Začlenění ESG do firemní strategie bude brzy povinné

25.10.2023 | Článek dne

Povinnost začlenit reporting ESG do firemní strategie se v ČR dotkne zhruba tisícovky firem. Sekundárně dopadne i na tisíce dalších firem, které budou muset reportovat o ESG v rámci subdodavatelského řetězce. Vyplatí se proto spolupracovat s partnery, kteří se na udržitelnost zaměřují dobrovolně a pomohou tak plnit stanovené ESG cíle.

Podnikání v souladu s principy udržitelnosti, známé také jako ESG (Environment, Social, Governance), dosud představovalo dobrovolnou iniciativu firem, které se zavázaly k etickému chování. V následujících letech se však řada firem bude muset ESG zabývat povinně, a to včetně systematického reportingu ESG aktivit. Tato povinnost vychází z nové Evropské směrnice CSRD o nefinančním reportování, která byla v červenci doplněna o tzv. Evropské reportingové standardy (ESRS), které konkretizují obsah a strukturu zveřejňování informací.

V ČR se nařízení dotkne více než tisícovky firem. Jde hlavně o větší podniky a také o firmy, jejichž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných burzách. Takové firmy budou povinny ve výročních zprávách zveřejňovat informace o svých ESG aktivitách v těchto oblastech: ochrana životního prostředí (E), zaměstnanci a společnost (S), řízení a správa firmy (G). Informace mají být doplněny i o konkrétní čísla.

„Hlavním cílem je posunout výkaznictví o udržitelnosti na úroveň finančního výkaznictví. Společnosti by měly poskytovat relevantní, srovnatelné a spolehlivé informace o dopadech, rizicích a příležitostech souvisejících s udržitelností,“ vysvětluje Petr Číhal ze společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.

Vyplatí se spolupráce s „ESG compliant“ partnery

V konečném důsledku budou muset shromažďovat údaje o ESG i společnosti, které nemají povinnost podle evropské směrnice reportovat. „Pokud jsou malé a střední podniky součástí dodavatelského řetězce, mohou po nich jejich velcí odběratelé požadovat data k doplnění svých reportů, například informace o uhlíkové stopě,“ vysvětluje Petr Číhal. Firmy, které reportují podle ESRS, musí zahrnout do svých zpráv kompletní údaje, a to včetně informací od svých dodavatelů.

„Vyplatí se proto spolupracovat s partnery orientovanými na udržitelnost. Svým členům pomáháme nejen plnit jejich povinnosti v oblasti zpětného odběru elektrozařízení, ale navíc jim poskytujeme služby v souladu s principy udržitelnosti. Výrobci využívající naše služby tak získávají například certifikát Udržitelná firma, který mohou využít v obchodním styku. Plnění jejich povinností prostřednictvím našeho kolektivního systému mohou navíc uvést i v nefinančním reportingu,“ vysvětluje Petr Číhal výhody spolupráce.

Minimalizace environmentálního dopadu recyklace elektroodpadu je proto klíčovou součástí strategie udržitelnosti společnosti EKOLAMP. „Naše procesy jsou navrženy tak, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí včetně snižování uhlíkové stopy, maximum činností realizujeme digitálně. Dosahujeme i vyšší míry zpětného odběru, než nám určuje zákon. Z hlediska společenské odpovědnosti zajišťujeme edukační kampaně a vůči partnerům vystupujeme maximálně transparentně. Proto jsme ideálním partnerem pro firmy, které chtějí dosáhnout vysokých standardů udržitelnosti,“ vysvětluje Petr Číhal.

Při výběru kolektivního systému by měly firmy sledovat nejen plnění legislativních požadavků souvisejících se zpětným odběrem, ale také hledět na jejich filozofii a politiku realizace ESG strategie. To může znamenat nižší rizika pro investory a větší přitažlivost pro udržitelné investice, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost a tržní hodnotu.

CO JE CO:

Evropská směrnice CSRD o nefinančním reportování (Corporate Sustainability Reporting Directive) je nová směrnice EU, která řeší reportování ESG aktivit řady podniků.

Legislativa CSRD má významný vliv na dodavatelsko-odběratelské řetězce. Tím, že velké firmy nad 500 zaměstnanců mají povinnost reportovat již za rok 2024, se může stát, že i malé a střední společnosti se stanou součástí reportingu již za uvedený rok.

Jak má takové reportování vypadat, konkretizují Evropské reportingové standardy (ESRS), které Evropská komise vydala v červenci 2023. Standardy jsou dostupné zde.

Obsahují dvanáct standardů, z nichž dva jsou průřezové, ostatní se zaměřují na konkrétní otázky spojené s životním prostředím, sociálními aspekty a správou firmy.

Zdroj: Ekolamp

Nezvládnete zavést umělou inteligenci? Můžete zkrachovat

V to, že zavedení umělé inteligence (AI) přinese do byznysu výhody, věří 98 % ředitelů firem. AI má potenciál firmám pomoci, ale zároveň její nepodařené zavedení může ohrozit reputaci i provoz. Upozorňují na to odborníci společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (Executive Search) a firemním poradenstvím.

Aero rozlousklo logistický oříšek. K zákazníkům vyrazilo 22 kamionů s letouny, příslušenstvím a náběžnými hranami

Český výrobce letadel Aero realizoval mimořádnou nakládku 22 kamionů s letouny L-39NG a dalším příslušným vybavením pro své zákazníky. Svým rozsahem neobvyklou přepravní událost ještě zvýraznila nakládka již vyrobených náběžných hran pro Airbus A220. Jednalo se o složitou logistickou operaci, která vyžadovala pečlivou koordinaci a plánování.