Elektronické nákladní listy povinně od 2026. Český startup Ringil je zapracoval již letos

11.03.2024 | Rozhovor s osobností

Logistiku v celé Evropské unii čeká pravděpodobně už za necelé dva roky zásadní změna. Přepravní společnosti totiž budou muset povinně využívat elektronické nákladní listy (e-CMR).

Nová legislativa tak sice přinese příležitost k zásadní modernizaci celého segmentu, na druhé straně dopravcům přinese nové povinnosti. Český startup Ringil proto do svého modulární platformy zapracoval eCMR již od letošního roku, aby svým klientům pomohl připravit se na novou regulaci.

Jednoznačnou výhodou eCMR je propojení všech stran skrze digitální platformu, čímž se výrazně zvyšuje jak transparentnost, tak zejména efektivita celého procesu. „I když digitalizace logistiky postupuje pomaleji, než jsme si mysleli, počet států zapojených do eCMR roste. Je tak jisté, že dříve nebo později tento nástroj bude hrát v celém segmentu zásadní roli. Tím, že jsme do našeho řešení eCMR zapracovali už teď, dáváme našim klientům možnost adaptovat se s dostatečným předstihem a nabídnout tak ještě kvalitnější služby,” vysvětluje CEO a spoluzakladatel startupu Ringil André Dravecký.

„Vnímáme to zároveň jako příležitost ukázat naši připravenost přijímat nové digitální standardy a předvídat trendy v celém segmentu. Jsme silným, progresivním hráčem na tuzemském logistickém trhu, který se umí včas adaptovat na změny dnešní rychle se měnící doby,“ dodal další ze zakladatelů a CTO Ringil Miloslav Vlach.

Podle Vlacha navíc – vedle větší efektivity, bezpečnosti a nižší administrativní náročnosti – budou mít digitální nákladní listy i výrazný ekologický přínos. Jen v EU se totiž při přeshraniční přepravě každoročně použije přibližně 377 milionů papírových CMR.

Zdroj: Ringil

PST CLC Mitsui-Soko dokončuje přípravu k certifikaci systému managementu bezpečnosti informací

Společnost PST CLC Mitsui-Soko aktuálně pracuje na přípravě k certifikaci na ISO/IEC 27001, což je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro klienty, zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. V současnosti jsou implementovány jednotlivé procesy související s touto certifikací.

„Na cestě k zelené transformaci chybí firmám stabilita prostředí“

Cíle pro dosažení zelené transformace a přechod k nízkouhlíkové ekonomice jsou jasně dané. V mnoha směrech však stále panují nejasnosti ohledně jejich naplnění, které mnohdy firmám komplikují snahu o dosažení těchto cílů. Jak daleko jsou společnosti v České republice na cestě k zelené transformaci? Co jim k chybí k dosažení stanovených cílů? Je podpora ze strany státu dostatečná? O odpovědi na tyto a další otázky jsme požádali Ing. Bohuslava Čížka, ředitele sekce Hospodářské politiky Svazu dopravy a průmyslu České republiky.