Recesii sa vyhneme, inflácia na ústupe

09.02.2023 | FOCUS na Slovensko

Slovenská ekonomika sa v tomto roku recesii vyhne. Pričinili sa o to najmä zastropované ceny energií a čerpanie zdrojov z EÚ. Rast HDP bol v minulom roku napriek dvojcifernej inflácii na úrovni 1,7 %. K ekonomickému vývoju pozitívne prispeli aj investície, ktoré boli počas pandémie odkladané.

HDP na Slovensku bude mať stúpajúcu tendenciu aj v tomto roku, keď narastie o 1,3 %. Dobrou správou je, že inflácia začína postupne klesať, čo zlepšuje výhľad rastu ekonomiky. V budúcom roku spomalí inflácia na 5,3 percenta a do roku 2026 sa vráti k dvom percentám. Podľa makroekonomickej prognózy sa tak zmierni rast cien potravín, tovarov a neskôr aj služieb. Ceny pohonných hmôt budú v najbližších rokoch dokonca klesať. Na druhej strane však treba očakávať zvýšenie cien energií. Kým pri elektrine predpokladáme, že v súlade s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami sa cena v roku 2024 bude vyvíjať podobne ako v tomto roku, pri plyne a teple zastropovanie platí len na rok 2023.

K dynamike domácej ekonomiky výrazne prispeje narastajúci dopyt podporený zvoľňujúcou infláciou a stabilizovanými reálnymi príjmami domácnosti. Až polovičný nárast HDP by pritom mali zabezpečiť prostriedky z plánu obnovy. Pozitívny by mal byť aj nárast reálnych miezd. To znamená, že platy budú rásť rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny. Zamestnanosti pomôže dočerpanie EÚ fondov z predchádzajúceho obdobia aj financie z plánu obnovy.

Trh práce ostane odolný aj zásluhou energetickej pomoci firmám a samosprávam, no dynamika zamestnanosti ostane nízka. Nárast nákladov a slabší odbyt bráni rýchlejšiemu vzniku nových pracovných miest. Slovenské automobilky zatiaľ budú prispôsobovať výrobné zariadenia novým modelom a export zatiaľ nebude dobiehať stratené trhy z minulosti. Import bude navýšený nielen pre vyššiu súkromnú spotrebu a investície, ale aj pre dovoz stíhačiek.

Trh práce je síce odolný, no dynamika tvorby pracovných miest je nízka. Zamestnanosť na konci roka 2022 stagnovala a oživenie na trhu práce sa opäť spomalilo. Vysoké ceny energií a problémy v dodávateľských reťazcoch sa podpísali pod poklesy zamestnanosti v priemysle. V roku 2022 potiahol zamestnanosť prevažne sektor služieb, ktorý už dosiahol predpandemické hodnoty. K vyššej zamestnanosti prispeli aj odídenci z Ukrajiny, ktorých sa do konca roka zamestnalo zhruba 15-tisíc. Po prvotnej silnej vlne sa ich zamestnávanie ustálilo na stabilných prírastkoch zhruba 1-tisíc mesačne a v roku 2023 a Inštitút finančnej politiky očakáva, že ich bude zamestnaných spolu 20-tisíc.

V roku 2023 trh práce vytvorí dodatočných 12 tisíc pracovných miest, najmä vďaka investíciám Plánu obnovy v druhom polroku. V prvom polroku 2023 sa ešte očakáva stagnácia zamestnanosti. Prepúšťanie v dôsledku energetickej krízy bude miernejšie, nakoľko od februára začnú firmy dostávať kompenzácie vysokých cien energií. K zotaveniu na trhu práce v najbližších rokoch výrazne prispejú investície z Plánu obnovy a odolnosti. Tieto budú do roku 2026 zmierňovať pokles pracovnej sily v dôsledku starnutia obyvateľstva. Na konci prognózovacieho obdobia treba počítať aj s príspevkom príchodu Volva na slovenský pracovný trh.

V rokoch 2024 a 2025 je očakávané zrýchlenie tempa rastu slovenského HDP. Zahraničný obchod bude posilňovať a európske exporty potiahne post-pandemická Čína. S novými modelmi budú prenikať slovenské automobilky postupne na zahraničné trhy a očakáva sa dobiehanie stratených trhových podielov. Čistý export bude ťahať našu ekonomiku počas toho, ako bude vyprchávať negatívny šok z cien energií. Tempo rastu vyvrcholí v roku 2025 s 2,7 % pred ukončením čerpania Plánu obnovy.

Negatívne riziko prináša prípadná ďalšia agresia Ruska na Ukrajine, ktorá by mohla priniesť opätovný nárast cien poľnohospodárskych výrobkov, energií a dodatočný prenos do cien tovarov a služieb. Pozitívnym rizikom je silnejšia integrácia ľudí z Ukrajiny na domácom pracovnom trhu.

Inflácia v roku 2023 dosiahne v priemere 9,8 %. Medziročný rast cien, ovplyvní do veľkej miery bázický efekt zo silného rastu cien, v závere minulého roka. Vládne opatrenia viedli k tomu, že ceny energií pre domácnosti v januári vzrástli len veľmi mierne v porovnaní s vývojom na komoditných trhoch. Ceny potravín budú ešte mierne rásť pre pretrvávajúce vysoké globálne ceny agrokomodít, a stabilizáciu cien očakávame až v druhej polovici roka. Ceny pohonných látok budú naopak v tomto roku pokračovať v poklese. Kým rast cien tovarov sa ku koncu roka začne približovať predchádzajúcim nižším rastovým úrovniam, inflácia trhových služieb bude pre robustný vývoj na trhu práce spomaľovať len mierne.

Zdroj: MF SR, Inštitút finančnej politiky

Jediný výrobca motorov na Slovensku ich vyrobil už 7 miliónov

Kia Slovakia spustila výrobu motorov na Slovensku už v roku 2006. Dnes vyrába benzínové a naftové jednotky v dvoch samostatných halách, v ktorých zamestnáva viac ako sedemsto ľudí. Spomedzi všetkých doteraz vyrobených motorov tvorili 60 % benzínové agregáty, pričom v roku 2023 je tento pomer až 87 %. Aktuálne najvyrábanejšou je benzínová jednotka s objemom 1,6 litra T-GDI, určená napríklad pre modely Sportage aj vo verziách HEV a PHEV.

Siemens Mobility kúpila slovenskú spoločnosť HMH, výrobcu vlakového zabezpečovača MIREL pre štáty V4

Spoločnosť Siemens Mobility dokončila akvizíciu slovenskej technologickej spoločnosti HMH, s.r.o., ktorá je výrobcom národného vlakového zabezpečovacieho systému MIREL pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko. Ten dokáže prijímať signály z návestidiel na trati, merá okamžitú rýchlosť vlaku, prejdenú dráhu, kontroluje bdelosť rušňovodiča a ďalšie údaje potrebné k bezpečnému priebehu jazdy.