Roste zájem o kombinované přepravy v rámci Evropy

30.01.2023 | Článek dne

V loňském roce rostla obliba kombinované dopravy v rámci Evropy a tento trend nadále pokračuje. V případě společnosti PST CLC Mitsui-Soko vloni došlo ke zhruba padesátiprocentnímu nárůstu objemu kombinovaných přeprav oproti roku 2021. To, jak se bude v tomto směru vyvíjet situace v roce 2023, bude záležet na vývoji ceny elektrické energie.

„Firmy vlivem různých faktorů, například kvůli nedostatku řidičů, přicházejí na to, že je kombinovaná přeprava vhodným řešením, i když nemusí vždy jít o úplně nejlevnější variantu. Zájmu o kombinované přepravy pomohla i situace týkající se Velké Británie, tedy Brexitu. Kombinovaná přeprava může znamenat jednodušší přechod hranic,“ říká Jan Bláha, ředitel přeprav společnosti PST CLC Mitsui-Soko.

Kombinovaná doprava zanechává menší uhlíkovou stupu

Dodává: „Když se někde přeprava zastaví, tak nečekají řidiči v kabině, ale jen část dopravního prostředku – návěs nebo kontejner. Kombinované přepravy jsou také ekologičtější, zákazníci si stále více uvědomují, že kombinovaná doprava zanechává menší uhlíkovou stupu. Silniční doprava je pouze v kratších úsecích tras, slouží jen na svoz na terminál a následně na rozvoz. Nejdelší část přepravy je buď železniční nebo vodní.“

Hrozí nekonkurenceschopnost kvůli cenám energie

Letos se očekává další růst zájmu o kombinované přepravy, bude na to mít ovšem vliv vývoj cen elektrické energie. „Cena energie i pro železnici enormně stoupla, uvidíme tedy, jak obstojí v rámci konkurence, kterou je silniční doprava. Čeká nás nejistý rok. Společnosti mnohem více než dříve budou sledovat nákladovou stránku, budou se snažit hledat úspory. Když by byla přeprava po silnici cenově výhodnější, začnou ji firmy na úkor kombinovaných přeprav více poptávat,“ konstatuje Jan Bláha. Upozorňuje, že náklady v silniční přepravě také rostou.

Časté trasy PST CLC Mitsui-Soko – spojení s Holandskem a Tureckem

V případě kombinovaných přeprav jde ve většině případů o přepravu návěsů prostřednictvím silniční a železniční cesty. Návěsy se nakládají na takzvané kapsové vagony. Společnost PST CLC Mitsui-Soko pravidelně využívá železniční spojení mezi Vídní a Holandskem – a to importně i exportně. Pro Českou republiku mají velký význam kombinované přepravy i do Turecka a z Turecka. PST CLC Mitsui-Soko využívá pravidelné vlakové spojení s Istanbulem, kdy vlaky přijíždějí do Kolína.

Kombinovaná doprava se vyplácí na delší vzdálenosti, tedy trasy o délce kolem jednoho tisíce kilometrů a více. „V rámci České republiky kombinovaná doprava nemá význam. Nevyplatí se jak z pohledu času, tak z pohledu nákladů. Přeprava po naší republice je výhodnější po silnici,“ uvádí Jan Bláha.

Zdroj: PST CLC Mitsui-Soko

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.