Skupina ČEZ, Coca Cola, Vodafone nebo Sonnentor: Které firmy se umístily mezi desítkou nejlepších na základě udržitelnosti a ESG?

15.11.2023 | Článek dne

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

O odborné srovnání svých ESG strategií v podzimním žebříčku projevilo zájem o 55 % více firem než loni „Pro veřejnost i byznysový svět je představení TOP velkých a malých a středních podniků s transparentními a smysluplnými ESG principy cennou informací, změny v legislativě a povinný nefinanční reporting jsou za dveřmi a Rating nejen firmám ukáže jejich pozici v porovnání s konkurencí, ale těm méně zkušeným či připraveným poslouží jako odrazový můstek a podklad pro další zlepšování,” vysvětlila Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti. I proto byl letošní dotazník upraven tak, aby reflektoval relevantní témata pro obě kategorie, protože se mohou lišit.

TOP 10 v kategorii Velký podnik (řazeno podle nejvyššího dosaženého skóre):

  1. Skupina ČEZ, 2. MONETA Money Bank, 3. Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, 4. Vodafone Czech Republic, 5. Československá obchodní banka, 6. Komerční banka, 7. Albert Česká republika, 8. Letiště Praha, 9. VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, 10. Hyundai Motor Manufacturing Czech

TOP 5 v kategorii Malý a střední podnik (řazeno podle nejvyššího dosaženého skóre):

  1. Mega, 2. Sonnentor, 3. Nobilis Tilia, 4. KONSIT, 5. Portu

Na prvním místě se mezi malými a středními podniky umístila společnost Mega, za velké podniky Skupina ČEZ. „Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsme začali zveřejňovat už v roce 2007, od roku 2016 reportujeme pokroky v udržitelném rozvoji podle mezinárodních standardů GRI. Postupně jsme do reportingu zahrnuli celou řadu dalších mezinárodních metrik a standardů, tak abychom se mohli srovnávat s TOP zahraničními hráči, a v trendu pokračujeme i nyní. Chceme být vždy o krok napřed – sledujeme trendy a s předstihem je implementujeme ještě dřív, než se stanou povinnými. Zakládáme si na transparentnosti a úplnosti reportování. Proto mám radost, že naši pozici lídra potvrzují i výsledky letošního ESG Ratingu 2023. Prvního místa si vážím o to víc, že je založeno na skutečně zevrubném výzkumu realizovaném nezávislou třetí stranou a pomocí komplexního programu CEMS,“ popsala Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ.

ESG v zapojených firmách v číslech

Rozdíl ve zkušenosti velkých a malých a středních firem co se vykazování nefinančních ukazatelů týká, je poměrně zásadní. Z Ratingu vyplynulo, že 61 procent velkých firem vydává zprávu zaměřenou na udržitelnost, naproti tomu ale jen 22 procent podniků menších se v nějakých dokumentech udržitelnosti věnuje. „Zároveň 71 procent velkých firem využívá Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jako základ pro formulaci svých strategií udržitelnosti a malé a střední podniky nezůstávají pozadu,” komentovala Lucie Mádlová. Dodala, že když nápad ESG Ratingu vznikal, jedním z cílů bylo a stále je právě těmto společnostem pomoci se v ESG zorientovat a nastavit si efektivní a dlouhodobé procesy.

Zhruba třetina velkých firem má agendu ESG přímo pod dohledem CEO, což je v porovnání se zahraničím neobvyklé, několik českých firem již začalo vytvářet pozice CSO po vzoru zahraničních firem. Rating také potvrdil, že velikost firmy má přímý dopad na kvalitu a hloubku reportování, menší podniky mají obecně omezené zdroje, třeba i na možnost najmout si specialistu, nebo nižší znalost témat spojených s udržitelností. Naopak právě tyto podniky bodují oproti velkým podnikům v oblasti S, často věnují zvýšenou pozornost svým zaměstnancům a místním komunitám, s nimiž udržují osobní kontakt.

„Visa není pouze platební společnost, je to síť spojující spotřebitele, finanční instituce a obchodníky po celém světě. Snažíme se využít příležitosti, které máme v širším platebním ekosystému, abychom pomohli nastartovat udržitelný obchod. V rámci našeho poslání podporujeme udržitelné podnikání,” řekla Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko. Visa se pro letošní rok stala generálním partnerem ESG Ratingu.

Základem pro analýzu sloužil i letos dotazník, který se ale nově lišil rozsahem i obsahem pro obě kategorie. Reflektoval tak pro ně nejvíce relevantní témata a přiblížil se podobě v budoucnu povinnému ESG reportu. V oblasti životního prostředí (E) se například hodnotilo, jak daná firma přistupuje k jeho znečištění, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství, v kategorii společnost (S) pak hodnotitelé sledovali například přístup firmy k diverzitě mezi zaměstnanci a jejich právům a u správy a řízení společnosti (G) se průzkum zaměřil hlavně na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

Generálním partnerem druhého ročníku ESG Ratingu je společnost Visa.

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.