Význam a perspektivy využití umělé inteligence v logistice stále rostou

11.03.2024 | Logistický HYDEPARK

O vstupu umělé inteligence (AI) do našich každodenních životů již není pochyb. Je zřejmé, že zejména v podnikových činnostech se umělá inteligence brzy stane běžnou součástí.

Využití AI firmám otevírá nové možnosti pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení služeb. Umožňuje firmám udržet krok s neustále se zvyšujícími požadavky na rychlost, flexibilitu a efektivitu v globálním prostředí a stává se tak významným konkurenčním nástrojem. V anketě jsme se zeptali několika odborníků z oboru manipulace a skladování, jaké jsou podle nich perspektivy využití AI v oblasti logistiky? Do jaké míry umělá inteligence ovlivní podobu zejména skladových procesů?

Petra Tylová a Ondřej Kubesa, Sluno:

„Ve Slunu na to máme názor vcelku jednoduchý, umělá inteligence je něco, čemu se nevyhneme, a co se postupně v různých podobách bude i nadále integrovat do našich každodenních životů. Do našeho portfolia se, coby řešení modelující objem zásob integrovala již pár let zpátky. Ve skladech vidíme hned několik možností, kde se dají algoritmická a parametrická řešení nahradit právě AI a můžeme se bavit o čemkoli od inteligentního slottingu, přes efektivnější zpracování objednávek a navrhování cesty vychystavače při chystání zboží až po řízení fronty práce. Celkově přinese AI do skladů větší efektivitu při rozhodování. Sklady se dnes snaží mít všechny procesy co nejefektivnější, ale stále často vidíme, že jednotlivé toky (příjem, zaskladnění, doplnění, vychystání, expedice) jsou řízeny jako samostatné jednotky. S AI bude jednodušší řídit práci na skladě přes všechny procesy jako jeden celek. Věříme, že její zapojení umožní posbírat velké množství informací (efektivita skladníků, priorita objednávek, stav zásob a další) v jednom místě a umožní ještě rychlejší rozhodování při organizaci práce. Zcela samostatnou kapitolou jsou pak inteligentně řízené technologie např. ve formě AMR robotů, tam je nyní progres v AI nejviditelnější.“  

Josef Murgaš, vedoucí oddělení intralogistiky a automatizace, STILL ČR:

„Umělá inteligence bude v budoucnu ovlivňovat podobu intralogistických a skladových procesů jak v oblasti návrhu nových řešení, tak v oblasti průběžné optimalizace. Při návrhu řešení nových projektů umožní AI vzít v úvahu mnohem více faktorů, které budou ovlivňovat budoucí efektivitu projektů, a dynamické simulace tak budou moci ještě věrněji predikovat budoucí provoz a efektivitu systému.
Co bude ale ještě důležitější, umělá inteligence bude umožňovat průběžnou optimalizaci řešení. V současné době je u větších projektů téměř nemožné brát v úvahu všechny relevantní vstupy, průběžně je vyhodnocovat a průběžnou optimalizaci navrhovat. Ani lidská mysl není schopna pojmout a předem vydefinovat všechny potřebné souvislosti, nashromáždit potřebná data a v reálném čase navrhovat změny, které se projeví příznivými změnami, zejména ve zrychlení materiálových toků a v oblasti ROI.
Potřebné změny se tak provádějí spíše jednou za čas, kdežto v budoucnu bude možná optimalizace skutečně průběžná, s tím, že bude zohledňovat všechny faktory, potřebné směry a objemy materiálových toků, sezónnost, situaci v oblasti dodavatelského řetězce, časy a náklady potřebné na změny např. layoutů, včetně dob potřebných pro změnu až po např. změnu všech značení, potřebný čas pro dodání dalšího skladového vybavení a podobně.
Umělá inteligence také zjednoduší interakci odpovědných osob se systémem. Pro získání informací bude daleko jednodušší se systému volnější formou dotázat a potřebné informace získat, hlasový vstup i výstup bude samozřejmostí.“

Jindřich Kadeřávek, CEO, Element Logic Česká republika:

„Z mého pohledu ovlivní umělá inteligence skladové procesy primárně nepřímým způsobem. V první řadě dojde k optimalizaci celého dodavatelského odběratelského řetězce, tedy obecně k lepšímu plánování a optimalizaci skladových zásob nebo prodejních marketingových akcí. To považuji v první fázi za nejdůležitější krok. Následně dojde k vlastní optimalizaci v rámci intralogistických procesů, které povedou k lepší efektivitě jednotlivých procesů, což ve výsledku znamená výrazně větší výkon při současném snížení nákladů. Tyto kroky bude řešit naprostá většina obchodních, výrobních nebo logisticko-servisních společností. Reálně nás k těmto krokům nutí makroekonomická situace a také nedostatek pracovní síly. Moderní skladové technologie již dnes alespoň částečně umělou inteligenci používají, a proto dochází k automatizaci a robotizaci jednotlivých procesů. Technologie jsou prostě efektivnější a ve výsledku i levnější. Budoucnost je jednoznačně o použití AI v podstatě ve všech logistických procesech, které to umožňují.”

Martin Koudelka, vedoucí marketingového oddělení, Jungheinrich ČR:

„Význam a perspektivy využití umělé inteligence v logistice se stávají stále významnějšími, přičemž technologie, jako jsou Jungheinrich Telematic Box a pokročilé Warehouse Management Systémy (WMS), jsou v popředí této transformace. Telematic Box, instalovaný do všech vozíků Jungheinrich, umožňuje sběr a analýzu dat o jízdách, efektivitě a výkonu vozíků. Tato data jsou klíčová pro identifikaci oblastí pro zlepšení, optimalizaci tras a zajištění bezpečnosti vozíků a operátorů. V kombinaci s algoritmy AI Telematic Box umožňuje předpovídání údržby a minimalizaci prostojů, což přináší výrazné zlepšení efektivity a snížení nákladů. Zjednodušeně dokážeme v budoucnu vyslat technika na opravu vozíku, který ještě není porouchaný.
Software WMS, vylepšený o AI, představuje další klíčovou složku moderních logistických operací. Umožní nejen efektivnější správu zásob a skladových prostor, ale také predikci budoucích trendů a poptávky. Díky pokročilé analýze dat může WMS optimalizovat skladové procesy, automatizovat úkoly a zlepšovat přesnost při kompletaci objednávek. Toto inteligentní řízení zásob vede k lepšímu využití zdrojů, zvýšení produktivity a snížení chybovosti.
Integrace AI do skladových a logistických procesů tak otevírá nové možnosti pro zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení služeb. Technologie jako Jungheinrich Telematic Box a Jungheinrich WMS jsou příkladem, jak lze využít umělou inteligenci pro dosažení těchto cílů, což umožňuje firmám udržet krok s neustále se zvyšujícími požadavky na rychlost, flexibilitu a efektivitu v globálním logistickém prostředí.“

Jungheinrich dlouhodobě vyvíjí vlastní řídící jednotky i software

Jörg Ziesmann, Head of Sales Channels & Partners EMEA, Dematic:

„Umělá inteligence bude mít významný dopad na logistiku. V minulosti se vždy kladl důraz na to, do jaké míry lze procesy nahradit činnostmi modrých límečků. AI však ovlivní především pracovní místa bílých límečků, tj. pracovní místa, která jsou administrativní a mají mnoho rutinních úkolů. Procesy s velkým množstvím interakcí a fyzických činností budou ovlivněny jen stěží.“

Zdroj: LogisticNEWS

Češi propadli krabičkovým dietám. Každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních menu

Podle analýzy logistického a technologického start-upu Bevy.city si zákazníci v České republice každý měsíc objednají přes 70 tisíc celodenních diet v krabičce. Díky vstupu nových hráčů na trh se přitom dá očekávat, že počet zákazníků bude dále narůstat. Typický zákazník krabičkové diety přitom neexistuje, spektrum lidí je velmi široké – většinou je ale spojuje návštěva fitness center a sportovišť.

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory

Technologický pokrok se nevyhýbá ani silniční přepravě. Od letošního července Evropská unie vyžaduje, aby byly kamióny a autobusy vybaveny speciálními senzory, které řidiče upozorňují na objekty, které nejsou z kabiny vidět. Řidičům nákladních vozidel při práci asistuje řada dalších technologií, v logistické společnosti Raben například zavádí zácvik řidičů pomocí simulátorů s virtuální realitou.

Martin Marek: Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování? Nakupování potravin z domova pomáhá snížit uhlíkovou stopu

Den Země, který se každoročně koná 22. dubna, je jednou z nejdéle existujících globálních ekologických inciativ, která usiluje o pozitivní změnu v ochraně životního prostředí. K příležitosti již 44. výročí od jeho začátku v roce 1970 se v tomto článku zaměřím na udržitelnost rozvozu potravin a budoucnost městské logistiky.