Digitální pas produktu rozběhne cirkulární ekonomiku

09.07.2024 | Logistický HYDEPARK

Evropská unie je pevně odhodlána stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním regionem.

Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována řada právních předpisů včetně nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) schváleného letos v květnu. Tento legislativní akt počítá s postupným zavedením digitálního produktového pasu (Digital Product Passport, DPP) pro jednotlivé skupiny produktů jako základního nástroje pro realizaci cirkularity.

Recyklace materiálů a komponent představuje jeden z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky. Ústup od obtížně udržitelného lineárního modelu výroby předznamenává příchod nového paradigmatu, který dává lidstvu šanci na budoucí kvalitní existenci v podmínkách omezených zdrojů. Nezbytným předpokladem je však zvládnutí mnohem komplexnější datové interakce se zapojením většího počtu subjektů a širšího spektra entit, které bude potřeba jednoznačně identifikovat. Proto se do konsorcia EU s názvem CIRPASS zodpovídajícího za datovou architekturu pro DPP již před deseti lety připojila globální standardizační organizace GS1. V tomto roce GS1 podpořila činnost nástupnického konsorcia CIRPASS II, které má za úkol implementaci DPP do praxe.

Kromě hlavního cíle, snižování dopadů na životní prostředí ve výrobě a v dodavatelských řetězcích, DPP přinese lepší transparentnost v rámci hodnotového řetězce a zabezpečí vysledovatelnost. Pomůže zajistit vyšší bezpečnost spotřebitelů a výrazně omezí pronikání padělků na trh.
Účelem DPP je zjednodušit a optimalizovat procesy v celém hodnotovém řetězci po celou dobu životnosti produktu. Funkčnost datové architektury DPP prověřily pilotní projekty v odvětví spotřební elektroniky, baterií a akumulátorů i v oděvním průmyslu. Významný vklad do nich přinesla pracovní skupina pro identifikaci, v níž působila řada expertů z národních organizací GS1.

Evropská komise aktuálně připravuje plán realizace DPP. V první fázi bude DPP implementován v sektorech textil a obuv, stavebnictví, hračky a čisticí prostředky a ve výrobě železa a oceli. Později bude rozšířen prakticky do všech odvětví s výjimkou léčiv, potravin a krmiv. Očekává se, že v roce 2030 bude mít svůj digitální pas více než 14 miliard produktů.

Zdroj: GS1 Czech Republic

DACHSER zrychluje dopravu mezi Velkou Británií a EU

Nová celní služba Smart Border Connect umožňuje srovnatelnou dobu tranzitu všeobecného nákladu jako před Brexitem. Britským vývozcům tak DACHSER díky své nové celní službě Smart Border Connect umožňuje hladší přístup na jednotný trh EU. Inteligentní logistické řešení zjednodušuje a urychluje celní odbavení, a tím snižuje náklady na vývoz.

Jacobs Douwe Egberts vsází v Česku na biopalivo HVO, uhlíková stopa se snížila o 90 %

Jacobs Douwe Egberts (JDE), světový výrobce kávových produktů a čajů s továrnou ve Valašském Meziříčí, využívá od března tohoto roku pro přepravu svých produktů syntetickou naftu HVO. Jde o prémiové ekologické palivo nové generace, které se vyrábí čistě z odpadu, především z použitých rostlinných olejů. V porovnání s běžnou naftou má vynikající výsledky – snižuje emise CO2 až o 90 %, bez rozdílu ve spotřebě kamionů.

Raben otevřel přímé spojení do Británie z Eurohubu v Rokycanech. České depo zredukovalo emise přepravy o 5,5 %

Evropská logistická společnost Raben nově otevřela přímou linku z rokycanského Eurohubu, hypermoderního logistického depa, do britského Dartfordu. Dojde tak k výraznému zrychlení i zlevnění přepravy mezi oběma zeměmi. Logistická centra zefektivňují dopravu po Evropě, čímž spolu se zaváděním paliva HVO100 přispívají k ekologičtější logistice.