Geotermální energii pro vytápění i provoz haly zkouší P3 ve francouzském Rouen

09.02.2024 | Logistický HYDEPARK

Evropský developer a vlastník průmyslových nemovitostí P3 zainvestoval do geotermálního zdroje, aby svému zákazníkovi, francouzské La Poste Immobilier, mohl nabídnout skladové prostory s čistou a neomezenou energií. Pilotní projekt, který je milníkem v udržitelnosti průmyslových budov, se realizuje na brownfieldu P3 Rouen.

Geotermální energie je teplo, které se přirozeně vyskytuje hluboko pod zemským povrchem. Její využití ve větších provozech je nákladné, a tak je i přes své nesmírné výhody v energetickém mixu zastoupena spíš výjimečně. Ve Francii tvoří geotermální energie pouze 1,7 % výroby obnovitelné energie a 1 % spotřeby tepla v celé zemi.

V rámci inovativního projektu si společnost P3 najala odborníka na energetickou účinnost, společnost Accenta, aby se prokopala do země a získala přístup ke geotermálnímu teplu. Potrubí jej přivádí z 200 metrů pod zem do budovy P3 Rouen, kde zajišťuje 77 % spotřeby tepla na vytápění nové budovy, zbytek zajišťuje tepelné čerpadlo využívající vzduch.

Systém se nazývá Borehole Thermal Energy Storage (BTES), což je systém celoročního skladování tepelné energie založený na geotermálním sondovém poli. V létě, kdy jsou vysoké požadavky na chlazení, se odpadní teplo z klimatizace ukládá pod zem pomocí geotermálních sond. V zimě se pomocí sond získává zpět ze země přenosem tepla a vytápí budovu. Teplo se přenáší vodou v potrubí o teplotě -3 až 40 °C, přičemž maximální geotermální výkon činí přibližně 365 kW. Platformu v budoucnu ještě doplní solární panely s vlastní spotřebou na místě, což ještě více přispěje k udržitelnosti.

Průmyslový park P3 Rouen je nové logistické centrum rozkládající se na 19 000 m2 bývalého brownfieldu. „Dokonale zapadá do našeho přístupu zaměřeného na zákazníka a dokazuje, že se pouštíme i do nesnadných, nestandardních projektů ve prospěch našich nájemců,“ řekl Tomáš Kubín, ředitel výstavby P3 pro střední, východní a západní Evropu.

Pohoda v horku

Navzdory zjevným ekologickým přínosům geotermální energie v současnosti brání jejímu většímu rozšíření nejistota či spíše nedostatek zkušeností s jejím využitím, což ji nakonec činí méně atraktivním obnovitelným zdrojem, než je solární nebo větrná energie. Počáteční investiční náklady jsou ve srovnání s jinými obnovitelnými zdroji energie vysoké a na vhodnost geotermálního zdroje energie mají velký vliv proměnné, jako je poloha, stav a uspořádání nemovitosti.

To, že se zatím geotermální energie tolik nevyužívá také znamená, že o ní není v porovnání se solární energií k dispozici tolik dat. Údajů o tom, kolik máme v evropských zemích ročně slunečních dnů, je naproti tomu dostatek, takže je solární energii pro investory lépe předvídatelná. V případě geotermální energie je také obtížnější vypočítat, kolik jí lze prodat do národních sítí. Pro mnoho průmyslových uživatelů je proto příliš riskantní se pro geotermální energie rozhodnout.

„V tomto projektu jsme museli být inovativní, protože nová nemovitost má vysoké nároky na vytápění. Šli jsme cestou minimalizace dopadu na životní prostředí a snížení emisí CO2 spojených s vytápěním budovy přibližně o 90 %. Probíhal dlouhý a podrobný proces plánování v úzké spolupráci s naším zákazníkem a jsme hrdí na to, že jsme dokázali, že existuje důvod pro využití udržitelného geotermálního vytápění v logistickém sektoru,“ uvedl Nicolas Camus, vedoucí stavebního oddělení společnosti P3 ve Francii.

Na datech záleží

Úspěch pilotního projekt v P3 Rouen může přispět k tomu, že se geotermální energie stane dobrou volbou pro více nájemců. Budou se totiž moci rozhodnout na základě dat z relevantního projektu. „To, co opravdu potřebujeme, jsou data. Teprve pak bude možné zjistit, zda geotermální energii implementovat i jinde v portfoliu,“ potvrdil Tomáš Kubín a dodal: „data jsou výchozím bodem pro jakoukoli technologii, o které si myslíme, že by mohla být užitečná, a pilotní projekt, jako je ten v P3 Rouen, nám je poskytne.“

Inovativní pilotní program v P3 Rouen stojí v čele zavádění čisté energie ze země jak ve Francii, tak i v celé Evropě. „Geotermální energie je v energetickém mixu jedinečná, a protože se legislativa týkající se udržitelnosti budov stále zpřísňuje, musíme se jí jako obnovitelným zdrojem zabývat napříč,“ řekl Tomáš Kubín závěrem.

Zdroj: P3 Parks

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.