Savills: Investoři disponující velkým kapitálem vyhlížejí příležitost v době, kdy aktivita na globálním trhu s kancelářskými prostory zpomaluje

24.11.2022 | Článek dne

Investice do světových kancelářských trhů ve třetím čtvrtletí prudce poklesly, nicméně společnost Savills ve svém nejnovějším kvartálním průzkumu kapitálových trhů uvádí, že v oběhu je stále dostatek kapitálu, který je připraven zaměřit se na nejlepší nemovitosti, stejně jako na všechna zlevněná aktiva v situaci, kdy se investoři využívající bankovní financování stahují z trhu a ostatní pozastavují schvalování transakcí.

Společnost Savills uvádí, že její referenční výnosy z nejlepších evropských kancelářských nemovitostí se ve třetím čtvrtletí zvýšily mezi 10 bps (ve Frankfurtu) a 35 bps (v Madridu), v New Yorku vzrostly výnosy z nejlepších kancelářských nemovitostí o 50 bps na 5 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c} a v Praze o 25 bps na 4,75 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c}, zatímco v případě nejlepších kancelářských nemovitostí typu core v Asii a Tichomoří zůstaly stabilní, i když s velkým rozptylem, od 1,7 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c} v Hongkongu po 8 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c} v Bombaji. Savills však uvádí, že ocenění aktiv zůstává rigidní ve srovnání s úvěry. Na polovině sledovaných trhů vzrostly náklady na dluh od 1. čtvrtletí 2022 o více než 200 bps a očekává se, že v příštích 12 měsících bude ve většině lokalit možné pozorovat další tlak na růst výnosů.

Fraser Watson, ředitel oddělení investičního poradenství, Savills ČR a SR, k tomu říká: „Český trh se chová v podstatě stejně jako širší globální trh, kdy investoři využívající vlastní kapitál (nebo s nízkou mírou zadlužení) mohou (teoreticky) využít ke svému prospěchu prostředí, kdy horší dostupnost financování a náklady dluhu způsobují zpomalení, zastavení transakcí nebo nutnost jejich přecenění. Vzhledem k relativně malému objemu domácího trhu a převaze otevřených fondů bez pevně stanoveného data expirace je však počet výhodných příležitostí pro investory využívající vlastní kapitál či pouze nízkou míru zadlužení omezený. Výsledkem je spíše celkové zpomalení aktivity, než její nárůst při jiných cenách, u kterých očekáváme, že v nadcházejících měsících bude postupně probíhat jejich zjišťování a objevování nových cenových hladin.“

Pavel Novák, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských prostor, Savills ČR a SR, komentuje: „V souladu s globálními trendy se pražský trh s kancelářemi nadále těší silné obsazenosti, která představuje výrazný nárůst oproti roku 2021, a v poslední době zaznamenává růst nájemného. Nájemci kanceláří zůstávají aktivní, ačkoliv v nadcházejících měsících očekávají uplatnění inflačních doložek v nájemních smlouvách a výrazný nárůst provozních nákladů.“

Podle společnosti Savills jsou ti investoři, kteří zůstávají aktivní, i nadále povzbuzováni silnou nájemní aktivitou, zejména u prémiových kanceláří, přičemž celkově stabilní míra neobsazenosti na trzích EMEA, Asie a Tichomoří v roce 2022 podporuje současné ocenění. Globální ekonomický výhled sice tento narativ zpochybňuje, ale omezená nabídka vysoce kvalitních nemovitostí v mnoha geografických oblastech zatím drží pokles cen na uzdě.

 

Zdroj: Savills

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.