Zahájení výstavby projektu Logicor Park Příšovice – druhého logistického parku společnosti Logicor v České republice

16.11.2023 | Článek dne

Logicor, přední vlastník, správce a developer evropských logistických nemovitostí, zahájil výstavbu svého prvního regionálního logistického parku v České republice.

Lokalita, která se nachází v blízkosti klíčových dopravních sítí spojujících Prahu a Liberec, byla brownfieldem a nyní Logicor tento areál přestavuje v rámci první etapy na dva moderní sklady o ploše 20 000 m2, včetně 1 800 m2 kancelářských ploch. Jedna z budov bude připravena pro cross dockové operace.

První etapa výstavby je v běhu a demoliční a zemní práce, včetně montáže nosných pilířů, jsou již dokončeny.

V rámci této výstavby se společnost Logicor bude podílet na budování cyklostezek, zlepšení komunikací a úpravě veřejných ploch. V maximální možné míře využívá spolupráce s místními dodavateli.

Cílem společnosti je postavit budovy ve vysokém standardu udržitelnosti, včetně certifikace BREEAM Very Good (velmi dobrá) a energeticky úsporných technologií (jako jsou fotovoltaické panely), s novou alejí stromů, další zelení a cyklostezkami. Lokalita se nachází rovněž vedle železniční vlečky umožňující ekologickou nákladní dopravu.

Dokončení první fáze areálu Logicor Příšovice je naplánováno na polovinu roku 2024.

Pavel Rufert, ředitel společnosti Logicor Czech Republic, řekl: „Náš první development v České republice je v plném proudu a těší se velkému zájmu potenciálních zákazníků. Součástí Logicor Parku Příšovice budou skvělá udržitelná řešení a areál bude hrát klíčovou roli v životě místní komunity v podobě zlepšení občanské vybavenosti a vytváření pracovních příležitostí.“

Společnost Logicor provozuje logistické nemovitosti v České republice od roku 2017 a v současné době v zemi vlastní a spravuje zhruba 115 000 m2 komerčních ploch.

Zdroj: Logicor

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.