V první veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 získalo podporu 20 projektů

27.12.2023 | Článek dne

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky první veřejné soutěže programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030.

Veřejná soutěž byla zaměřena na oblasti čisté a technologicky pokročilé dopravy, a to i s ohledem na čerpání prostředků Národního fondu obnovy.

Celkem bylo podáno 170 návrhů projektů, z toho do hodnocení postoupilo 164. Finanční podporu v objemu téměř 220 mil. Kč dostane celkem 20 návrhů projektů. 

Naším hlavním záměrem jako iniciátora programu je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Hlavním cílem programu DOPRAVA 2030 je podporovat projekty, které přispívají k udržitelné, přístupné a bezpečné dopravě i k rozvoji automatizace, digitalizace a technologicky pokročilé dopravy. Soustředí se i na podporu nízkoemisní a ekologické dopravy. Chceme, aby se díky programu dosáhlo praktických výsledků, které přinesou měřitelný přínos zvyšování dostupnosti dopravy, udržitelnosti a celkové bezpečnosti. 

Seznamy projektů a další informace naleznete v tiskové zprávě Technologické agentury České republiky. Informace o samotném programu DOPRAVA 2030 jsou dostupné zde

Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2030, který byl vládou schválen v roce 2022. Tento program navazuje na předchozí úspěšný program DOPRAVA 2020+, který v rámci čtyř veřejných soutěží podpořil více než 150 projektů aplikovaného výzkumu ze všech oblastí dopravy.

Veřejná soutěž rovněž naplnila Národní inovační strategii RIS 3 21+, která je stěžejním dokumentem pro zaměření podpory výzkumným aktivitám a průmyslovým odvětím a definuje strategická témata pro rozvoj inovačního potenciálu ČR.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

NOBO AUTOMOTIVE zahajuje výrobu sedadel pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě, zahajuje výstavbu druhé haly v GARBE PARKU České Budějovice. Novým nájemcem se stane NOBO AUTOMOTIVE, prvotřídní dodavatel interiérů, exteriérů, sedadel a autoelektroniky. V Českých Budějovicích bude NOBO AUTOMOTIVE vyrábět sady sedadel pro prémiové vozy značky BMW, včetně vybraných klíčových komponentů. Jedná se o největší pronájem průmyslových prostor uzavřený v prvním čtvrtletí 2024 o velikosti téměř 30 000 m2, který zprostředkovala společnost CBRE.