Dle Colliers došlo v prvních třech čtvrtletích roku 2023 v zemích střední a východní Evropy k meziročnímu poklesu objemu investiční aktivity do komerčních nemovitostí o asi 59 %

10.11.2023 | Logistický HYDEPARK

V roce 2023 byl v regionu CEE-6 zatím nejaktivnější domácí kapitál s 56% podílem na celkových objemech transakcí.

Investiční aktivita ve střední a východní Evropě (CEE) za 1. až 3. čtvrtletí 2023 dosáhla 3,2 miliardy eur, což představuje více než desetileté minimum (meziroční pokles o 59 %). Rozdíl v cenách mezi očekáváním kupujících a prodávajících v sektoru komerčních nemovitostí zůstává významnou překážkou pro návrat objemů na pětiletou a desetiletou průměrnou úroveň kolem 10–11 miliard eur. Základní ukazatele nemovitostního trhu ve střední a východní Evropě však zůstávají poměrně silné. Míra neobsazenosti komerčních nemovitostí se snižuje a v některých sektorech byla zaznamenána i dobrá úroveň růstu nájemného. Takové jsou závěry společnosti Colliers v její nejnovější studii Q3 2023 CEE Investment Scene (Investiční scéna v regionu CEE ve 3. čtvrtletí r. 2023).

„V zemích CEE-6 se ve 3. kvartálu zatím podařilo zvýšit ukazatele ekonomického sentimentu ve srovnání s 2. čtvrtletím letošního roku – s výjimkou Rumunska a Maďarska, které zaznamenaly zanedbatelný pokles,“ uvádí Silviu Pop, ředitel výzkumu pro střední a východní Evropu a Rumunsko ve společnosti Colliers, „Vnější situace však zůstává poměrně nepříznivá. I bez ohledu na ne zrovna ideální stav globální ekonomiky jsou zprávy z evropského sousedství znepokojivé, neboť index PMI Markit v eurozóně dosáhl v říjnu 2023 svého tříletého minima. To je významná, a přitom velmi negativní zpráva, protože eurozóna je hlavním cílem exportu pro vyrobené zboží a služby z regionu CEE-6.“

„V regionu střední a východní Evropy nicméně působí také faktor, který tyto negativní vlivy zmírňuje. Týká se všech šesti zemí, i když v různé míře. Jedná se o značný příliv kapitálu, ať už veřejného nebo soukromého. Region v současné době zažívá fázi reorganizace v souvislosti s geopolitickými změnami a finanční prostředky EU do těchto zemí proudí v historicky významné míře, posuzujeme-li to v poměru k jejich HDP,“ pokračuje Silviu Pop.

Kevin Turpin, regionální ředitel kapitálových trhů pro střední a východní Evropu ve společnosti Colliers, k tomu dodává: „Ceny stavebních prací v regionu CEE zůstávají zvýšené a nedostatek pozemků v nejvyhledávanějších lokalitách žene ceny nahoru, což ztěžuje realizaci výstavby vzhledem k očekávaným příliš malým výnosům. Projevuje se rovněž tlak na růst nákladů na pracovní sílu. To vše může způsobit vyšší prodejní ceny i zvýšit ceny nájemného nebo vést ke snížení počtu připravovaných projektů, což by v konečném důsledku mohlo znamenat i nedostatečnou nabídku na některých trzích a v některých odvětvích.“

Nejlukrativnější výnosy ve 3. čtvrtletí 2023
Celkové náklady na financování se v současné době pohybují kolem 5,75 %, což je dáno výrazně vyššími úrokovými sazbami a úrokovými swapy. V porovnání s ostatními trhy v západní Evropě byla ve střední a východní Evropě v posledních 12 měsících zaznamenána menší cenová korekce, což by mohlo vést k pomalejšímu oživení transakční aktivity v průběhu roku 2024.

Finanční toky ve střední a východní Evropě podle odvětví
Objemy investic do kancelářských prostor se snížily, a to jak globálně, tak i speciálně ve střední a východní Evropě. V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2023 představovaly kancelářské prostory v regionu CEE pouze 29,9 % objemů transakcí s komerčními nemovitostmi. Na první místo se znovu dostal sektor I&L (průmysl a logistika) s podílem 31,4 %, následovaný maloobchodem s 30,6 %.

Finanční toky ve střední a východní Evropě podle původu kupujícího
V roce 2023 byl zatím nejaktivnější domácí kapitál zemí CEE-6 s působivým 56% podílem na celkových objemech transakcí v regionu. Nejvyšší podíl na objemech si zajistil český kapitál s 33 %, přičemž 10 % připadá na pouhé 2 transakce v sektoru maloobchodu. Ostatní kapitál z regionu CEE odpovídal za dalších 23 %, následoval kapitál z dalších evropských zemí (22 %), z USA (7 %), východní Asie (7 %) a Blízkého východu (5 %).

Výhled pro nadcházející měsíce
„Mnoho potenciálních prodejců, pokud jsou toho tedy schopni, přehodnocuje své strategie a obchodní plány s cílem „přežít do roku 2025“. Právě takový výrok bylo možné často zaslechnout na výstavě na Expo Real v Mnichově. Může to znamenat využití času ke stabilizaci příjmů/pronájmu, provozní efektivity a modernizaci souladu s požadavky ESG. Někteří majitelé však nemusejí mít možnost nebo zdroje pro takovou strategii a mohou se snažit otestovat apetit trhu u omezených skupin investorů v „mimotržních“ transakcích. Ve skutečnosti se tak již s různým úspěchem děje. Na druhou stranu mnoho kupujících jednoduše čeká na příležitosti z nucených nebo problémových prodejů například v důsledku klesajícího ocenění, zvýšených úrokových sazeb a refinancování dluhů. Zatím se však žádné významné známky skutečné tísně, která by nutila k takovým prodejům, neobjevily,“ komentuje Kevin Turpin.

ESG se stává normou
Budovy splňující požadavky ESG se pomalu stávají na trhu normou, což odráží širší závazky ve vztahu k udržitelnosti jak ze strany developerů, tak i vlastníků, investorů, věřitelů a nájemců. Vzhledem k současnému tržnímu prostředí může načasování z hlediska souvisejících nákladů znamenat další důsledky pro tvorbu cen, protože tyto náklady dosud často nebyly zohledněny. Na odvětví nemovitostí a jejich financování však působí, pokud jde o jejich soulad s evropskými předpisy ESG, stále větší tlak.

Zdroj: PRCOM

Přeprava exkluzivního zboží vyžaduje speciální péči

Myšlenka na výrobu československých náramkových hodinek se poprvé objevila bezprostředně po skončení 2. světové války. První sériově vyráběné hodinky pod značkou PRIM si zákazníci zakoupili v roce 1958. Od té doby se píše historie hodinek PRIM.

GXO prodlužuje spolupráci se společností Avon

Společnost GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), největší světový poskytovatel smluvní logistiky, oznámila, že prodlužuje smlouvu s přední společností v oblasti zdraví a krásy Avon. Společnost GXO podporuje činnost globálního lídra v oblasti zdraví a krásy již 15 let.