Nehospodárné budovy v Česku podnikatelům zvyšují účty. Expertka z NRB radí, jak v nich uspořit za energie

22.03.2024 | Logistický HYDEPARK

V ČR je přibližně 50 % nehospodárných budov*, které slouží mimo jiné i k podnikání. Jejich provozovatelé se tak často musí smířit s opakujícími se vysokými náklady na energie. Problémové jsou především starší budovy, které jsou ekonomicky nehospodárné a ekologicky nedostačující. Specialistka energetiky z Národní rozvojové banky radí podnikatelům, jak dosáhnout energetických úspor a jak zajistit financování svého projektu zvýhodněným úvěrem z programu Nové úspory energie s úrokovou sazbou 1,99 % p.a., doplněného dotační složkou. Mohou o něj žádat podnikatelé všech velikostí, ze všech částí České republiky, kromě Prahy, pro kterou existuje samostatný program.

„Požadovaných úspor mohou podnikatelé dosáhnout například pomocí správné izolace stěn, podlah, stropů nebo výměnou starých světel za úsporné LED žárovky. Pomoct mohou různá čidla, která automaticky mění teplotu v místnosti v závislosti na používání a nevytápí či nechladí ji zbytečně, pokud v ní nikdo není. Další možností je využití zbytkového tepla z výroby pro vytápění administrativních prostor nebo výměna starého stroje za nový. Důležité je myslet i na ohřev vody a správný výběr oken, dveří nebo instalaci fotovoltaiky, díky které mohou ušetřit desítky tisíc ročně,” radí Eva Baková, specialistka energetiky z Národní rozvojové banky.

Budovy jsou největším spotřebitelem energie v Evropské unii a v České republice je těch nehospodárných přibližně 50 %. Mezi nimi jsou i objekty, které slouží k podnikání. Zásadním problémem je podle Bakové to, že většina starších budov potřebuje více oprav najednou, aby svým provozovatelům šetřila energie, tedy je zapotřebí pro ně vytvořit efektivní energetický management budovy. V konečném důsledku se tak jedná o nákladné investice, které podnikatelé z důvodu nedostatku financí odkládají, nebo se rozhodnou do větších změn a oprav nepouštět.

Pomoct s investicí jim může program Nové úspory energie od Národní rozvojové banky. V rámci něj mohou podnikatelé požádat o zvýhodněný úvěr s pevným úrokem 1,99 % p.a. do výše až 90 % způsobilých výdajů na realizaci úsporných opatření. Doba splatnosti výhodného úvěru je 10 let, splátky je možné odložit až o 2 roky. „Do programu se mohou zapojit mimopražští podnikatelé a firmy všech velikostí, kteří podnikají například v zemědělství, maloobchodu, zpracovatelském průmyslu, cestovním ruchu nebo energetice. Pro podnikatele z Prahy nabízíme program ENERG,” říká Baková.

Společně se zvýhodněným úvěrem může podnikatel získat podporu projektu v podobě vyčíslení výše úspory energie. Tato podpora v rámci programu ELENA je z 90 % hrazena z prostředků EIB. „Podnikatelé tak získají podporu 2v1. Dokážeme pomoci s přípravou a plány, které se týkají úspor energií, a poskytneme nízkoúročený úvěr. Navíc v aktuálním velmi obtížném období mohou podnikatelé ušetřené peníze za energie a za úroky využít na podporu jiných provozních výdajů, které neustále stoupají,” říká Baková. Pokud se projekt podaří řádně dokončit a dosáhne plánovaných úspor energie, může investor získat dotaci dosahující výše až 35 % ze všech způsobilých výdajů projektu. Dotace však nemůže být vyšší než výše vyčerpaného úvěru.

Zdroj: Odbor energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Češi propadli krabičkovým dietám. Každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních menu

Podle analýzy logistického a technologického start-upu Bevy.city si zákazníci v České republice každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních diet v krabičce. Díky vstupu nových hráčů na trh se přitom dá očekávat, že počet zákazníků bude dále narůstat. Typický zákazník krabičkové diety přitom neexistuje, spektrum lidí je velmi široké – většinou je ale spojuje návštěva fitness center a sportovišť.

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory

Technologický pokrok se nevyhýbá ani silniční přepravě. Od letošního července Evropská unie vyžaduje, aby byly kamióny a autobusy vybaveny speciálními senzory, které řidiče upozorňují na objekty, které nejsou z kabiny vidět. Řidičům nákladních vozidel při práci asistuje řada dalších technologií, v logistické společnosti Raben například zavádí zácvik řidičů pomocí simulátorů s virtuální realitou.

Martin Marek: Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování? Nakupování potravin z domova pomáhá snížit uhlíkovou stopu

Den Země, který se každoročně koná 22. dubna, je jednou z nejdéle existujících globálních ekologických inciativ, která usiluje o pozitivní změnu v ochraně životního prostředí. K příležitosti již 44. výročí od jeho začátku v roce 1970 se v tomto článku zaměřím na udržitelnost rozvozu potravin a budoucnost městské logistiky.