Doba je nevyzpytatelná a je nutné být připraven na všechno

22.02.2023 | Rozhovor s osobností

Úloha obalu se v současné době stále více proměňuje. Obal již neslouží pouze k ochraně výrobku, ale získává další nové funkce, stává se nosičem informací, reklamním poutačem a často také dostává „druhý život“. Optimalizace obalu pak může představovat prostor pro významné úspory. V souvislosti s trendem udržitelnosti jsou však na obaly, respektive jejich výrobce, kladeny stále vyšší nároky.

Kam směřuje vývoj obalů? Jak skloubit požadavky zákazníků s nároky na udržitelnost? Jakou roli hrají nejmodernější technologie v obalovém průmyslu? Na tyto a další otázky odpovídal Martin Hejl, jednatel společnosti THIMM pack’n’display.

Obal má nezanedbatelnou úlohu při ochraně výrobku, pro který je určen. Dnes jsou však kromě této jeho základní funkce kladeny stále vyšší nároky na udržitelnost jeho výroby, „second life“, recyklovatelnost a řadu dalších charakteristik. Kam vlastně směřuje vývoj obalových materiálů a celého obalového průmyslu?

Všechny vámi uváděné charakteristiky obalů jsou v dnešní době, kdy se spotřebitel rozhoduje o koupi v podstatě během pár vteřin, velmi důležité.
Předešlé měsíce nás všechny poučily o tom, jak je důležité už u samotného návrhu obalu přemýšlet v širších souvislostech. Například nedostatek papíru v minulém roce ukázal, jak je důležité vybrat si dodavatele, který dokáže na změny na trhu pružně a rychle reagovat. V tomto směru je nesmírně důležitá digitalizace výroby obalů, která nám umožňuje rychle reagovat v případě jakékoli změny, můžeme nabízet malé výrobní série, sezónní obaly, limitované edice nebo různé tiskové motivy.
Digitální tisk nám umožňuje na obaly tisknout i QR kódy, které jsou stále vyhledávanější cestou, jak dát na obaly informace a v některých případech i ty povinné. Nový návrh Nařízení EU k obalové směrnici hovoří o této možnosti využívání QR kódů k označování obalů.
Je to efektivní způsob, jak další uživatele obalů detailněji informovat o složen obalového materiálu a jeho následném odložení, vytřídění a recyklaci. Moderní technologie mají zkrátka v obalovém průmyslu své místo.

Současná společnost kriticky pohlíží na mnohdy neadekvátní obaly, jež jsou často průvodním jevem e-commerce; důvodů je celá řada, ale tím určujícím je snaha o unifikaci a minimalizaci používaných formátů. Předmětem zájmu se tak stávají úsporné obaly šité na míru konkrétním výrobkům. Jde o trend, který má potenciál definovat nové standardy udržitelnosti balení?

Ano, ideální stav je, když je obal navržen přesně na míru, a kromě ochrany produktu plní i marketingovou funkci. Např. obal s druhým životem může být v e-commerce konkurenční výhodou, kdy zákazník v takovém e-shopu rád znovu nakoupí anebo se se svou positivní zkušeností pochlubí na sociálních sítích, kde se o tom mají možnost dozvědět další potenciální zákazníci.
Pak jsou zde ale e-shopy, které mají v portfoliu mnoho druhů zboží, a tedy i potřebu více rozměrů krabic. Zde bychom se měli soustředit na optimalizaci celého obalového portfolia. Můžeme mluvit o optimalizaci rozměrů, materiálů, je zde i téma samolepicích a odtrhávacích pásek, jejichž integrací do obalu lze redukovat další skladovou položku. Můžeme mluvit i o výplňových materiálech, které lze nahradit fixacemi z vlnité lepenky, které lze potisknut informacemi o probíhajících akcích, slevách, nebo zde může být natištěna i propagace třetích stran a tím se zase mohou eliminovat různé letáky, brožury. A s nástupem digitálních technologií dostávají obaly ještě další rozměr – např. díky natištěným QR kódům spotřebitel získá odpovědi na všechny své otázky prostřednictvím informací na internetu, může sledovat videa, zapojit se do soutěže nebo se přenést do rozšířené reality (AR).

Nejen velkosériová výroba typizovaných obalů, ale stále více právě individualizovaná řešení volají po zrychlování automatizace a digitalizace výroby obalů. Jak tato skutečnost mění rozložení sil na konkurenčním trhu ve smyslu dělby práce mezi tradičními velkovýrobci na straně jedné a drobnými, moderní technikou vybavenými solitéry?

Jak jsem již zmínil, doba je nevyzpytatelná a je tedy nutné být připraven na všechno. My jako tradiční velkovýrobci věříme, že budoucnost obalů je právě v digitalizaci a individualizaci, chcete-li personalizaci jejich výroby. U nás ve Všetatech máme právě z tohoto důvodu nejmodernější výrobní technologie, které nám umožňují pružně reagovat na jakékoli změny na trhu, a která jsou schopná vyrábět individualizovaná řešení, která mohou být pobídkou, aby produkt skončil v nákupním vozíku. Díky těmto technologiím pro nás již neexistuje dělení – malá – velká zakázka. Naše dnešní technologie digitálního potisku a laserové výseku umožňují totální individualizaci každého kusu (každá krabice může mít jiný potisk), laserový výsek nepotřebuje čekat na navržení a dodání výsekového nástroje, připraví si jej sám. Takže ano, můžete to vnímat tak, že moderní technologie smazávají rozdíly mezi velko-malovýrobcem.

Automatizace výroby přináší na jedné straně snížení potřeby málo kvalifikované pracovní síly, na druhé ale vyžaduje specifické odborné schopnosti od těch, kdo moderní techniku obsluhují. Nejde tak reálně o další prohlubování personální krize, které by bylo navíc umocněné faktickou neexistencí externích zdrojů kvalifikovaných odborníků?

Automatizace odstraní opakující se, mnohdy fyzicky těžkou a namáhavou práci, ale samozřejmě vyvolá potřebu zaměstnanců, s jiným odborným vzděláním a také zaměstnanců s měkkými dovednostmi.
Tzn. že je díky automatizaci a digitalizaci absolutní potřeba (tzn. počet lidí) po takto kvalifikovaných operátorech ve výrobě nižší, protože technologie umožňuje obsluhovat automatické a robotické linky s nižším počtem zaměstnanců. Úměrně tomu však roste potřeba lidí, kteří umí tyto digitálně – robotické linky instalovat, integrovat do stávající výroby, opravovat, tzn. mechatroniků, IT zaměstnanců atd. A rovněž vzrůstá potřeba digitální kvalifikace a ostatních dovedností u pozic zaměstnanců v předvýrobních, tzn. vývojářských a designérských profesích. Protože přesně to, co navrhnou, robotizovaná výroba vyrobí.
Tedy ano, můžete mít pravdu, že personální krize se může – s faktickou neexistencí externích zdrojů kvalifikovaných odborníků pro společnosti prohlubovat – pokud na tyto změnu nebudou školy, podniky i celá společnost včas reagovat.

Tématem moderní doby jsou chytré výrobky; je logické se domnívat, že chytrý výrobek si zaslouží obdobně chytrý obal?

Očekáváme, že chytré obaly se budou stále více prosazovat. Potenciál a přidaná hodnota chytrých obalů je, že z nich mohou těžit výrobci, maloobchodníci i spotřebitelé – např. využití QR kódů je stále vyhledávanější cestou, jak mohou obaly nést různé informace, ale i ty povinné. O jejich využití hovoří i nový návrh Nařízení EU k obalové směrnici.

Je nutné do obalu vlastnosti, které by jej snadno zařadily do chytrého dodavatelského řetězce, implementovat až v okamžiku jeho spárování s konkrétním výrobkem, nebo je výhodnější, aby potřebné charakteristiky byly jeho součástí už od počátku?

Digitální tisk nám umožňuje na každou krabici natisknout tzv. dynamický QR kód, který tak obalu poskytne možnost zařadit se do chytrého dodavatelského řetězce a propojit ho s produktem. Prostřednictvím QR kódu a rozšířené reality (AR) může zákazník dokonce vidět obsah obalu i bez jeho otevření. QR kódy také mohou nést důležité informace o produktu – např. u balení masa, ryb se už testovalo značení na obalech týkající se produktu, aby se zvýšila bezpečnost potravin prostřednictvím jejich detailního sledování logistického procesu.

Miroslav Rumler

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Logistika ve světle polární záře …

Že to ale byla jízda, ten uplynulý týden! Napětí, které hned druhý den mistrovství světa přinesl napřed konec základního hracího času, následovaný vyčerpávající hrou v prodloužení zakončený úspěšnými nájezdy už v prvním utkání české reprezentace s obávanými Finy. Jako by šťastný konec téhle zápletky předznamenala výjimečná scenérie páteční polární záře. Ta se jen několik málo minut před koncem třetí třetiny rozlila nad celým Českem s nebývalou intenzitou. Pro ty šťastnější, kteří dokázali souběh těchto dvou výjimečných událostí úspěšně zvládnout, šlo o chvíle, na které budou ještě řadu let vzpomínat. Chtělo to ale dobrou logistiku.