Zájem o moderní kanceláře v Praze je třetí největší v Evropě

28.08.2023 | Článek dne

Přestože je nyní výstavba utlumená, do konce roku 2025 by mohlo být v Praze postaveno až 200 000 m2 nových prostor.

Podle průzkumu společnosti Savills se údaje o poptávce po prémiových kancelářích v prvním pololetí roku 2023 začaly v Evropě výrazně lišit: v porovnání s pětiletým průměrem došlo v Lucemburku k nárůstu o 137 %, v Oslu k nárůstu o 22 % a v Praze o 13 %. Zatímco v Lisabonu, Dublinu a Budapešti došlo k poklesu o 62 %, 42 % a 21 %. Poptávka však naráží na nedostatek moderních administrativních budov, zejména v lokalitách s dobrou obslužností. Více než 12 měsíců navíc žádný developer nezahájil výstavbu administrativní budovy v Praze. Většina z rozestavěných projektů, u kterých došlo k zahájení dříve (například Masaryčka), je navíc z významné části obsazena. Pozitivní zprávou pro zájemce o nové kanceláře naopak je, že do konce roku 2025 by mohlo být v Praze postaveno až 195 700 m2 nových kancelářských prostor, z nichž je již 143 600 m2 ve výstavbě.

Zdroj: Savills Research

“Celopražská neobsazenost dále klesla na 7,3 % a pokud se podíváme detailněji na jednotlivé čtvrti, zejména centrum a přilehlé lokality skutečně trpí nedostatkem kvalitních prostor, a řada společností proto nemá z čeho vybírat. Proto doporučujeme firmám, které se chtějí přestěhovat do nových moderních a úsporných budov, orientovat se i na nabídku v rámci projektů, které se teprve plánují. U takových může záhy dojít k zahájení výstavby. Lze tak získat přednostní podmínky i nejlepší místo v projektu,” říká Pavel Novák, Head of Office Agency v Savills.

“Výhledově očekáváme zlepšení situace, i vlivem stabilizace na stavebním trhu. Loňský růst nájemného z našeho pohledu – alespoň dočasně – narazil na cenový strop, který je schopna poptávka akceptovat. Věříme, že postupně dojde k odeznění limitujících faktorů výstavby, mezi které patří i ceny stavebních prací, při kterých se za současných podmínek stavět zkrátka nevyplatilo, ” doplňuje Pavel Novák. 

Zdroj: Prague Research Forum, Savills Research

Příležitostí pro společnosti mohou být “nové lokality”, u kterých dochází k dynamickému rozvoji výstavby, ale i služeb a infrastruktury, přestože některé z těchto lokací mohou být lehce stigmatizovány z důvodu jejich historie. Takovou nabídku lze očekávat v rámci Prahy 4, Prahy 5 v území Smíchova až Radlic, či v Praze 8 až 10. Majorita takové výstavby se nicméně nachází přímo na metru. Oproti tomu Praha 2, 3 a 6, jako primárně residenční lokality, až na výjimky, zůstávají na okraji zájmu developerů administrativních budov.

Barbora Jansová, ESG Consultant & Project Manager v Savills z pohledu ESG strategie dodává: „Sledujeme i pohyb firem na trhu směrem ven z centra. Jedním z důvodu je, že v době online schůzek už firmy nemusí mít kanceláře primárně dostupné pro návštěvy. Raději ale volí příjemnější lokality s dostatkem zeleně a služeb, jako jsou restaurace, kavárny, ordinace či sportoviště, při zachování nízkoemisního způsobu dopravy s dominancí cyklodopravy a MHD,“ a dále konstatuje, že “Vedle vhodného umístění lze atraktivitu nabízených nemovitostí zvýšit důrazem na udržitelnost a zdraví nájemců např. v podobně různých certifikací budov – těmi nejrozšířenějšími na našem trhu jsou BREEAM, LEED či WELL.“

Firma, která má například 100 zaměstnanců a potřebuje přibližně kanceláře o rozloze 1500 m2, by měla začít hledat nové kanceláře už dva a půl roku předem. Je to optimální doba, protože výstavba nových projektů trvá téměř dva roky a připravit vhodné interiéry tzv. fit-out na míru pro nájemce může trvat až devět měsíců, pokud se vezmou do úvahy nezbytné přípravné a povolovací procesy.

Zdroj: Savills

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.