Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

05.12.2023 | Článek dne

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

Hydrogen Factory Europe bude odpovídat za výrobu vyššího počtu systémů palivových článků a podporu dalších forem obchodní spolupráce v souladu s firemní strategií do roku 2040 dosáhnout v Evropě uhlíkové neutrality, tedy 10 let před celosvětovým cílem značky Toyota.

Podle předpokladů Toyoty bude Evropa do roku 2030 jedním z největších světových trhů s vodíkovými palivovými články včetně stále rychlejšího nástupu aplikací v oblasti mobility a výroby elektrické energie. Další vývoj a růst trhu povzbuzují rostoucí investice a nová regulační opatření.

Jedná se např. o investici 45 mld. eur do roku 2027 v rámci programu Green Deal Evropské komise nebo dotaci 284 milionů eur z fondu dopravní infrastruktury EU – čili přibližně jednu třetinu rozpočtu tohoto fondu – na instalaci vodíkových čerpacích stanic.

Nedávno potvrzená Směrnice REDIII o obnovitelných zdrojích vyžaduje, aby do roku 2030 nejméně 42 % vodíku využívaného v evropském průmyslu pocházelo z udržitelných zdrojů. Evropa se staví do centra pozornosti vodíkových technologií, o čemž svědčí i plán budovat vodíkové čerpací stanice v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) tak, aby vzdálenost mezi stanicemi činila nejvýše 200 km.

„Evropa dlouhodobě dokládá svoji důvěru ve vodík, což platí i pro nás. I nadále budeme vyvíjet osobní vozidla i lehké užitkové vozy poháněné palivovými články a současně se stále více zaměřujeme na těžkou nákladní dopravu s cílem podpořit rozšiřování životaschopné vodíkové infrastruktury. Chceme se nadále věnovat vývoji a učit se prostřednictvím testování, a to v rámci naší vlastní sítě i s partnery, kteří mají podobný pohled na věc,“ říká Thiebault Paquet, viceprezident TME a vedoucí manažer pro oblast palivových článků.

Stále širší škála aplikací pro mobilitu

Toyota v roce 2015 představila celosvětově první sériově vyráběný sedan poháněný vodíkovým palivovým článkem. V další generaci modelu Mirai z roku 2020 se představila druhá generace technologie palivových článků, kterou od letoška používá v Japonsku i zcela nová Toyota Crown, dokládající zasazení společnosti o osobní automobily poháněné vodíkem.

Osobní vozy poháněné palivovými články mají výhodu dlouhého dojezdu a v tomto kontextu pak Toyota rozšiřuje svůj zájem o uplatňování vodíkových technologií FCEV v segmentu lehkých užitkových vozidel. V letošním roce značka odhalila první vodíkem poháněný pick-up s označením Hilux FCEV Prototype. Prototyp vyrobený konsorciem firem pod vedením Toyoty ve Velké Británii ukazuje možnosti zástavby palivového článku do pick-upu. Díky nízké hmotnosti vodíku lze u lehkých užitkových vozů s FCEV pohonem získat vyšší užitečné zatížení a tažné schopnosti ve srovnání s jinými nulově emisními alternativami.

Technologii palivových článků Toyota zároveň již několik let začleňuje do těžkých nákladních vozidel a dalších aplikací; nedávno tak vstoupila na strategický evropský trh s nákladními vozidly, a to prostřednictvím vodíkem poháněných nákladních vozidel francouzského výrobce Hyliko a nizozemské skupiny VDL Groep. Nákladní vozidla VDL poháněná vodíkem bude Toyota využívat k dekarbonizaci vlastní logistiky. Firma současně rozšiřuje partnerskou spolupráci s norskou společností Corvus se zaměřením na budoucí vyžívání vodíku v námořních plavidlech včetně lodí a člunů. Kromě toho francouzská společnost GCK zaměřená na čistou mobilitu bude moduly palivových článků Toyota využívat k přestavbě naftových dálkových autobusů na bezemisní vodíková vozidla.

Technologie vodíkových palivových článků nové generace

Toyota s využitím vlastních bohatých zkušeností vyvíjí technologie vodíkových palivových článků nové generace, které by díky delšímu životnímu cyklu a nižším nákladům měly dosahovat nejlepších parametrů v oboru. Nová technologie palivových článků, jejíž prodeje jsou naplánovány na rok 2026, přinese vyšší energetickou hustotu.

Nový systém palivových článků by měl vykazovat o 20 % delší dojezd, zatímco vylepšené technologie a vyšší objemy výroby by mohly napomoci snížit náklady o více než třetinu. Další výzkum se dále zaměří na potenciál přizpůsobitelných sad palivových článků o různých výkonech, resp. návrh vodíkových zásobníků složitějších tvarů, kompatibilních s vozidly různé velikosti.

Zdroj: Toyota

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.

Projekt Chytrej výčep má první výsledky. Prazdroj vyvinul úspornější chladič pro hospody

Projekt Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který má hospodám přinést podstatné snížení spotřeby energií, má první výrazné výsledky. Prazdroj vyvinul ve spolupráci se společností Sinop CB zcela nový a úsporný systém chlazení piva, u kterého očekává zhruba třetinovou úsporu spotřebované elektřiny. Nový chladič nyní experti instalují v prvních deseti hospodách v Česku. Po otestování v praxi a detailních měřeních by ho měl pivovar začít nabízet svým partnerským gastroprovozům. Výhodou je, že nový chladič lze využít i ve stávajících výčepech.