STILL přechází u prvních servisních vozidel na elektromobily

06.03.2023 | Článek dne

Dodavatel intralogistických řešení, hamburská společnost STILL, dělá další krok v oblasti trvalé udržitelnosti: V pilotním projektu se u dvou vozidel ze servisní flotily přejde na elektromobily. Po úspěšném dokončení testovací fáze by měla následovat další.

Jako firma se otázkám potřeby ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti nezačali ve výrazně vyšší míře věnovat až po demonstracích „Fridays for Future“ a po příchodu aktuální energetické krize.

„V praxi naše zákazníky stále častěji zajímala naše aktivita v oblasti trvalé udržitelnosti. O to více mě těší, že máme v této problematice čisté svědomí.“

Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management

Ale toto uvažování se ve společnosti STILL nezačalo rozvíjet až tehdy, když se o tomto tématu diskutovalo ze všech stran. „Stalo se skutečně pevnou součástí naší firemní DNA,“ pokračuje Frank Müller, „proto je pro nás dosud dosažený pokrok jen další metou. Náš cíl zní: Nulové emise v celém dodavatelském řetězci.“

Doslova „Nech se elektrizovat!“

Již v polovině minulého roku vybudoval dodavatel intralogistických řešení v areálu centrály v Hamburku nabíjecí stanice. Dle sloganu STILL „Nech se elektrizovat!“ je zde možnost nabíjet nejen elektricky poháněná služební vozidla, ale také elektromobily zaměstnanců a návštěvníků. Elektřinu potřebnou pro nabíjecí stanice odebírá STILL – jako ostatně veškerou elektřinu – ze „zelených“ zdrojů. „Tím s našimi nabíjecími stanicemi výrazně přispíváme ke snížení emisí CO2,“ zdůrazňuje Stefan Sanny, Senior Director Facility Management & Technical Services.

Pilotní projekt podporuje strategii trvalé udržitelnosti

Zavedením prvních elektricky poháněných servisních vozidel udělala společnost STILL další krok ve své strategii trvale udržitelného rozvoje. V první fázi by měla být v rámci pilotního projektu po dobu jednoho roku shromažďována data o tom, jak lze tyto alternativní pohony sloučit s náročnou servisní strategií STILL s vysokými nároky na kvalitu.

„Během této doby získáme zkušenosti a informace, které následně velmi podrobně vyhodnotíme. Získáme tak odpovědi na mnoho našich otázek, například: Jak se náš servis v terénu vyrovná s infrastrukturou, která není ideální. Jaké dojezdy můžeme realizovat s naloženými vozidly? Jaký vliv mají na dojezd našich elektromobilů různé povětrnostní podmínky?“

Stefan Sanny, Senior Director Facility Management & Technical Services

Závazek vůči zákazníkům a životnímu prostředí

Na základě těchto zkušeností se pak společnost STILL rozhodne, jak se bude elektrifikovaná servisní flotila dále rozvíjet do budoucna.

„Uděláme vše pro to, aby se nám podařilo propojit naše cíle trvalé udržitelnosti s našimi vysokými nároky na servis. Ostatně jsme tomu zavázáni jak vůči našim zákazníkům, tak vůči životnímu prostředí.“

Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management

Zdroj: STILL

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.