Nový automatizovaný sklad se systémem vychystávání pro eD System

15.11.2023 | Logistický HYDEPARK

Společnost eD System je lídrem v zajišťování distribučního ekosystému ve střední Evropě s vlastní skladovací plochou přes 20 000 m2. Projektová příprava na vybudování automatizovaného skladu proběhla ve spolupráci společností LogTech a VertiFlex, které spojily své know-how v oblasti automatizace, vertikálních skladovacích systémů a dopravníkových řešení.

Primárním cílem bylo automatizovat a zefektivnit procesy v oblasti vychystávání zboží a navýšit kapacitu odbavených objednávek. Maximální důraz byl kladen na nejkratší možnou dobu vychystávání objednaného zboží. 

Návrh řešení vychystávacího systému 

Návrh řešení zahrnoval instalaci 16 vertikálních zakladačů, integrovaných do přepravního systému s válečkovým dopravníkem a čtyřmi vychystávacími zónami. Zboží se vychystává dle pokynů řídicího softwaru VertiNode Ai a technologie Pick-to-Light do transportních plastových přepravek o rozměru 600x400x320 mm s čárovým kódem. 

Páteří je dopravníková linka, spojující jednotlivá pracoviště. Příjem slouží k párování přepravních štítků s čárovým kódem přepravky a spouštění procesů na jednotlivých pracovištích. Každé vychystávací pracoviště obsahuje 12 pozic pro transportní boxy s Pick-to-Light lištou a identifikací přepravky. Po ukončení vychystávání je přepravka poslána na dopravníkový ovál k vychystávání na jiných pracovištích nebo na expediční stanoviště. Prázdné boxy jsou automaticky dopraveny zpět na vstupní pracoviště, kde jsou znovu načteny a uvolněny do procesu. Systém má garantovaný výkon minimálně 1 000 zpracovaných řádků za hodinu a běží v dvousměnném provozu.  

Foto: Logistic News

VertiNode Ai – srdce celého systému

VertiNode Ai je speciální řídicí software pro automatizovanou logistiku s technologií umělé inteligence a kompatibilní s většinou skladovacích systémů. Řídicí software VertiNode Ai komunikuje s nadřazeným WMS a zajišťuje obousměrnou výměnu informací mezi řídicím systémem zakladačů, expediční dopravníkovou linkou, Pick-to-Light technologií a dalšími navázanými technologiemi s ERP. 

Vertikální zakladače Compact 

Jádro systému tvoří 16 vertikálních zakladačů Compact švédského výrobce Weland Solutions. Zakladače mají individualizovaný design v barvách eD System. Polovinu strojů představuje model Compact Twin o výšce 6 176 mm. Police má hloubku 820 mm a šířku 3 660 mm. Každý stroj obsahuje až 44 polic. Stroje Compact Twin jsou vybaveny výtahem s dvěma pozicemi nad sebou, což umožňuje až o 30 % více vychystávek oproti jednopatrovému výtahu. Díky umístění druhé pozice výtahu pod pohonem, je možné dosáhnout téměř až na zem a nabídnout až 5 % úložného prostoru navíc oproti tradičním řešením. 

Dalších osm strojů tvoří model Compact Double, který má kromě dvojitého výtahu také dvojitou hloubku s uložením dvou polic za sebou a nabízí prostor pro až 88 polic. Všechny vertikální zakladače mají požární čidlo napojené na EPS a integrované automatické protipožární zařízení. 

Zakladače jsou vybaveny řadou vizuálních a potvrzovacích prvků, které zajišťují minimální chybovost při vychystávání zboží. Naprostou novinkou je plnobarevná RGB lišta, kterou jsou osazeny všechny stroje. Lišta je vybavena programovatelnou obrazovkou, která zobrazuje řadu důležitých informací. Celá lišta je plně programovatelná a přizpůsobitelná jedinečným požadavkům a potřebám konkrétního zákazníka.  

Zboží je na policích uskladněno v plastových přepravkách, které jsou označeny čárovým a alfanumerickým kódem. Používají se čtyři velikosti přepravek: 200x150x120 mm, 300x200x170 mm, 400x300x270 mm a 600x400x320 mm. Celkový počet přepravek dosáhl 20 000 kusů. 

Servis podpora

Pro plynulý provoz a eliminaci rizika odstávek zajišťuje Vertiflex kompletní preventivní servisní program. Všechny vertikální zakladače jsou napojeny na systém vzdáleného přístupu a správy pro diagnostiku a servis na dálku. Reakční doba pro přímé prioritní servisní zásahy je do 4 hodin od nahlášení poruchy v režimu 16/5. Zákazník má v tomto režimu k dispozici také dedikovanou servisní hot-line. 

Trochu čísel na závěr

Celý projekt trval více než 14 měsíců. V závěru prošlo celé řešení náročným testovacím a zátěžovým procesem, aby veškeré operace běžely plynule i v maximálním zatížení provozu během sezónních špiček. Dodané řešení zabírá plochu 2 712 m² a nabízí skladovací kapacitu více než 18 000 SKU. Zakladače jsou vybaveny 907 policemi a průměrný čas dopravy nové police na místo je 21 vteřin u strojů Compact Twin. Celý systém nabízí vychystávací kapacitu až 3000 operací za hodinu. 

Integrace všech částí systému do jednoho funkčního celku byla bezesporu výzvou. K jeho realizaci výrazně přispěly dlouholeté zkušenosti v oblasti automatizace a integrace na straně dodavatelských firem LogTech a VertiFlex a projektového manažera Martina Řehoře. Na druhé straně to byl osvícenský přístup k automatizaci provozu na straně společnosti eD System a maximální spolupráce všech zainteresovaných stran. 

Zdroj: Logistic News

Trh průmyslových nemovitostí v Česku je ve špatné kondici

Český trh s průmyslovými nemovitostmi není v dobré kondici, a to jak po stránce reálné obsazenosti, tak výše nájmů. Přestože oficiální statistiky tuto realitu nenaznačují, skutečnost je čím dál patrnější a projevuje se i odlivem potenciálních nájemců do okolních zemí, zejména Polska.

Společnost DHL proměnila distribuční centrum pro Eaton v uhlíkově neutrální provoz

Společnost DHL Supply Chain provozuje od ledna 2024 uhlíkově neutrální distribuční centrum pro společnost Eaton v CTParku Pohořelice. Na přeměně se aktivně podílel developer CTP. Lídr v oblasti smluvní logistiky plánuje postupný přechod na uhlíkovou neutralitu u svých skladů do konce roku 2025 jako jeden z hlavních kroků k dosažení cílů společnosti v oblasti udržitelného rozvoje. Po tomto roce již budou mít neutrální bilanci emisí CO2 všechna distribuční centra DHL Supply Chain v Česku.