevření nového terminálu v Mošnově, se naše spolupráce ještě prohloubí. Ve spolupráci s naší stoprocentní dceřinou společností ČD Cargo Logistics připravujeme několik nových projektů, ve kterých Mošnov hraje velmi důležitou roli.

Tomáš Tóth
Předseda představenstva ČD Cargo, a.s.

 

Zdroj: INNOFREIGHT Czech

Porsche Česká republika spouští novou kampaň, připomíná důležitost recyklace

Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty lze po renovaci znovu použít, v ostatních případech přichází na řadu většinou recyklace, která získá cenné suroviny pro výrobu nových produktů, nebo energetické využití jinak nezpracovatelných materiálů.

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.

Příručka pro řidiče: Sedm praktických tipů, jak se chovat bezpečně v blízkosti kamionů

Práce řidiče kamionu patří mezi náročná povolání. Znamená dlouhé hodiny za volantem, neustálou soustředěnost a tíhu odpovědnosti za několikatunový náklad či bezpečnost projíždějících vozidel. I přesto, že interakce s kamiony je na českých silnicích dnes již zcela běžná, ne každý řidič ví, jak jízdu poblíž silničních kolosů přizpůsobit, aby řidičům nákladních vozidel jejich práci nekomplikoval a také neohrozil sebe ani ostatní.