DHL ve své zprávě o trendech představuje čtyři možnosti pro zvýšení odolnosti dodavatelských řetězců firem

08.07.2024 | Logistický HYDEPARK

Čtyři dimenze pro zvyšování flexibility, odolnosti a udržitelnosti dodavatelských řetězců: multishoring, výrobní a dodavatelská síť, způsob dopravy a logistické provozy

Vývoj komplexní definice diverzifikace dodavatelského řetězce v rámci proaktivního přístupu, který nově definuje standardy v příslušném odvětví

Díky této zprávě mají společnosti možnost analyzovat dynamiku a směřování aktuálního vývoje a podle toho vyhodnocovat svou strategii dodavatelského řetězce

Vzhledem k nejnovějšímu vývoji, který přináší například geopolitické krize, zaměřují společnosti ve stále větší míře svou pozornost na diverzifikaci svých dodavatelských řetězců. A přesto pro tento proces dodnes neexistuje žádná jednoznačná definice a komplexní model. Společnost DHL se proto spolu s předními akademickými pracovníky postavila k této výzvě čelem a v aktuální zprávě DHL o trendech s titulem Diverzifikace dodavatelského řetězce předkládá novou definici a mnohostranný model.

Diverzifikace dodavatelského řetězce musí probíhat proaktivně, přičemž společnosti do svých dodavatelských řetězců integrují jednu nebo několik dimenzí minimalizujících rizika. Mezi ně patří multishoringové dodavatelské sítě (složené z různých interních nebo externích poskytovatelů služeb v různých zemích na základě jejich jedinečných výhod), multisourcing (spolupráce s vícero dodavateli, kteří jsou vzájemně v konkurenčním vztahu), paralelně využívané způsoby dopravy a souběžné nebo redundantní logistické provozy. Zpráva kromě toho obsahuje konkrétní příklady zákazníků, na jejichž základě společnosti mohou vyhodnocovat svůj stupeň diverzifikace a vyvíjet vhodné strategie.

„Události uplynulých let jasně ukázaly, jak důležitá je odolnost dodavatelských řetězců a tomu odpovídající přizpůsobení globální dodavatelské sítě firem. Ve společnosti DHL chceme naše zákazníky podporovat v tom, aby si udržitelným způsobem zachovali odolnost, a to tím, že jim nabízíme na míru střižená řešení, sdílíme s nimi osvědčené postupy a podporujeme iniciativy založené na spolupráci,“ zdůrazňuje Katja Buschová, obchodní ředitelka a vedoucí divize DHL Customer Solutions & Innovation.

„Nejnovější Zpráva DHL o trendech zdůrazňuje náš cíl určovat trendy v dodavatelských řetězcích, které pomáhají posílit nejen postavení našich zákazníků, ale také podniků ve všech odvětvích. Poskytujeme firmám nejnovější výsledky výzkumu, naše odborné znalosti, nástroje a logistická řešení. Díky tomu mohou posilovat svou odolnost, podporovat svou agilitu, zlepšovat svou udržitelnost, a zvětšovat tak svou konkurenční výhodu,“ dodává Klaus Dohrmann, viceprezident a vedoucí výzkumu trendů a inovací v divizi DHL Customer Solutions & Innovation.

Názorný model dimenzí pro diverzifikaci dodavatelského řetězce

V novém modelu, který společnost DHL vyvinula ve spolupráci s emeritním profesorem Richardem Wildingem, OBE, jedním z předních globálních odborníků na logistiku a řízení dodavatelských řetězců, jsou představeny čtyři dimenze pro diverzifikaci dodavatelských řetězců.

Dimenze 1 – Multishoring: Tato dimenze zahrnuje rozdělení výrobních a dodavatelských závodů do různých regionů nebo zemí, aby byla minimalizována výrobní rizika. Patří do ní také zvětšování výrobních kapacit a používání stejných dodavatelů v různých výrobních lokalitách.

Dimenze 2 – Výrobní a dodavatelská síť: Rozšíření sítě o redundantní dodavatele a výrobní kapacity pro zvládání finančních a provozních rizik.

Dimenze 3 – Způsoby dopravy: Současné používání většího počtu dopravních prostředků pokrývajících všechny úseky přepravy včetně první míle, dálkové přepravy a poslední míle s cílem diverzifikovat trasy a minimalizovat riziko výpadku.

Dimenze 4 – Logistický provoz: Rozšíření logistické infrastruktury, aby zahrnovala dodatečné funkce, například logistické uzly, sklady nebo distribuční centra. To může znamenat, že si firmy vytvoří rezervní kapacity v blízkosti a z důvodu diverzifikace přenechají určité logistické činnosti externím dodavatelům.

Zdroj: DHL

DACHSER zrychluje dopravu mezi Velkou Británií a EU

Nová celní služba Smart Border Connect umožňuje srovnatelnou dobu tranzitu všeobecného nákladu jako před Brexitem. Britským vývozcům tak DACHSER díky své nové celní službě Smart Border Connect umožňuje hladší přístup na jednotný trh EU. Inteligentní logistické řešení zjednodušuje a urychluje celní odbavení, a tím snižuje náklady na vývoz.

Jacobs Douwe Egberts vsází v Česku na biopalivo HVO, uhlíková stopa se snížila o 90 %

Jacobs Douwe Egberts (JDE), světový výrobce kávových produktů a čajů s továrnou ve Valašském Meziříčí, využívá od března tohoto roku pro přepravu svých produktů syntetickou naftu HVO. Jde o prémiové ekologické palivo nové generace, které se vyrábí čistě z odpadu, především z použitých rostlinných olejů. V porovnání s běžnou naftou má vynikající výsledky – snižuje emise CO2 až o 90 %, bez rozdílu ve spotřebě kamionů.

Raben otevřel přímé spojení do Británie z Eurohubu v Rokycanech. České depo zredukovalo emise přepravy o 5,5 %

Evropská logistická společnost Raben nově otevřela přímou linku z rokycanského Eurohubu, hypermoderního logistického depa, do britského Dartfordu. Dojde tak k výraznému zrychlení i zlevnění přepravy mezi oběma zeměmi. Logistická centra zefektivňují dopravu po Evropě, čímž spolu se zaváděním paliva HVO100 přispívají k ekologičtější logistice.