„Dnes jsou technologie přirozenou součástí logistiky,“ říká generální manažer Amazonu Michal Šmíd

03.05.2024 | Rozhovor s osobností

Společnost Amazon vstoupila do České republiky v roce 2015. V současné době u nás zaměstnává stabilně 4 000 zaměstnanců. V loňském roce zde otevřela druhé distribuční centrum, které je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. O současné situaci na trhu e-commerce, ale také o propojení práce lidí a technologií jsme si povídali s Michalem Šmídem, generálním manažerem společnosti Amazon pro Českou republiku.

Několik let jste působil v Polsku. Polsko nás v mnoha ohledech předběhlo a e-commerce rozhodně v tomto smyslu není výjimkou. Čím to podle vás je?

Pokud porovnáme konkrétně činnost Amazonu v Česku a Polsku, v obou státech jsme začínali prakticky současně. Když se podíváme na čísla distribučních center, v ČR máme dvě distribuční centra, z toho jedno robotické, dále pražskou korporátní budovu a jednu provozovnu v Jirkově na potisk triček. V Polsku za stejnou dobu vzniklo, myslím, deset velkých center, dvě provozovny, kde řeší merchandising, výzkumné centrum a další distribuční centrum spuštěné letos. Prvním důvodem je podle mého větší politická otevřenost a ochota k zahraničním investicím, druhým důvodem je velikost potenciálního trhu – ČR je přibližně čtvrtinová oproti Polsku. Je to samozřejmě škoda, protože náš přínos české ekonomice je nemalý. Od počátku působení v roce 2010 bylo investováno přibližně 41 mld. korun a 3 000 českých malých a středních firem obchoduje přes Marketplace anebo využívá služby Amazon Web Services (AWS).

Poslední roky představoval vývoj trhu e-commerce tak trochu horskou dráhu. Nejprve obrovský růst v době covidu, pak propad, resp. stagnace způsobená konfliktem na Ukrajině, růstem nákladů a celkovou nejistotou ve společnosti. Jak byste zhodnotil loňský rok?

Loňský rok byl ve znamení stabilizace a obezřetnosti spojené s ekonomickou situací (stagnací) v Evropě. Trh se vrátil do „normálního“ stavu; opět vidíme typické sezónní výkyvy, ať už se podíváme na vánoční špičku nebo Prime týden. Co se týče ekonomických indikátorů, Amazon vykázal za loňský rok dvojciferný růst příjmů a byli jsme schopni optimalizovat náklady na úroveň roku 2022. 

Zatím máme za sebou první čtvrtinu letošního roku. Dá se již nyní odhadnout, jaký bude letošní rok v segmentu e-commerce?

Z prvního kvartálu v roce se to odhaduje poměrně obtížně. Odpovím tedy v obecné rovině. Lze říct, že vidíme velkou snahu zkracovat dodací lhůty zákazníkům, optimalizovat logistické trasy a mít správný typ zboží v místě, kde ho potřebujeme – s tím souvisí zpřesňování algoritmů v rámci naší sítě. Dalšími tématy pro nás jsou automatizace, umělá inteligence a machine learning.

Kolik v současné době zaměstnáváte v České republice zaměstnanců a jak se vám daří získávat nové v době, kdy je na pracovním trhu čím dál větší nedostatek lidí?

Aktuálně máme v Česku tři provozovny (Kojetín, Dobrovíz a Jirkov) a jedny korporátní kanceláře v pražském Karlíně. Celkově stabilně zaměstnáváme 4 000 lidí. O nábor zaměstnanců se nám kompletně stará personální agentura Randstat, naši interní HR specialisté se věnují hlavně péči o stávající zaměstnance a jejich rozvoji. Myslím, že při náboru zaměstnanců hraje roli nejen značka Amazon, ale také konkurenceschopné mzdy a široký balíček zaměstnaneckých benefitů, který nabízíme od prvního dne nástupu do zaměstnání. Když jsme v loňském roce rozjížděli Kojetín, domluvili jsme se s některými zaměstnanci, že se relokují z Dobrovíze, což bylo samozřejmě spojeno s určitou formou podpory ze strany Amazonu. V takovém případě zaměstnancům poskytujeme finanční příspěvek, ale třeba i pomoc se stěhováním.

Aby si firmy získaly a udržely kvalitní zaměstnance, musí dnes nabídnout více než „stravenky a týden dovolené navíc“. Nabízí zkrácené úvazky, případně home office (tam, kde to práce umožňuje), hodně se zaměřují na návrat žen po mateřské dovolené, kariérní růst… Jak je tomu v Amazonu?

Pokud se budeme bavit o distribučních centrech, tak tam zaměstnancům nabízíme širokou škálu pracovních úvazků, ze kterých si mohou zaměstnanci při nástupu vybrat a přizpůsobit tak práci svému životnímu rytmu. Zaměstnanci ve směnném provozu u nás navíc pracují pouze 4 dny v týdnu, a mohou tak 3 dny věnovat svým volnočasovým aktivitám. Navíc mohou využít bezplatné dopravy do zaměstnání autobusovými svozy či vlakovou linkou.

Všichni zaměstnanci, kteří mají zájem o kariérní růst, se mohou přihlásit do interních výběrových řízení. Není výjimkou, že se někteří zaměstnanci vypracovali ze vstupních pozic až na ty manažerské. Vyvinuli jsme například vlastní vzdělávací program Career Choice, který podporuje zaměstnance v kariérním posunu. V tomto programu zaměstnancům hradíme až 95 procent ceny i dalších poplatků za studium celonárodně uznávaných kurzů v oblastech jako například zdravotní pomoc, řízení nákladních vozidel, globální specialista helpdesku, strojírenství nebo účetnictví.

Foto: Amazon

Amazon si je jako zaměstnavatel plně vědom zásadních rolí obou rodičů v životě jejich dětí. Za tímto účelem jim poskytuje několik benefitů. Prvním je mateřský příspěvek, kterým finančně podporuje své zaměstnankyně v období před a po porodu nad rámec finanční podpory státem. Po dobu 14 týdnů v období narození dítěte doplácí společnost matkám na mateřské dovolené státní podporu do 100 procent výše jejich mzdy. Mateřský příspěvek využívají převážně matky, nicméně je možné, aby jej čerpali i otcové. Také další benefity myslí na oba rodiče. Jedním z nich je například rodičovský příspěvek. V rámci tohoto benefitu dostává rodič, který čerpá státní rodičovský příspěvek, doplatek od Amazonu do výše 100 procent mzdy po dobu šesti po sobě následujících týdnů v prvním roce po narození dítěte nebo jeho osvojení. Na příspěvek má nárok i druhý rodič, případně ho mohou čerpat oba současně, pokud jsou našimi zaměstnanci. Navíc zaměstnancům, kteří jsou nově v rodičovské roli, nabízíme možnost speciálního návratového programu. V rámci tohoto programu mohou využít upravené pracovní doby po dobu osmi týdnů následujících po rodičovské dovolené a usnadnit si tak návrat do pracovního režimu.

Automatizace vs. lidé – často diskutované téma. S příchodem automatizace zaznívaly obavy, že nové technologie vezmou práci lidem. Dnes se mluví o vzniku nových pracovních pozic. Je tomu skutečně tak? Mají pracovníci, kteří vykonávali rutinní činnosti, které jsou dnes z největší části nahrazovány automatizací, skutečně zájem o přechod na nové pozice s vyššími kvalifikačními nároky? Jak tuto problematiku vidíte z vašeho pohledu?

Automatizace a robotizace jsou často démonizovány, přitom jejich dopad na pracovní trh je naopak pozitivní. Od představení Amazon robotických jednotek v našich evropských provozech v roce 2012 naše zaměstnanecká základna stále roste. Propojení lidí a robotiky, kdy technologie usnadňují našim zaměstnancům práci, je jedním z největších úspěchů společnosti Amazon. Vždy budeme potřebovat zaměstnance, kteří budou připravovat zákaznické objednávky či vyřizovat reklamace. Kromě toho, že roboti pomáhají našim zaměstnancům při ukládání výrobků do regálů a při vychystávání objednávek, vyžadují neustálý servis a jejich zavedení skutečně vedlo k nárůstu počtu pracovních pozic v naší společnosti – včetně specializovaných míst. Jedná se například o IT pozice a profesionály v oblasti technologií nebo odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví. Celkově jsme díky automatizaci zavedli na celém světě více než 700 nových pracovních kategorií. Automatizace zvyšuje produktivitu a v některých případech i poptávku zákazníků. Z dlouhodobého hlediska to vede k udržitelnému růstu a rozvoji pracovní síly. Zároveň jsme v loňském roce v Seattlu představili prvního humanoidního robota, kterého nazýváme Digit. Ani u něho nepočítáme s tím, že by měl lidský faktor zcela nahradit, ale spíše ho doplnit. Zaměstnancům bude pomáhat s prací a v centrech budou pracovat lidé a roboti bok po boku. Na rozdíl od konvenčnějších robotů na kolečkách je Digit díky čtyřem končetinám schopen pohybovat se ve složitých prostředích, a zvládne dokonce vystoupat schody. To je pro nás klíčový prvek, protože řada center je přizpůsobených specificky lidské fyziologii. Digit bude nyní testován ve vybraných skladech s cílem zjistit, jak může zefektivnit každodenní provoz. Je to experiment, který podstupujeme, abychom objevili nové možnosti využití robotů v našem průmyslu. Automatizace se však dotkne také doručování zboží. V blízké budoucnosti chceme v některých zemích zavádět doručování drony. Díky robotizaci se nám otevírají nové příležitosti.

Loni v létě jste v Kojetíně otevřeli první robotické centrum Amazon v České republice. Jaké jsou zkušenosti po cca třičtvrtě roce jeho fungování?

Naše zkušenost s provozem v Kojetíně je jednoznačně pozitivní. Místní tým si vede více než dobře a jsem na něj opravdu hrdý. Robotickému centru v Kojetíně se podařilo díky geografické pozici, technologiím a samozřejmě práci zaměstnanců výrazně zkrátit dobu dodání balíčků zákazníkům, primárně z rakouského trhu.

Robotické centrum v Kojetíně je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Zaměstnanci již nemusí procházet uličkami za zbožím, ale regály k nim přiváží roboti. Funguje zde například robotické rameno, které pomáhá třídit zásilky, nebo vaculift, který pomáhá zaměstnancům s přemístěním těžších krabic se zbožím, a mnoho dalšího. Jakým směrem se dále bude Amazon ubírat v zavádění technologií ve svých distribučních centrech?

Dnes jsou technologie přirozenou součástí logistiky. Naše týmy pokračují v inovacích a využívají špičkové technologie ve všech typech budov, aby zrychlily dobu zpracování objednávek, zefektivnily práci zaměstnanců a zlepšily zkušenosti zákazníků. Kromě zmíněných robotů, kteří přepravují regály se zbožím, mohu zmínit také další technologie, které zaměstnancům ulehčují práce, například robotické rameno, které pomáhá třídit zásilky, nebo vaculift, který pracuje na podobném principu jako vysavač a pomáhá zaměstnancům s přemístěním těžších krabic se zbožím. Všechny nové technologie, které zavádíme do provozu, mají za cíl nejen zefektivnit provoz, ale i zajistit co největší bezpečnost a komfort našim zaměstnancům pracujícím na ergonomických pracovištích. Kromě toho jsou součástí budovy také robotické paletizátory a depaletizátory, které manipulují s těžkými břemeny, zatímco robotické třídiče vykonávají opakující se úkoly, jako je zvedání, stohování, otáčení a umisťování balíků. Tímto způsobem pokročilé technologie Amazon Robotics podporují bezpečnější způsob práce pro všechny zaměstnance.

Zdroj: Logistic News

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.