Panasonic začal v Plzni stavět nový závod na tepelná čerpadla!

08.12.2023 | Článek dne

Projekt zvedne celkovou výši investic japonské značky v ČR na 19 miliard korun

Společnost Panasonic započala novou etapu svého působení v ČR – oficiálně zahájila výstavbu výrobního závodu v Plzni. Západočeské město se tak stane centrem produkce, výzkumu i vývoje tepelných čerpadel značky Panasonic v Evropě. Do projektu vloží japonská společnost 7,6 miliardy korun s cílem dokončit nový závod do jara 2025 a do roku 2030 v Plzni vyrábět až milion čerpadel ročně. Nový projekt zvedne celkovou výši investic společnosti Panasonic v ČR na 19,2 miliardy korun.

Slavnostního zahájení výstavby v plzeňské průmyslové zóně Borská pole se zúčastnila celá řada významných hostů z byznysu, politiky i diplomacie. Kromě top managementu společnosti Panasonic a viceprezidenta stavební firmy Kajima Corporation nechyběli ani zástupci vedení města Plzně nebo japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki. Všichni byli svědky zásadního momentu – počátku výstavby nového závodu na výrobu tepelných čerpadel v areálu Panasonic, který se díky novému přírůstku zvětší až na 140 000 metrů čtverečních.

Výroba, výzkum i vývoj v Plzni

„Od našeho vstupu na český trh v roce 1996 jsme v ČR proinvestovali 11,6 miliardy korun a nekončíme. Do výrobních kapacit na tepelná čerpadla hodláme investovat dalších 7,6 miliardy korun a nový závod plánujeme otevřít na jaře 2025. Tepelných čerpadel chceme v Plzni do roku 2030 vyrábět až milion kusů ročně a zásobovat jimi celý evropský kontinent,“ uvedl Hiroshi Komatsubara, Managing Director Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o.

Z plzeňského areálu se stane evropská centrála japonské značky Panasonic pro výrobu tepelných čerpadel včetně vlastního výzkumu a vývoje. „Čerpadla jsme v Plzni začali vyrábět již v roce 2018, ale produkce probíhala souběžně s výrobou televizí. Tu jsme ovšem loni definitivně ukončili a nyní se soustředíme výhradně na výrobu tepelných čerpadel,“ řekl Komatsubara.

Aktuálně produkce tepelných čerpadel v rámci areálu Panasonic probíhá v jedné hale. Další výrobní a skladovací kapacity si japonská firma pronajala na ploše 25 000 metrů čtverečních v areálu Panattoni Park Pilsen West II. v Nýřanech na severním Plzeňsku. „Stávající i pronajaté kapacity zaručí, že v Plzni zvládneme plnit veškeré smluvní objednávky do jara 2025, kdy má být nový závod hotov,“ vysvětluje Komatsubara a pokračuje: „Nová třípatrová výrobní hala o rozloze sto tisíc metrů rozšíří celý náš areál na 140 tisíc metrů čtverečních. Jen pro srovnání – původní výroba televizorů probíhala na 78 tisíci metrech čtverečních, takže nový areál na tepelná čerpadla bude zhruba o 80 % větší než ten původní.“

Lokalizace subdodávek = šance pro české firmy

Loni Panasonic v ČR vyrobil bezmála 100 000 tepelných čerpadel, ale – jak bylo zmíněno – plány jsou do roku 2030 až desetinásobné. K rozšiřování výrobních kapacit se tak logicky váže i zvýšená poptávka po zaměstnancích. „Dnes u nás pracuje 900 lidí a trvale nabíráme nové, teď nejvíc techniky. Do budoucna odhadujeme, že číslo zaměstnanců stoupne minimálně na dvojnásobek,“ prohlásil Komatsubara.

Zahájení výstavby závodu Panasonic. Foto: Panasonic

Produkce čerpadel navíc rozhodně nebude mít charakter montovny, kde se uskutečňuje jen kompletace dílů. V Plzni se již vyrábějí například elektronické řídicí desky a probíhá nahrávání řídicího softwaru do mikročipů. „Lokalizaci výroby ovšem budeme významně posilovat. Plánujeme se do roku 2025 dostat na více než 65% podíl dodávek z evropských zdrojů a preferovat budeme české partnery. Především z důvodů rychlejší a snazší logistiky i nižší ekologické zátěže přepravy. Lokalizaci subdodávek považujeme za zcela nutnou, jelikož kvůli celé řadě krizí jsou narušeny dodavatelské řetězce, rostou náklady na dopravu a je nezbytné posílit stabilitu výroby i zrychlit obsluhu trhu tepelných čerpadel v Evropě. A vrací to pracovní příležitosti do Česka,“ dodal Komatsubara.

Plánovanou ekonomickou provázanost s českými firmami i moderní charakter výroby vítá Daniel Kůs, radní města Plzně pro Smart City a podporu podnikání: „Potřebujeme v ČR co nejvíc investic, které rozvíjejí český potenciál a pracovní příležitosti pro tuzemské firmy. Velmi mne proto těší plán společnosti Panasonic výrazněji lokalizovat subdodávky komponentů i přesun výzkumu a vývoje tepelných čerpadel do Plzně. Jen takovýmito kroky se ve spolupráci s dlouholetými zahraničními partnery zbavíme nálepky montovny Evropy a budeme zde vyrábět technologie s vysokou přidanou hodnotou i perspektivou do budoucna. A samozřejmě mne těší dvojnásob, že projekt tohoto typu vzniká právě na Plzeňsku.“

Japonská stopa v ČR

Do Česka společnost Panasonic vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů. Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním velkým investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je aktuálně jednou z největších v Česku. Při započítání plánovaných investic do nového závodu činí celkový objem investic společnosti Panasonic v ČR 19,2 miliardy korun.

„Japonsko je druhou nejvíce investující zemí v ČR a po celé republice úspěšně působí zhruba 270 japonských firem. Zejména díky velké podpoře města Plzně se právě na Plzeňsku etablovala řada japonských společností. Stojí ovšem za pozornost, že Panasonic v ČR začal působit dávno před vstupem Česka do Evropské unie v roce 2004, a tak můžeme Panasonic nazvat průkopníkem, který otevřel dveře na český trh dalším japonským firmám,“ uvedl japonský velvyslanec v ČR Hideo Suzuki při slavnostním zahájení výstavby, jehož součástí byl i tradiční šintoistický rituál žehnající stavbě.

Generálním dodavatelem stavby bude další japonská společnost – Kajima Corporation. „Areál jsme převzali 1. září a hned jsme začali s demolicí dvou budov, na jejichž místě vyroste nový třípodlažní výrobní závod. S velkými stavebními projekty tohoto typu máme bohaté zkušenosti ze zahraničí i z tuzemska. V ČR působíme přes dvacet let a úspěšně jsme zde realizovali více než 60 projektů včetně výrobního areálu na automobily Toyota v Kolíně a mnoho dalších. Jsem tudíž přesvědčen, že plánovaný termín dokončení výstavby stihneme a Panasonic se bude moci na jaře 2025 do nových prostor nastěhovat,“ řekl Hiroshi Ishikawa, viceprezident Kajima Corporation.

Zdroj: Panasonic

NOBO AUTOMOTIVE zahajuje výrobu sedadel pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, zahajuje výstavbu druhé haly v GARBE PARKU České Budějovice. Novým nájemcem se stane NOBO AUTOMOTIVE, prvotřídní dodavatel interiérů, exteriérů, sedadel a autoelektroniky. V Českých Budějovicích bude NOBO AUTOMOTIVE vyrábět sady sedadel pro prémiové vozy značky BMW, včetně vybraných klíčových komponentů. Jedná se o největší pronájem průmyslových prostor uzavřený v prvním čtvrtletí 2024 o velikosti téměř 30 000 m2, který zprostředkovala společnost CBRE.