Zisk téměř 4 miliardy Kč. Hospodaření Skupiny České dráhy se meziročně významně zlepšilo

26.04.2024 | Článek dne

Meziroční zlepšení o 3,4 miliardy korun vykázalo v roce 2023 hospodaření Skupiny České dráhy, její zisk tak v loňském roce dosáhl 3,8 miliardy korun. Svůj podíl na úspěšném roce měly všechny společnosti Skupiny ČD, dobré hospodářské výsledky pak umožní např. masivní investice do modernizace vozidlového parku.

„Skupina České dráhy byla v loňském roce mimořádně úspěšná, což jasně demonstruje správnost strategie, kterou nastavilo její vedení. Jasně se ukazuje, že zkvalitňování a rozšiřování spektra nabízených služeb přiláká do vlaků více cestujících a udělá z vlaků preferovaný způsob dopravy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Po třech letech se do zisku dostal segment osobní dopravy. Skupina ČD do svých vlaků přilákala přes 164 milionů zákazníků, kteří najezdili v součtu více než osm miliard kilometrů. V této oblasti také pokračovaly velké investice do nových vlaků, které jen loni přesáhly 11 miliard korun.

„Masivní investice do vozidlového parku jsou důležité pro přilákání nových cestujících a další zlepšení kultury cestování pro ty stávající. Těší mě, že v nich budou České dráhy pokračovat i nadále, kdy jen letos je plánovaná dodávka více než stovky jednotek a lokomotiv,“ dodává ministr. Nové soupravy, konkrétně RegioPantery, RegioFoxy a ComfortJety, letos doplní park Českých drah o více než 22 tisíc moderních míst v klimatizovaných vlacích.

Zisková byla také nákladní doprava, kdy ČD Cargo vytvořilo zisk před zdaněním ve výši 733 milionů korun – meziročně o 423 milionů korun více. Za tímto pozitivním výsledkem stojí především pokračující růst výkonů v zahraničí u odštěpných závodů v Rakousku a dceřiných společností CD Cargo Poland a CD Cargo Slovakia a Německu i růst realizačních cen.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Začal archeologický průzkum na pokračování Pražského okruhu

Na chybějící úsek Pražského okruhu D1 – Běchovice zamířily bagry. ŘSD ČR v koordinaci se zhotovitelem zemních prací, společností Okrouhlický s.r.o., a experty z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, zahájilo zemní práce pro záchranný archeologický výzkum.

ESG v praxi: Diverzita, inkluze a energetická efektivita jako hnací síla změn

Podpora diverzity a inkluze, redukce odpadu a nasazování energeticky účinných technologií – to jsou tři hlavní oblasti, na které se podle nejnovějšího průzkumu asociace ABSL zaměřují firmy z kancelářských oborů v oblasti ESG. Podle nových pravidel musí některé společnosti od letošního ledna svůj výkon povinně vykazovat v rámci ESG reportingu, do roku 2026 se pak tato povinnost rozšíří i na další subjekty. Podle ABSL se v posledních letech udržitelným strategiím věnovalo 88 % firem z oboru IT a podnikových služeb, mají tak v plnění cílů náskok.