Systém Tasha od SolverTechu optimalizuje dopravu v Magna Exteriors

03.10.2022 | Článek dne

Liberecký závod společnosti Magna Exteriors (Bohemia) se rozhodl optimalizovat dopravu, konkrétně maximalizovat efektivitu v rámci plánování svozu výrobních dílů. Z toho důvodu firma v předloňském roce začala využívat software Tasha od společnosti SolverTech. Dva roky provozu potvrdily, že se jednalo o krok správným směrem. Díky implementaci Tashi firma ušetřila zhruba 26 procent dopravních nákladů.

Tasha je úspěšný český software pro plánování dopravy a optimalizaci tras rozvozů, svozů, převozů a jejich kombinací (next day delivery). „Tasha na základě zadaných parametrů propočítává délky tras, transportní časy a náklady na přepravy. Vše optimalizuje tak, aby byly přepravy co nejefektivnější. Úspory jsme díky software Tasha zaznamenali hned po jeho zavedení,“ popisuje Jiří Šťastný, specialista logistických projektů libereckého závodu společnosti Magna Exteriors (Bohemia).

Software Tasha tedy v Magna Exteriors (Bohemia) v Liberci splnil očekávání. „Vyrábíme různé plastové komponenty do vozidel, například nárazníky, přístrojové schránky a podobně. K výrobě potřebujeme od našich dodavatelů řadu dalšího materiálu, jde například o krytky, odrazky, šroubky atd. Tyto materiály svážíme od různých dodavatelů. Našim zájmem je, abychom materiál pro výrobu sváželi co nejméně auty, co nejplnějšími auty a za co nejnižší náklady. Právě v tom nám Tasha výrazně pomáhá a firma díky tomu šetří,“ konstatuje Jiří Šťastný. Doplnil, že Tasha v Magna Exteriors (Bohemia) v Liberci optimalizuje přibližně 40 až 60 tras týdně.

Původně bylo plánování svozu výrobních dílů děláno manuálně. „Při manuálním sestavování se velmi obtížně řeší controlling – nikdo neví, zda je plán dobrý, jestli je nákladově efektivní a zda jsou vytížena auta tím správným způsobem. Software Tasha nastaví vše maximálně optimálně, obsahuje i KPI modul, takže firma má k dispozici přehledný monitoring,“ uvádí Roman Bartolšic, projektový manažer společnosti SolverTech. Řekl dále, že manuální plánování tras je v praxi sice možné a běžné, ale úspory a přesný reporting přináší jedině softwarové řešení. Chybovost manuálního plánování roste s počtem aut a tras. Jak Roman Bartolšic dodal, Tasha firmám přináší snížení dopravních nákladů, lepší přehled o stavu dopravy, okamžitou analýzu rentability položek, zakázek, zákazníků, tras a vozidel v čase, dále zvýšení kapacity dispečinku a maximalizaci jeho výkonu a spolehlivosti.

 

Zdroj: Ogilvy

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.