ÖBB Rail Cargo Group (RCG) a společnost Baumann Paletten posilují postavení originální europalety EUR

22.03.2023 | Logistický HYDEPARK

Logistika bez europalet by byla nemyslitelná. Podle odhadů je na celém světě v oběhu přibližně 600 milionů europalet. Práva na ochrannou známku originální europalety se značkou EUR vlastní od roku 1961 skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG).

Za účelem dalšího posílení této značky a otevřeného směnného poolu spolupracuje dceřiná společnost ÖBB pro nákladní dopravu a mnichovská logistická firma Baumann Paletten s provozovateli drážní dopravy a kontrolními a paletovými organizacemi UIC (Union internationale des chemins de fer – česky Mezinárodní železniční unie) na tom, aby se europaleta jako logistický nástroj dostala do popředí zájmu udržitelné logistiky. 17.01.2023 bylo toto partnerství za účelem „refreshe“ ochranné známky stvrzeno podpisem dohody o spolupráci.

Europalety jsou v logistice téměř nepostradatelné

Zavedení europalet v roce 1961 postupně vyvolalo revoluci v logistice v celé Evropě i mimo ni. Jen doba potřebná k nakládce železničních vagonů byla díky použití europalety zkrácena na více než polovinu. Svět logistiky se řídí jejími rozměry 800 mm x 1 200 mm x 144 mm – od rozměrů skladovacích ploch a přepravních systémů až po nakládací plochy v kamionech a nákladních vagonech. Díky rychlému rozšíření byl hned od počátku vytvořen celosvětový systém výměny.

Europaleta se ze 100 procent skládá ze dřeva. Je vyrobena a testována podle normy UIC 435-2 a násl. Všechny europalety EUR jsou tepelně ošetřeny podle standardu ISPM 15 a lze je použít pro export. Originál je snadno rozpoznatelný – na každé jednotlivé paletě je na pravém rohovém špalku umístěna značka „EUR“ v oválu. Díky své rozšířenosti a multifunkčnímu použití je europaleta EUR opakovaně použitelný a recyklovatelný nosič nákladu.

„Naší vizí je být udržitelnou logistickou páteří evropské ekonomiky – kromě našich spojení TransFER, inovativních vagónů a digitálního asistenta MIKE to také zahrnuje nejzákladnější prvek přepravní logistiky, jímž je europaleta,“ zdůrazňuje Clemens Förts, generální ředitel skupiny ÖBB Rail Cargo Group. „Díky posílené pozici značky EUR společně s mnichovskou rodinnou firmou Baumann Paletten také maximálně podporujeme využití ekologických nosičů nákladu. Jednáme tak zcela v souladu s naší vizí.“

„Společnost Baumann Paletten je zárukou trvale vysoké kvality a rychlé dostupnosti standardních nosičů nákladu. Otevřený směnný pool europalet je zásadním předpokladem fungujícího logistického řetězce a udržitelného řízení nosičů nákladu. Jsme hrdí na to, že smíme aktivně spoluvytvářet nutné optimalizační procesy ve prospěch ochranné známky EUR a uživatelů.“

Alex Rotärmel, generální ředitel společnosti Baumann Paletten

Zdroj: Baumann Paletten GmbH

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.