Nádraží v centru Jihlavy se promění v moderní terminál

08.04.2024 | Článek dne

Správa železnic vypsala tendr na komplexní rekonstrukci městského nádraží v Jihlavě. Ve spolupráci s tamní radnicí zde vznikne centrální dopravní terminál. V rámci stavby se zcela změní konfigurace kolejiště, vybuduje se nový podchod a stávající nádražní budovu nahradí novostavba. Výsledkem bude moderní přestupní uzel sloužící jako klíčový bod pro veškerou osobní dopravu v regionu.

„Stanice Jihlava město je strategicky umístěná v blízkosti centra, což nás motivovalo k ambicióznímu cíli – proměnit ji v hlavní dopravní uzel krajské metropole s potenciálem budoucího propojení s vysokorychlostní tratí mezi Prahou a Brnem. Zúžení kolejiště nám současně umožní uvolnit plochy pro rozvoj městské infrastruktury a stavbu centrálního dopravního terminálu,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Z městského nádraží v Jihlavě vznikne moderní dopravní terminál regionálního významu. „Cestujícím zajistí pohodlný přestup mezi osobní železniční, linkovou autobusovou a městskou hromadnou dopravou s odpovídajícím napojením na pěší, cyklistické a automobilové trasy,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

V plánu je úprava přednádražních prostor, vybudování nového trakčního vedení, zastávek MHD a linkové autobusové dopravy, pozemního parkoviště P+R s 68 místy a komunikace podél terminálu propojující jeho části včetně okružní křižovatky. Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení a komunikace pro pěší, počítá také se zastávkami náhradní dopravy a rozšířením veřejné zeleně.

Dvě nově vybudovaná nástupiště přinesou bezbariérový přístup a komfortnější, pohodlnější i rychlejší nástup do vlaků. Cestující se dostanou na nástupiště bezpečně podchodem, který bude končit za kolejištěm, což umožní jeho budoucí vyústění až do Mostecké ulice. Příchod k vlakům bude po schodištích, které doplní výtahy.

Nová nádražní budova nabídne dvě podlaží. V prvním bude sloučená odjezdová a příjezdová hala. Plocha sloužící ke krátkodobému čekání se vybaví příslušným mobiliářem. Ve druhém podlaží pak bude samostatná čekárna pro přestupující cestující.

Součástí stavby bude rovněž instalace nových informačních panelů a úprava zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Provoz vlaků se bude řídit ze stanice Jihlava, kde se již v předstihu vybudovalo řídicí pracoviště.

Celkové investiční náklady připravované akce dosahují výše 1 754 527 446 Kč. Nabídková cena stavebních prací je pak v rámci vypisované zakázky na zhotovitele rekonstrukce limitována částkou 1 507 198 024 Kč bez DPH.

Realizace stavby Modernizace ŽST Jihlava město je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027.

Zdroj: Správa železnic

Stanice v Bubnech získává svoji podobu, vznikají i navazující estakády

Projekt modernizace trati mezi Prahou, letištěm a Kladnem úspěšně pokračuje, už rok a čtvrt prochází rekonstrukcí úsek mezi Bubny a Výstavištěm. Práce běží rychlým tempem, výrazně pokročila výstavba čtyřkolejné stanice v Bubnech, stejně jako navazujících estakád. Ty nahradí jak přejezd v Bubenské ulici, tak i železniční náspy, které dosud rozdělovaly velkou část Holešovic.

Podnikatele trápí stará osvětlení, okna a nedostatečné zateplení jejich budov. NRB přerozdělí 1,8 miliardy v rámci programu Nové úspory energie

Podnikatelé se ve svých budovách dennodenně potkávají s problémy, které zvyšují jejich účty za energie. Nedostatečné těsnění oken, špatné osvětlení nebo zateplení jsou jen hrstkou z problémů, kterým čelí. Se schválením Směrnice o energetické náročnosti budov Radou EU se navíc na renovace a úsporné budovy bude klást v příštích letech výrazně větší důraz a podnikatelé budou muset do přechodu na udržitelná řešení investovat nemalé částky.

VWFS boduje s inovovaným produktem Servisní prohlídky

Společnost Volkswagen Financial Services (VWFS) nabízí svým zákazníkům pohodlný a efektivní způsob, jak udržet provozované vozidlo v nejlepším technickém stavu. Nový produkt Servisní prohlídky si mohou sjednat on-line pro nové i ojeté vozy značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda a Volkswagen Užitkové vozy. Zákazníci tak získají jistotu vysoké kvality servisu předepsaného výrobcem vozu, za předem sjednanou cenu až na několik let dopředu, bez ohledu na vývoj inflace v oblasti servisních služeb. Dalším bonusem je záruka mobility. Servisní prohlídky si objednaly už stovky zákazníků.