Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

21.05.2024 | Článek dne

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

V současnosti má Panattoni ve svých parcích umístěno minimálně 64 včelstev v osmi lokalitách a na každý park připadá přibližně 500 000 včel. Tyto včely mají možnost opylování v okolí až pěti kilometrů, které zahrnují městskou zeleň i přilehlé lesy a pole, což přispívá k vysoké produkci medu. V loňském roce se z úlů v průmyslových areálech společnosti Panattoni stočilo 1,4 tuny medu. Panattoni také podporuje včelařství a zdůrazňuje roli včel v našem ekosystému prostřednictvím vzdělávacích workshopů pro děti z blízkých základních a mateřských škol, které se konají přímo v parcích.

Světový den včel se slaví 20. května, v den narozenin Antona Janši, kraňského včelaře a malíře, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderního včelařství. Letos v tento den uspořádala společnost Panattoni v Panattoni Parku Prague Airport II u středočeského Pavlova akci pro školy s názvem „Včely ze všech stran“. Zájem dětí ze základních škol o nahlédnutí do včelařského světa byl opravdu velký.

„Vždy jsme se snažili minimalizovat dopad našich průmyslových parků na životní prostředí a ukazovat tak možnou udržitelnou cestu. Umisťování včelích úlů do areálů tak byl jedním z logických kroků, který následně motivoval i mnoho dalších k této prospěšné aktivitě. Do úplně jiné dimenze v péči o včelstva nás posunul pan Pavel Mach, který díky monitorovacím systémům využívajícím umělou inteligenci zlepšil podmínky pro včelky na přímo nebeskou úroveň,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

V souvislosti s oslavami Světového dne včel Panattoni prezentuje svůj inovativní přístup k udržitelnosti a ochraně biodiverzity. V osmi areálech po celé České republice jsou umístěna včelstva v chytrých úlech, která představují nejen ekologický přínos, ale i významnou část firemního závazku k udržitelnému rozvoji v rámci globální strategie „Go Earthwise with Panattoni“.

Průmyslové parky se stávají ideálním prostředím pro včely, což lze připsat několika faktorům. Včely zde mají dostatek prostoru a díky umístění za plotem jsou chráněny před přístupem nepovolaných osob. Velkou výhodou je blízkost retenčních nádrží, které slouží jako spolehlivý zdroj vody. Dalším pozitivním aspektem je druhová rozmanitost v okolí, zejména pokud se park nachází u města.

Významnou roli v managementu včelstev hraje inovativní IT systém ProBee. Ten umožňuje dálkové monitorování úlů pomocí sady senzorů, které měří teplotu, hmotnost a akustiku. Díky tomu je například vidět, zda včely nosí ze svého okolí nektar nebo naopak spotřebovávají zásoby. Tato data jsou nahrávána do cloudu a následně analyzována pomocí umělé inteligence společnosti Softech, což včelařům poskytuje cenné informace o zdraví a chování včel. Tam, kde je připojení k internetu, jsou v provozu i online kamery a přes ně lze včely nepřetržitě sledovat.

Pavel Mach, autor systému ProBee, dodává: „S Panattoni spolupracujeme od roku 2022 a postupně rozšiřujeme jejich včelí společenství. Pomáhá nám to v naší snaze pokrýt republiku sítí senzorů a vytvořit něco jako informační službu včelařům i různým institucím o chování včel v jejich regionu. Do budoucna by mohlo být zajímavé udělat testy na složení medů z jednotlivých lokalit a porovnat je.“

„Chytré úly Pavla Macha nyní najdeme především na střechách institucí či v průmyslových areálech. V průmyslových parcích Panattoni máme v současnosti včelstva monitorovaná touto chytrou technologií v osmi lokalitách po celé České republice. Do budoucna chceme v této spolupráci nadále pokračovat. Je to skvělé doplnění květnatých luk, které jsou na parcích vysévány v rámci certifikace BREEAM New Construction,“ potvrzuje Robert Chmelař, Property Management Director ve společnosti Blue Assets, která má na starosti správu a údržbu průmyslových parků.

Společnost Blue Assets se specializuje na poskytování prvotřídních služeb v oblasti property managementu. Jako lídr v této branži rozumí komplexitě správy nemovitostí a přistupuje ke klientům s individuálním přístupem, který respektuje unikátní potřeby každé nemovitosti i jejich vlastníků. Instalace včelích úlů v Panattoni parcích nájemci vítají, a o rozšíření počtu včelstev si dokonce často i sami říkají.

Zdroj: Panattoni

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.

Projekt Chytrej výčep má první výsledky. Prazdroj vyvinul úspornější chladič pro hospody

Projekt Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který má hospodám přinést podstatné snížení spotřeby energií, má první výrazné výsledky. Prazdroj vyvinul ve spolupráci se společností Sinop CB zcela nový a úsporný systém chlazení piva, u kterého očekává zhruba třetinovou úsporu spotřebované elektřiny. Nový chladič nyní experti instalují v prvních deseti hospodách v Česku. Po otestování v praxi a detailních měřeních by ho měl pivovar začít nabízet svým partnerským gastroprovozům. Výhodou je, že nový chladič lze využít i ve stávajících výčepech.