Bateriové vlaky pro Westerwald dodá Siemens Mobility

13.02.2023 | Rozhovor s osobností

Pilotní projekt provozu bezemisních železničních vozidel pro traťové úseky bez liniové elektrizace spustí společnost Hessische Landesbahn ve Westerwaldu.

Společnost Hessische Landesbahn si pro svůj pilotní inovativní železniční projekt bezemisní mobility vybrala pro tratě v Horním a Dolním Westerwaldu dvouvozové dvouzdrojové elektrické trakční jednotky trolej/akumulátor Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility. Obě tratě ve Westerwaldu s náročným velkým stoupáním a dlouhými neelektrifikovanými úseky vyžadují vysoce výkonná vozidla. Trakční jednotky Mireo Plus B jsou díky svému vysokému výkonu při trolejovém i akumulátorovém napájení ideálním řešením pro splnění požadovaných vlastností. Výměnou naftových vozidel za dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor je možné v regionu dosáhnout výrazných úspor emisí CO2, snížení hladiny hluku i emisí zdraví škodlivých výfukových plynů.

Technické řešení bezemisních vozidel Mireo Plus B

Pro Westerwald vyrobí a dodá společnost Siemens Mobility tři dvouvozové elektrické trakční jednotky trolej/akumulátor Mireo Plus B. Každá jednotka má v nízkopodlažním prostoru troje dvoukřídlé dveře po obou stranách, které umožní rychlý nástup a výstup cestujících. Vozidla jsou vybavena sběrači proudu pro provoz pod trakčním vedením a trakčními akumulátorovými bateriemi pro provoz na neelektrifikovaných úsecích. Při napájení z akumulátorové baterie je dojezd vozidla Mireo Plus B na sklonově náročných tratích přibližně 80 kilometrů bez dobíjení. Technologie polovodičových měničů se spínači na bázi karbidu křemíku, použitá ve vozidlech Mireo Plus B, přispívá k výrazným úsporám energie. Prostorné vozidlo nabízí 126 míst k sezení a přepravu jízdních kol, dětských kočárků i osob na vozíku.

Provoz a systém napájení

Nová bezemisní vozidla budou jezdit na trati Oberwesterwaldbahn (OWB) z Limburgu do Altenkirchenu, Au a Siegenu a na trati Unterwesterwaldbahn (UWB) mezi Limburgem, Montabaurem a Siershahnem. Trať OWB je dlouhá 115 kilometrů a zahrnuje 75kilometrový úsek bez elektrického trakčního vedení. Nabíjení vozidlových akumulátorových baterií se plánuje staticky za stání v Limburgu a dynamicky za jízdy v úseku Au – Siegen. Neelektrifikovaný úsek na trati UWB je dlouhý přibližně 35 kilometrů, a tak mohou vlaky jezdit tam i zpět bez statického dobíjení v obratové koncové stanici. Vlaky budou na obou tratích zastavovat ve více než 50 zastávkách. Jak pří jízdě po spádu, tak i při zastavovaní budou využívat vysoce výkonnou elektrodynamickou rekuperační brzdu, a tím významně šetřit elektrickou energii a prodlužovat dojezd vozidla z akumulátorové baterie.

Vozidla pro Westerwald pod rukama českého týmu Siemens Mobility

Na návrhu technického řešení těchto dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor Mireo Plus B se významně podílejí i vývojová pracoviště Engineeringu Siemens Mobility v České republice. Řeší konstrukční skupiny v mechanické i elektrické části vozidla včetně jeho nadřazeného řízení.

„Bezemisní kolejová vozidla pro městskou hromadnou dopravu, konvenční i vysokorychlostní železnici jsou a v dalších letech budou spojena s liniovým elektrickým napájením. To dává vozidlům vysokou výkonnost, nízkou energetickou náročnost a bezemisní provoz, který je nezávislý na importu fosilních paliv. Přicházejí však nové technické možnosti – kombinace trolejového napájení a lithiových akumulátorů umožňuje odstranit emise a zvyšovat rychlost dopravy i na železničních tratích, které nejsou vybaveny liniovým trakčním vedením. Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor (BEMU), typu Mireo Plus B, které vyvíjíme v Siemens Mobility, jsou proto vhodným řešením pro zajištění udržitelné bezemisní rychlé a pohodlné železniční dopravy v částečně liniově elektrizované železniční síti. Ta je v evropských zemích obvyklá.“

Roman Prel, vedoucí vývojového pracoviště Engineeringu Siemens Mobility v České republice

„Jako ministryně pro ochranu klimatu a mobilitu jsem obzvláště nadšená z pokroku, kterého bylo dosaženo v plánovaném pilotním projektu bezemisních železničních vozidel pro Westerwald. Rozhodnutí upřednostnit vysoce výkonné dvouzdrojové trakční jednotky trolej/akumulátor od společnosti Siemens Mobility představuje milník na dlouhé cestě k zajištění klimaticky neutrální veřejné dopravy v Porýní-Falci. Kromě toho posílení alternativních pohonů podporuje změnu v mobilitě jako klíčovém prvku v ochraně klimatu. Nastavujeme směr udržitelné veřejné dopravy.“

Katrin Eder, ministryně pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku a mobilitu spolkové země Porýní-Falc

„Rádi bychom poděkovali odpovědným osobám ve spolkové zemi Porýní-Falc a zde v regionu za to, že nám umožnili podílet se na tomto náročném a přínosném pilotním projektu. Jsme přesvědčeni, že tato inovativní technologie, která je šetrná k životnímu prostředí, je vhodná také pro použití v obtížných sklonově náročných tratích s dlouhým stoupáním v horském terénu a jsme opravdu rádi, že máme příležitost ukázat tyto schopnosti v každodenním provozu.“

Veit Salzmann, CEO společnosti Hessische Landesbahn

Zdroj: Siemens Mobility

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.