Budoucnost v dopravě přinese spoustu výzev a příležitostí

04.04.2023 | Rozhovor s osobností

Logistická společnost RÖHLIG SUUS Logistics letos oslaví pět let působení v České republice. Za tu dobu se rozrostla ze tří na padesát zaměstnanců. Kromě centrály v Praze postupně otevřela pobočky v Praze na letišti, v Ostravě, Brně a Plzni.

V roce 2020 založila společnost na Slovensku s pobočkou v Bratislavě. Snahou firmy je být co nejblíže zákazníkům, znát jejich potřeby a umět se jim rychle přizpůsobit. „Myslím, že období, kdy byl trh po delší dobu stabilní a předvídatelný, je nenávratně pryč. A s tím je potřeba počítat…, “ říká k současnému vývoji v dopravě Jiří Chládek, Managing Director pro Českou a Slovenskou republiku. 

Potkali jsme se na konferenci SpeedCHAIN 2022, kde jste poměrně neformálně prezentovali vaše oddělení 4PL. Předpokládám tedy, že se jedná o vaši hlavní oblast činnosti…

Zdaleka ne. Oddělení 4PL je naším nejnovějším, ale rychle rostoucím produktem. Jedná se o nezávislé oddělení, kde se mimo jiné zaměřujeme na pomoc zákazníkům zejména z oblasti e-commerce, ale nejen pro ně, s vyhledáváním optimálního řešení pro distribuci zásilek. Pomáháme jim také s auditem došlých dopravních faktur, zajišťujeme za ně dopravní tendry (tak trochu jiným, nestandardním způsobem), zjednodušujeme jejich Supply Chain. Zkrátka hledáme pro ně řešení, která jim ušetří čas, provozní i personální náklady a vnesou do jejich logistiky řád a pořádek.

Ale to je jen jeden pilíř, na kterém stojí základy naší firmy. Jsme standardní logistická společnost nabízející všechny druhy dopravy s pobočkami po celém světě jako součást rodinné nadnárodní společnosti RÖHLIG SUUS Logistics.

Vaše společnost slaví letos páté narozeniny. Jakých těch pět let bylo?

Poměrně rychlých a divokých. Začínali jsme v březnu 2018 ve třech, dnes náš počet dosáhl padesáti zaměstnanců, nebo ještě lépe přátel. Postupně jsme kromě centrály v Praze otevřeli ještě pobočky v Praze na letišti, v Ostravě, Brně a Plzni. V roce 2020 jsme založili naši společnost na Slovensku a otevřeli první pobočku v Bratislavě. Podařilo se dát dohromady skvělý tým lidí, kteří mají obrovskou chuť tvořit a na které se lze naprosto spolehnout. Pokud jde o čísla, obrat v České republice vloni překročil půl miliardy korun.

V prvních letech jsme se soustředili na rozvoj „core produktů“, tedy silničních, leteckých, námořních a železničních přeprav. Postupně jsme do portfolia doplnili silniční přepravy kusových zásilek po Evropě, vloni jsme spustili přímé námořní konsolidované LCL linky z Číny. V prosinci jsme otevřeli svůj první sklad v ČR o rozloze 8 200 m2, a to v Brně – Holubicích. Zároveň jsme před rokem spustili již zmíněné oddělení 4PL.

Jak vidíte další vývoj v dopravě?

Moje „věštecká koule“ mi říká, že budoucnost bude ještě více nepředvídatelná než nyní. Jedinou jistotou bude do budoucna fakt, že nic nebude jisté. Myslím, že období, kdy byl trh po delší dobu stabilní a předvídatelný, je nenávratně pryč. A s tím je potřeba počítat… anebo ještě lépe, toho je třeba využít.

V souvislosti se změnami geopolitické situace dojde zcela jistě ke změně dopravních toků. Řada evropských firem přesouvá již dnes svoji výrobu z Asie do Evropy, ale i na africký kontinent. Poroste poptávka po skladování. 

Přibývá zákazníků, kteří stále více vyžadují co nejekologičtější řešení a tento trend bude pokračovat i do budoucna. To je dobře, je potřeba dívat se na věci i z jiného úhlu, než jsou peníze. Na druhou stranu, tlak na cenu už nelze považovat za něco nového, ale za samozřejmost. 

Bude přetrvávat nedostatek pracovníků všech profesí a jejich nároky na různé benefity a práci z domova nadále porostou. Vliv dalšího vývoje na Ukrajině asi nemusím zvlášť zdůrazňovat. Když to tedy celé shrnu – spousta výzev a příležitostí.

Jak se s těmito výzvami chcete poprat?

Mým cílem bylo od počátku vybudovat v České republice robustní společnost s celorepublikovým pokrytím nabízející co nejširší paletu služeb v dopravě a logistice. Abychom byli co nejatraktivnější pro naše zákazníky, ale i co nejméně závislí na výkyvech, k nimž na trhu v průběhu času dochází. 

Pokud např. dojde z nějakých globálních důvodů k omezení na trhu námořních přeprav, ztrátu lze  okamžitě nahradit leteckými či železničními přepravami apod. K těmto výkyvům bude vždy docházet a my chceme být co nejvíce flexibilní a nezávislí. Již mnohokrát se nám tato strategie vyplatila. A ještě více se vyplatila našim zákazníkům.

Od svého vzniku v roce 2018 jsme se snažili budovat firmu na několika hlavních zásadách: být o krok napřed, dělat věci jinak a dělat jen to, co nás baví. A tak tomu bude i do budoucna. 

Chceme být co nejblíže zákazníkům, znát jejich potřeby a umět se jim rychle přizpůsobit. Naší velkou výhodou je, že jsme rodinná firma a zásadní rozhodnutí lze dělat v podstatě ihned.

Jakým způsobem se vám daří hledat nové zaměstnance do takto rychle se rozvíjející firmy?

Něco tak zásadního Vám samozřejmě nemohu prozradit, to je největší podstata našeho úspěchu a také naše největší tajemství. Ne, teď vážně. Na počátku se mi podařilo sestavit tým z přátel převážně z velkých korporací, kteří již potřebovali „restart“. 

Snažíme se o to, aby se našim zaměstnancům u nás líbilo. Díky tomu se většinou i nyní daří doplnit tým z řad známých, tedy na doporučení, což je obvykle ta nejlepší cesta. Spolupracujeme ale i s některými agenturami, příp. využíváme sociální sítě. V budoucnu se chceme více zaměřit na spolupráci se školami a univerzitami napříč Českou republikou, rádi bychom našli do týmu více nových kolegů se zdravotním handicapem, velmi rádi také zaměstnáváme maminky na částečný úvazek. V týmu máme ale i profesionály v důchodovém věku, kteří dokazují, že věk je jenom číslo a jejich elán a nasazení jim může leckdo jen závidět. 

Jaké jsou vaše další plány?

Plánů je celá řada. Chceme budovat co nejvíce digitální firmu. Implementujeme nové aplikace umožňující online komunikaci mezi pracovníky na home-office tak, aby byli co nejvíce v kontaktu a „věděli o sobě“.

Chceme co nejvíce omezit oběh dokladů v papírové formě: co lze, to digitalizovat – co nelze, ideálně nedělat. 

Pokud jde o rozvoj našich produktů, budeme určitě rozšiřovat naše skladové kapacity. Zaměříme se na rozvoj e-commerce a distribuci zásilek ke klientům, ale ani tím naše plány zdaleka nekončí. Více ovšem zatím nebudu prozrazovat.

Základní podstatu naší firmy nicméně měnit nebudeme. I s růstem společnosti si chceme i nadále udržet klima rodinné firmy. Být klasickou spedicí, kde má zákazník jednu kontaktní osobu, která se o jeho zakázku stará od A do Z. Nevytvářet složitou strukturu anonymních call center a dělat věci jednoduše. To vše ovšem na základě moderních technologií a s podporou těch nejlepších zaměstnanců. 

A na závěr – jaké máte své osobní motto?

Celý svůj život jsem se řídil heslem, že „co tě nezabije, to tě posílí“. S přibývajícími léty si ale uvědomuji, že vměstnat své životní názory a postoje do jedné věty není možné. Jedno vím ale jistě, a to, že ve svém budoucím životě už chci dělat jenom to, co mě baví.

Zdroj: Redakce Logistic News

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.