Po dvou letech je projekt SUSmile u konce

26.04.2023 | Logistický HYDEPARK

Po dvou letech intenzivní práce byl projekt spolufinancovaný programem Erasmus+ úspěšně dokončen. Osm partnerů ze čtyř evropských zemí (Španělska, Francie, Itálie a České republiky) vytvořilo online vzdělávací materiály a online hru v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli.

K úspěchu projektu přispělo také dalších 9 poskytovatelů odborného vzdělávání a institucionálních subjektů, kteří se podíleli na testování výukové platformy a online hry.

Cílem projektu SUSmile („Successful online learning for sustainable last mile logistics“) bylo přispět ke zlepšení dovedností v odvětví logistiky pomocí nových kvalitních digitálních vzdělávacích zdrojů tak, aby centra odborného vzdělávání mohla svým studentům poskytnout praktické a inovativní koncepty související s udržitelnou logistikou na poslední míli.

V rámci projektu SUSMILE byly vytvořeny e-learningové kapsle zaměřené jednak na úvodní seznámení se s problematikou, tak i na následné odbornější vzdělávání, včetně teoretických a hodnotících materiálů, které pomohou uživateli získat klíčové znalosti v oblastech, jako jsou distribuční schémata na poslední míli, sklady / konsolidační centra / výdejny zboží, systémy a technologie pro sběr dat, dopad na životní prostředí a procesy a péče o zákazníky. Kromě toho byl vytvořen adaptivní průvodce tímto vzděláváním, který vysvětluje použití výukových materiálů a jejich možnou flexibilitu.

Současně byla v projektu vyvinuta videohra, která prostřednictvím letecké / izometrické vizualizace města umožňuje uživateli prakticky aplikovat znalosti získané prostřednictvím e-learningu v MOOC („Massive open online course“).

Veškeré vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu SUSmile jsou veřejnosti přístupné od 1.5.2023 a to zdarma v několika jazykových mutacích po vytvoření účtu.

Přístup k e-learningovým kapslím a online hře („Serious Game“) je možný ze stránky www.susmile.eu

https://susmile.eu/learning-material/

Zdroj: Česká logistická asociace

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.