Recesii sa vyhneme, inflácia na ústupe

09.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Slovenská ekonomika sa v tomto roku recesii vyhne. Pričinili sa o to najmä zastropované ceny energií a čerpanie zdrojov z EÚ. Rast HDP bol v minulom roku napriek dvojcifernej inflácii na úrovni 1,7 %. K ekonomickému vývoju pozitívne prispeli aj investície, ktoré boli počas pandémie odkladané.

HDP na Slovensku bude mať stúpajúcu tendenciu aj v tomto roku, keď narastie o 1,3 %. Dobrou správou je, že inflácia začína postupne klesať, čo zlepšuje výhľad rastu ekonomiky. V budúcom roku spomalí inflácia na 5,3 percenta a do roku 2026 sa vráti k dvom percentám. Podľa makroekonomickej prognózy sa tak zmierni rast cien potravín, tovarov a neskôr aj služieb. Ceny pohonných hmôt budú v najbližších rokoch dokonca klesať. Na druhej strane však treba očakávať zvýšenie cien energií. Kým pri elektrine predpokladáme, že v súlade s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami sa cena v roku 2024 bude vyvíjať podobne ako v tomto roku, pri plyne a teple zastropovanie platí len na rok 2023.

K dynamike domácej ekonomiky výrazne prispeje narastajúci dopyt podporený zvoľňujúcou infláciou a stabilizovanými reálnymi príjmami domácnosti. Až polovičný nárast HDP by pritom mali zabezpečiť prostriedky z plánu obnovy. Pozitívny by mal byť aj nárast reálnych miezd. To znamená, že platy budú rásť rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny. Zamestnanosti pomôže dočerpanie EÚ fondov z predchádzajúceho obdobia aj financie z plánu obnovy.

Trh práce ostane odolný aj zásluhou energetickej pomoci firmám a samosprávam, no dynamika zamestnanosti ostane nízka. Nárast nákladov a slabší odbyt bráni rýchlejšiemu vzniku nových pracovných miest. Slovenské automobilky zatiaľ budú prispôsobovať výrobné zariadenia novým modelom a export zatiaľ nebude dobiehať stratené trhy z minulosti. Import bude navýšený nielen pre vyššiu súkromnú spotrebu a investície, ale aj pre dovoz stíhačiek.

Trh práce je síce odolný, no dynamika tvorby pracovných miest je nízka. Zamestnanosť na konci roka 2022 stagnovala a oživenie na trhu práce sa opäť spomalilo. Vysoké ceny energií a problémy v dodávateľských reťazcoch sa podpísali pod poklesy zamestnanosti v priemysle. V roku 2022 potiahol zamestnanosť prevažne sektor služieb, ktorý už dosiahol predpandemické hodnoty. K vyššej zamestnanosti prispeli aj odídenci z Ukrajiny, ktorých sa do konca roka zamestnalo zhruba 15-tisíc. Po prvotnej silnej vlne sa ich zamestnávanie ustálilo na stabilných prírastkoch zhruba 1-tisíc mesačne a v roku 2023 a Inštitút finančnej politiky očakáva, že ich bude zamestnaných spolu 20-tisíc.

V roku 2023 trh práce vytvorí dodatočných 12 tisíc pracovných miest, najmä vďaka investíciám Plánu obnovy v druhom polroku. V prvom polroku 2023 sa ešte očakáva stagnácia zamestnanosti. Prepúšťanie v dôsledku energetickej krízy bude miernejšie, nakoľko od februára začnú firmy dostávať kompenzácie vysokých cien energií. K zotaveniu na trhu práce v najbližších rokoch výrazne prispejú investície z Plánu obnovy a odolnosti. Tieto budú do roku 2026 zmierňovať pokles pracovnej sily v dôsledku starnutia obyvateľstva. Na konci prognózovacieho obdobia treba počítať aj s príspevkom príchodu Volva na slovenský pracovný trh.

V rokoch 2024 a 2025 je očakávané zrýchlenie tempa rastu slovenského HDP. Zahraničný obchod bude posilňovať a európske exporty potiahne post-pandemická Čína. S novými modelmi budú prenikať slovenské automobilky postupne na zahraničné trhy a očakáva sa dobiehanie stratených trhových podielov. Čistý export bude ťahať našu ekonomiku počas toho, ako bude vyprchávať negatívny šok z cien energií. Tempo rastu vyvrcholí v roku 2025 s 2,7 % pred ukončením čerpania Plánu obnovy.

Negatívne riziko prináša prípadná ďalšia agresia Ruska na Ukrajine, ktorá by mohla priniesť opätovný nárast cien poľnohospodárskych výrobkov, energií a dodatočný prenos do cien tovarov a služieb. Pozitívnym rizikom je silnejšia integrácia ľudí z Ukrajiny na domácom pracovnom trhu.

Inflácia v roku 2023 dosiahne v priemere 9,8 %. Medziročný rast cien, ovplyvní do veľkej miery bázický efekt zo silného rastu cien, v závere minulého roka. Vládne opatrenia viedli k tomu, že ceny energií pre domácnosti v januári vzrástli len veľmi mierne v porovnaní s vývojom na komoditných trhoch. Ceny potravín budú ešte mierne rásť pre pretrvávajúce vysoké globálne ceny agrokomodít, a stabilizáciu cien očakávame až v druhej polovici roka. Ceny pohonných látok budú naopak v tomto roku pokračovať v poklese. Kým rast cien tovarov sa ku koncu roka začne približovať predchádzajúcim nižším rastovým úrovniam, inflácia trhových služieb bude pre robustný vývoj na trhu práce spomaľovať len mierne.

Zdroj: MF SR, Inštitút finančnej politiky

Rizikové krajiny vo východnej Európe sú pre podnikateľov lákavé. Je v nich nižší tlak na cenu a marže

Obchodovanie s rizikovými krajinami môže byť spojené s vyššou mierou neistoty, ale zároveň ponúka bohaté príležitosti, najmä vďaka nižšej konkurencii v porovnaní so Západom. Do tejto skupiny sa radia napríklad Srbsko, Turecko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina alebo Ukrajina. Po novom však môžu slovenské firmy využiť možnosť prefinancovania a poistenia pohľadávok, vďaka ktorému sa riziko v obchodovaní s týmito krajinami významne znižuje.

ESA logistika otevírá další sklad v Senci na Slovensku

Společnost ESA logistika otevřela na Slovensku v Senci nedaleko Bratislavy nový sklad pro suché zboží. Sklad je umístěn v logistickém P3 Parku v bezprostřední blízkosti dálnice D1 a nabídne 12 650 m2 skladové plochy pro 15 400 paletových míst.