CID International bude v novém kontejnerovém terminálu v Ústí nad Labem implementovat systém pro řízení a obsluhu

17.11.2023 | Logistický HYDEPARK

Společnost CID International, která je partnerem skupiny OLTIS Group, bude v nově budovaném kontejnerovém terminálu kombinované dopravy společnosti České přístavy v Ústí nad Labem v nejbližší době implementovat systém KONTI.

Jedná se o softwarepro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních terminálů. Stejný systém nedávno CID International implementovala v polské společnosti CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II) v lokalitě Dąbrowa Górnicza nedaleko Katowic a například také v terminálu Českých přístavů v Mělníku. 

Kontejnerové terminály poskytují služby firmám, které z různých částí světa přepravují zboží v kontejnerech na překladiště, odkud zajišťují distribuci konečným zákazníkům. Terminály fungují v importním i exportním režimu. 

Systém KONTI zajišťuje efektivitu překládek kontejnerů

Aby byla překládka v terminálech efektivní, je nutné její systémové řízení. To zajišťuje uvedený systém KONTI dodávaný společností CID International, jehož hlavním úkolem je optimalizace vykládky a nakládky kontejnerů (resp. ILU = Intermodal Loading Unit = kontejner, návěs, cisterna). Jedná se o moderní řešení v oblasti správy kontejnerových a  intermodálních terminálů. Svým zaměřením je určeno především pro vnitrostátní operátory, kteří mohou s výhodou využít i funkcí pro plánování přeprav. Jde o flexibilní, otevřený systém s vysoký podílem automatizovaných funkcí, který podporuje práci s kontejnery,návěsy a dalšími ložnými jednotkami. Otevřenost a flexibilita systému umožňuje snadnou systémovou integraci. Systém komplexně pokrývá všechny procesy probíhající na kontejnerovém překladišti. Od zpracování objednávek při příjezdu a odjezdu kontejnerů, přes skladování kontejnerů na terminálu, manipulace, přes reklamace a celní odbavení, až po automatické výpočty cen za skladování a služby. Aby se co nejvíce snížil počet manipulací s kontejnerem, byl IS KONTI vybaven řadou automatizačních a optimalizačních mechanismů, které podporují proces příjmu, manipulace, nakládky a vykládky kontejneru, stejně jako jeho přesuny v rámci terminálu. 

Foto: Oltis

„Systémová optimalizace spočívá ve vhodném výběru pořadí vykládek, nakládek a překládek mezi dopravními prostředky (auto, vlak, loď) tak, aby nedocházelo k založení kontejneru, který je naplánován na další pohyb, tedy aby nebyl kontejner, s nímž se má nejdříve manipulovat, zaskládán dalšími kontejnery. Tato optimalizace minimalizuje zbytečné manipulace,“ popisuje Radim Vala, manažer implementačního týmu společnosti CID International. Zodpovídá za vývoj a implementaci systému KONTI pro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních (intermodálních) terminálů a za vývoj a implementaci WMS LOGI, což je systém pro řízení a obsluhu logistických skladů. 

Systém KONTI také v terminálech zajišťuje, aby byly vytíženy všechny dostupné manipulační prostředky (reach stacker, jeřáb) optimálně, což garantuje minimum prázdných přejezdů. Tyto cíle byly splněny jak v poznaňském terminálu polské společnosti CLIP, tak jsou očekávány i v právě budovaném terminálu v Ústí nad Labem.

Pomocí mobilních terminálů umístěných na manipulačních prostředcích a pracujících v online režimu se informace o prováděných činnostech na kontejnerovém terminálu (manipulace, přesuny, nakládka, vykládka) přenáší do systému v reálném čase, díky čemuž můžeme okamžitě plánovat využití uvolněných pozic nebo dostupných mechanizačních prostředků. Mobilní terminály se využívají i pro práci na silniční nebo železniční vrátnici. Podle nastavených pravidel pak umí poslat úkol na manipulační stroj, zaevidovat GateIn / GateOut, anebo zvednout závoru. 

Klíčový význam v přepravě kontejnerů má elektronická výměna dat terminálu se zákazníkem a s přepravcem, protože zjednodušuje a zrychluje procesy a snižuje míru chybovosti. Mezi hojně využívaný formát pro výměnu zpráv v kontejnerové přepravě patří formát Codeco. Jedná se o mezinárodní standardizovaný formát pro odesílání provedených GateIn a GateOut. 

Důležitým prvkem v systému KONTI je modul pro plánování silniční dopravy a mobilní aplikace určená pro řidiče silničních nákladních vozidel. Modul pro plánování přeprav a silniční dopravy disponuje funkcemi, které umožňují snadné přiřazení kontejneru k vybranému dopravnímu prostředku. Mobilní aplikace pro řidiče slouží hlavně pro komunikaci operátora terminálu s řidičem a k zadávání řidičem aktuálně prováděných činností. Systém je také možno rozšířit o webovou nástavbu pro komunikaci se zákazníky a s dopravci. Zajímavým řešením je integrace se systémem časových slotů pro nakládku a vykládku kontejnerů a s parkovištěm související samoobslužný kiosek pro řidiče. Obě tyto funkce řeší problémy s omezeným počtem parkovacích míst a s frontami na přístupových cestách, které jsou pro mnohé terminály aktuální.

Foto: Oltis

Optimalizace se týká i ukládání prázdných kontejnerů

Když do terminálu přijede vlak s loženými kontejnery, je nutné je složit na plochu terminálu a v případě, že putují ze zemí mimo EU, což je časté, musí projít celním řízením. „Kontejnery musí být na ploše terminálu umístěny takovým způsobem, aby je bylo možné bez zbytečných překládek v definovaných časech přepravit ke koncovým zákazníkům. Současně je v terminálech potřeba systémově řídit ukládání prázdných kontejnerů, které se vracejí od zákazníků, stejně tak jako ukládání plných kontejnerů, jenž mají cílové destinace v zámoří. Software řídí vše tak, aby pohyby terminálových zakladačů a jeřábů byly minimální,“ vysvětluje Radim Vala. 

Nedochází k zarovnání kontejnerů, které mají odjet jako první

Dodává, že práce v terminálu je tak výrazně efektivnější, protože například jeřáb v rámci jedné pojížďky vykoná více činností, které jsou v daný čas potřeba. Vše je optimalizováno tak, aby součet pohybů v rámci manipulací byl skutečně minimální, současně tak, aby nebyly zarovnány kontejnery, které mají z terminálu odjet jako první.

Systém KONTI se v terminálech musí vypořádat i s dalšími omezeními. „Řídí například i to, že na prázdný kontejner není možné postavit kontejner plný, protože by mohlo dojít k jeho zborcení. Dalším omezením je, že kontejnery mají různé velikosti. Nejmenší bývají dvacetistopé, nejčastěji používanými jsou čtyřicetistopé. To vše má vliv na uložení,“ říká Radim Vala.

V Ústí nad Labem jsou aktuálně dodávány servery

Implementace systému KONTI v kontejnerovém terminálu v Ústí nad Labem se uskuteční v brzké době. Aktuálně byla totiž dokončena výstavba terminálu, je zařizována serverovna, kde budou dodány jak servery, tak software pro řízení terminálu.

Zdroj: Logistic News

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.