Potenciál střední míle stojí za pozornost

27.02.2023 | Logistický HYDEPARK

Pozornost mnohých firem je často zaměřena na tzv. poslední míli (Last Mile) v rámci snahy o rychlejší, chytřejší a efektivnější operace vyřízení objednávek. Hlavní hráči v oblasti logistiky, dopravy a maloobchodu ovšem čím dál víc zdůrazňují potenciál tzv. střední míle (Middle Mile) pro prvotřídní služby zákazníkům a bezchybné realizace procesů v celém dodavatelském řetězci. Střední míle obvykle odkazuje na operace spojené s přepravou zboží z jednoho závodu do druhého a jeho vychystáním a expedicí k finálnímu doručení.

Problémy a výzvy na střední míli

Rychlá expanze oblasti 3PL činí dodavatelský řetězec ještě složitějším, s větším počtem zúčastněných stran a nároků SLA. Přetrvávající nedostatek pracovních sil ve skladech a řidičů nákladních automobilů spolu s nárůstem skladových prostor a nákladů na pohonné hmoty způsobuje zpoždění a chyby.

Klíčovou výzvou je stále rostoucí potřeba rychlosti, přesnosti, efektivity a přehlednosti plnění v době, kdy rostou náklady. Očekávání zákazníků zahrnují komunikaci v reálném čase, dokonalé služby všech kanálů a často i bezplatné a rychlé doručení a vrácení zboží. Menší viditelnost a kontrola dopravy a nedostatek informací v reálném čase v první míli však brání optimalizaci dalších fází dodavatelského řetězce. Bez účinné optimalizace procesů má střední míle také potíže při plnění cílů v oblasti udržitelnosti. 

Zvýšení produktivity na příjmu zboží

Společnost Continental v rámci své strategie Industry 4.0 vybrala řešení ZetesMedea Dock Door Control (DDC) pro automatizaci příjmu zboží na paletách. Díky tomuto řešení pro sklady a logistiku založenému na kamerové technologii firma Continental zvýšila produktivitu, přesnost a transparentnost každodenního provozu.

Při příjmu zboží jsou palety přepraveny z kamionu ke kamerové bráně ZetesMedea DDC. Kamery jsou nainstalovány na stojanech po obou stranách dveří, které oddělují prostor příjmu zboží a sklad. 

Foto: ZETES

Proces skenování, který trvá jen několik sekund, začíná ve chvíli, kdy obsluha vysokozdvižného vozíku umístí paletu do vyznačeného prostoru mezi kamery. Během procesu skenování řešení ZetesMedea nejen načítá údaje ze štítků, ale také je v reálném čase porovnává s příchozími dodávkami v systému SAP. Pokud je vše v pořádku, na semaforu se rozsvítí zelená a Zetes otevře dveře. Tiskárna štítků pak automaticky vygeneruje souhrnný štítek s údaji SAP.

„Brána ZetesMedea nám ušetří hodně času při každém zaskladnění palety. Úspora je 1 minuta na paletu.“

Alexander Lamotte, Supply Chain Analyst, Continental Automotive Technologies GmbH

Optimalizace vychystávání

Firma Panduro, lídr na evropském trhu s hobby materiálem, úspěšně implementovala řešení ZetesMedea Warehouse Execution System, které pomáhá lépe a pružněji reagovat na potřeby a současně zajišťuje maximalizaci prodeje a minimalizaci zpoždění. Nový systém byl plně funkční za necelé tři měsíce. Rychlost přitom byla klíčovým požadavkem, protože maloobchod musel kvůli rostoucí poptávce efektivně vyřizovat stále více objednávek.

Součástí řešení ZetesMedea je systém hlasového vychystávání (Pick by Voice), který vydává jednoduché hlasové pokyny skladníkům při navigaci na pozici ve skladu, počtu položek k vychystání a tím eliminuje nutnost „manipulace“ s terminálem, čtení a potvrzování jednotlivých kroků do terminálů. Hlasové vychystávání zajistí skladníkům volné ruce, takže mohou výrazně zrychlit a také zpřesnit vychystávání objednávek o cca 20 % oproti původnímu stavu.

Zdroj: ZETES

Navíc má firma Panduro jednoduchý přístup k informacím o stavu objednávek v reálném čase i k přehledům o výkonnosti a může sledovat kritické provozní klíčové ukazatele výkonnosti, aby získala úplný přehled o provozu.

„Díky systému ZetesMedea jsme zvýšili produktivitu vychystávání o téměř 20 % a zpracujeme až 18 000 položek za den. Za méně než 3 měsíce od začátku do dokončení projektu nyní zpracováváme více objednávek na jednoho pracovníka za den než kdykoli předtím.“

Fia Collin, Warehouse and Production Manager ve firmě Panduro

Balicí pracoviště

Firma Garland Logistics, působící v oblasti logistiky a dodavatel kompletních řešení pro dodavatelský řetězec, optimalizovala svůj proces ověřování při příjmu zboží a vychystávání na svých balicích linkách pomocí řešení pro sklady a logistiku ZetesMedea.

Dříve byl proces příjmu a ověřování zboží organizován jako součást systému řízení skladu WMS, což komplikovalo úkoly a vedlo k nižší produktivitě. 

„Předchozí proces byl pomalý pro operátory, kteří okamžitě potřebovali znát celkové množství, které měli přijmout, a množství, které skutečně přijali.“

Paulo Monteiro, Systems & Innovation Manager ve firmě Garland Logistics

Na platformě ZetesMedea byl vytvořen proces ověřování zboží, v němž nyní může operátor pomocí mnohem jednoduššího procesu získat všechny požadované údaje ze systému WMS pro příjem zboží. Po potvrzení veškerého zboží může operátor také zkontrolovat případné odchylky. Díky systému ZetesMedea mají nyní operátoři digitální informace o jednotlivých stanovištích a mobilních zařízeních. To zrychluje provoz a v důsledku toho i produktivitu.

„Toto řešení je plně digitalizované a umožňuje nám soustředit se na hlavní činnosti a mít přehled v reálném čase.“

Paulo Monteiro, Systems & Innovation Manager ve firmě Garland Logistics

Efektivní nakládka vozidel

Budějovický Budvar – pivovar s nejslavnější značkou na světě – ve svém nejmodernějším skladu investoval do řešení ZetesMedea loading verification. Toto řešení optimalizuje efektivitu logistiky expedice pomocí pokročilé kamerové technologie a zajišťuje 100% přesnost dodávek.

Bremen Hemelingen Leadec Logistik Verteillogistik im Werk von Mercedes in Bremen Mitarbeiter mit Scanner und Fahrzeug. Foto: ZETES

Efektivní přesuny nachystaných palet do skladu a do vozidel na rampách jsou klíčovou součástí logistiky společnosti Budvar. Veškeré skenování paletových štítků, včetně okamžitého ověření správnosti nakládané palety zajišťují kamerové brány při průjezdu, a to bez nutnosti zastavení.

Moderní kamerové řešení Zetes monitoruje a řídí správnou nakládku palet a upozorní řidiče na případné chyby. Jedno vozidlo může být nakládáno několika vysokozdvižnými vozíky najednou a jsou minimalizovány zásahy lidské obsluhy a celý proces je rychlejší.

„Díky technologii ZetesMedea nyní šetříme čas i náklady na pracovní síly a současně zvyšujeme produkci s bezchybnými dodávkami.“

Pavel Pánek, provozní ředitel, Budějovický Budvar

Zdroj: ZETES Czech Republic

Emirates začala provozovat lety s udržitelným leteckým palivem (SAF) na londýnském letišti Heathrow

Společnost Emirates převzala na londýnském letišti Heathrow dodávky udržitelného leteckého paliva (SAF) od společnosti Shell Aviation. Ta do konce léta 2024 do sítě čerpací infrastruktury letiště dodá přes 3 000 tun čistého SAF smíchaného s běžným leteckým palivem, kupní smlouva se společností Shell Aviation je tak pro leteckou společnost největší v historii.

Trends in Automotive Logistics 2024: Připojte se do rychlého pruhu digitalizace

Už 18. června se do Plzně vrátí další ročník konference Trends in Automotive Logistics (TAL 2024), tentokrát s titulem Driving the Digital Fast Lane. Opět nabídne aktuální témata pohledem českých i zahraničních řečníků, inspirativní přednášky a případové studie z praxe, stejně jako prostor pro networking a diskuzi.