VGP plynule pokračuje s plněním environmentálních, sociálních a správních cílů (ESG)

19.04.2023 | Logistický HYDEPARK

Evropský vlastník, manažer a developer špičkových logistických a semiindustriálních nemovitostí VGP zveřejnil svou výroční zprávu včetně Zprávy o odpovědnosti společnosti. Zpráva se zaměřuje na pokračující úspěchy a cíle s ohledem na výkon společnosti v oblasti ESG.

Uplynulý rok byl pro společnost VGP ve znamení významného pokroku směrem k udržitelné budoucnosti. Z připravovaných 204,3 MWp solárních panelů na střechách je v provozu 57 MWp a dalších 75 MWp se instaluje, což pomůže zabránit vypuštění přibližně 35 000 tun CO₂ ekv. ročně. Co se týče skleníkových plynů, je nyní portfolio VGP (včetně připravovaných fotovoltaických projektů) kompatibilní s plánem Pařížské dohody o nepřekročení 1,5 °C do roku 2040. Cíle společnosti pro kategorie 1, 2 a 3 byly potvrzeny i iniciativou Science Based Targets (SBT) a Skupina získala externí potvrzení svých zveřejněných informací o přímých emisích uhlíku.

VGP kromě udržitelné energie rozvíjí i dopravní dostupnost a udržitelnou mobilitu s tím, že novým cílem pro všechny VGP parky je vybavení nabíjecími stanicemi pro elektromobily a dostupnost veřejné dopravy. Společnost přešla na 100% certifikovanou zelenou energii pro všechny své kanceláře, zavedla kroky ke snížení emisí vázaných na výstavbu a v rámci programu modernizace zlepšila ekologickou efektivitu stávajícího portfolia budov.

VGP se zajímá o komunity a o filantropii, a proto přispěla 3 miliony EUR a 650 hodinami komunitní podpory na místní dobročinné účely. V roce 2022 VGP rovněž zavedla různé metody ochrany biodiverzity a ve svých parcích rozšířila plochy určené jako biotopy.

Společnost vylepšila standardy pro výstavbu, aby využila techniky pro retenci vody a její šetření, a tak několik hal zachytí dohromady 105 000 m3 dešťové vody. VGP se rovněž zaměřila na snížení emisí uhlíku a etiku ve svém dodavatelském řetězci, pro nějž zavedla dodavatelský kód na ochranu lidských práv.

„S hrdostí oznamujeme společné úspěchy naší ESG strategie, oddanost našeho týmu ESG iniciativám a pozitivní dopad, který máme na společnost a životní prostředí. Zaměření na udržitelnost proniká do každé složky našeho provozu a velice mě těší, jak daleko jsme se posunuli. A ještě nekončíme. Jsme odhodlaní pokračovat ve svém úsilí a chopit se projektů s ještě větším dopadem. S pohledem upřeným vpřed zkoumáme možnosti, jak vytvořit udržitelnější svět. Společně budujeme nejen špičkové logistické a semiindustriální nemovitosti. Budujeme odkaz zodpovědného podnikání a světlejších zítřků.“

Jan Van Geet, výkonný ředitel skupiny VGP

Společnost má v plánu zaměřit se na širokou škálu nepřímých emisí uhlíku z developerských činností, spotřeby energie nájemci a z dopravy i kanceláří využívaných zaměstnanci.

ESG strategie společnosti VGP se kromě boje s klimatickou změnou obrací i na environmentální a společenské otázky, jako je oběhové hospodářství a doprava šetrná k životnímu prostředí, základní společenská zodpovědnost ohledně diverzity a začlenění a dobré podmínky pro zaměstnance. Společnost má efektivní strukturu ESG správy, která pokrývá všechny státy, a rizika spojená s ESG zahrnuje do systému řízení rizik.

ESG strategie společnosti VGP stojí na pěti hlavních pilířích a zaměřuje se na výzvy a příležitosti spojené s její činností. Společnost využila dvou dodatečných přístupů, analýzy významu a analýzy rizik, aby určila otázky ESG podstatné pro skupinu jak z interního, tak z externího pohledu zúčastněných stran a stanovila jejich priority. ESG strategie je založená na závěrech analýzy významu i analýzy ESG rizik. Uvádí největší výzvy pro semiindustriální a logistické nemovitosti, jako je posun k nízkouhlíkovému hospodářství a udržitelná mobilita, začlenění obchodní činnosti Skupiny do místních komunit a posilování týmů z hlediska udržitelnosti a diverzity.

Skupina VGP působí v sedmnácti evropských zemích. Rodinná firma se sídlem v belgických Antverpách provozuje v Evropě celkem 108 parků.

Kromě špičkových technologií jsou udržitelnost a energetická soběstačnost hlavními kritérii komerčních nemovitostí od VGP. Společnost se zavázala stát se uhlíkově neutrální do roku 2025, je zapojená do BREEM/DGNB certifikace i do produkce zelené energie. Výsledkem je, že 61,2 % portfolia již obdrželo certifikaci a kapacita výroby zelené energie divize VGP Renewable Energy se zvýšila na 131,6 MWp. Dalších 72,7 MWp je ve fázi přípravy. Nadace VGP, založená v roce 2019, si již vybrala 36 projektů, které se zabývají společenskou problematikou, ochranou přírody a kulturních statků, a od společnosti VGP k dnešnímu datu obdržela finanční prostředky ve výši 6,6 milionu EUR.

Pro více informací o závazcích společnosti VGP k udržitelnosti navštivte https://www.vgpparks.eu/en/corporate-responsibility-report/

Zdroj: VGP

Hurá na automatizaci aneb jak se na ni připravit

Automatizace je trendem číslo jedna. Mluví se o ní a píše na každém kroku. V blízké budoucnosti poroste zájem o využití digitálních technologií, umělé inteligence a strojového učení k vyšší míře automatizace procesů a posílení lidských schopností.

Přeprava exkluzivního zboží vyžaduje speciální péči

Myšlenka na výrobu československých náramkových hodinek se poprvé objevila bezprostředně po skončení 2. světové války. První sériově vyráběné hodinky pod značkou PRIM si zákazníci zakoupili v roce 1958. Od té doby se píše historie hodinek PRIM.