Společnost DHL Group si zajistila zelenou elektřinu z větrné farmy RWE

01.02.2024 | Článek dne

Společnost DHL Group podepsala s firmou RWE Supply & Trading dlouhodobou smlouvu o dodávkách elektrické energie. Uzavřená dohoda počítá s odběrem 104 GWh elektrické energie z obnovitelných zdrojů ročně od roku 2026. DHL Group tak dělá další krok k dosažení vlastních dekarbonizačních cílů.

Elektrickou energii bude vyrábět větrná farma Kaskasi v německých vodách Severního moře, která byla zprovozněna na začátku roku 2023. Smlouva o odběru elektrické energie mezi společnostmi DHL Group a RWE byla uzavřena na deset let. Logistická společnost pokryje energií z větrné farmy Kaskasi přibližně 19 procent své současné spotřeby elektrické energie v Německu.

„Smlouva s RWE je dalším významným krokem na naší cestě k logistice s nulovou emisní bilancí do roku 2050. Dlouhodobá smlouva s naším energetickým partnerem zajistí našim provozovnám spolehlivé dodávky zelené elektřiny a podpoří přechod na energie z obnovitelných zdrojů. Je to příklad, jak můžeme aktivním podporováním vztahů s dodavateli přispívat k udržitelnějšímu a pozitivnějšímu ekosystému,“ říká Anna Spinelliová, ředitelka nákupu ve společnosti DHL Group.

DHL Group plánuje, že do roku 2030 vynaloží na své iniciativy pro trvalou udržitelnost až sedm miliard eur. Společnost tak pokračuje ve svém průkopnickém úsilí o dosažení maximální možné udržitelnosti v celém logistickém řetězci. Využívání zelené elektřiny je jedním z hlavních opatření pro snižování emisí skleníkových plynů. Mezi další opatření patří používání udržitelných paliv, rozšiřování flotily elektricky poháněných vozidel, výstavba klimaticky neutrálních budov a etablování portfolia zelených produktů. Společnost DHL Group si uzavřením dlouhodobé smlouvy s firmou RWE zajistila za stabilních podmínek vysoce kvalitní dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů společně s příslušnými ekologickými atributy.

„Máme radost, že můžeme podporovat přední logistickou společnost DHL Group v jejích snahách o dosažení ambiciózních cílů na ochranu klimatu a zásadně přispívat k úspěchu energetické transformace. Toto partnerství ukazuje, jak mohou energetická řešení RWE přispívat k ochraně klimatu ve všech odvětvích ekonomiky. Dlouhodobé smlouvy, jako je tato, navíc nabízejí oběma stranám jistotu a předvídatelnost,“ zdůrazňuje Hendrik Niebaum, vedoucí oddělení Commodity Solutions ve společnosti RWE Supply & Trading.

Větrná farma Kaskai je šestou větrnou farmou RWE v německých pobřežních vodách. Farma je umístěna 35 kilometrů od souostroví Helgoland v německém Severním moři v sousedství dalších větrných farem RWE, Amrumbank West a Nordsee Ost. Kaskasi má 38 turbín a instalovaný výkon 342 MW. Část výkonu elektrárny není určena ke komerčním účelům. To znamená, že větrná farma může zásobovat zelenou elektřinou přibližně 400 000 domácností. Tato větrná elektrárna je již zčásti osazena prvními recyklovatelnými lopatkami na světě.

Zdroj: DHL

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.