Investice do bezpečnosti v logistice se rychle vrátí

13.11.2023 | Rozhovor s osobností

V úvodním bloku letošní konference SpeedCHAIN vystoupil s prezentací společnosti Triomobil Alparslan Kurtulus, viceprezident pro globální strategické aliance a partnerství turecké společnosti Triomobil. Zaměřil se na technologie, které účinně pomáhají předcházet nehodám v logistických provozech a eliminovat riziko kolizí mezi manipulační technikou, automaticky vedenými vozidly a chodci.

Dbají podle vás firmy dostatečně o bezpečnost ve svých logistických provozech?  

Musím říct, že téma bezpečnosti při práci ve skladech se v posledních dvou až tří letech dostává do popředí zájmu. Zvláště velké a nadnárodní společnosti vyhrazují na bezpečnostní opatření finanční prostředky ze svých rozpočtů a jmenují pracovníky do funkcí, jako je manažer bezpečnosti. Jejich cílem je zabraňovat nehodám a vytvářet pro pracovníky lepší a bezpečnější prostředí. Vyšší bezpečnost ovšem stále ještě zůstává otazníkem u středně velkých a malých podniků. Často od nich slýcháme odpověď: „Ale vždyť my to takhle děláme už 20 let, a neměli jsme žádné nehody.“ Ve skutečnosti se ale nehoda může stát hned v další minutě. Jsou-li v prostorech, kde probíhá práce, přítomni lidé, dá se očekávat cokoli. A to i v případě, že jsou proškoleni v souladu s předpisy. Nemůžete nikdy vědět, na co pracovník právě myslí, proč je právě v tuto chvíli roztržitý, unavený, jaké starosti ho tíží a rozptylují jeho pozornost. Abych to shrnul: technologie pro větší bezpečnost jsou dnes častější u velkých firem, ale postupně budou určitě zaváděny i do ostatních logistických provozů.

Vaše firma nabízí takových technologií řadu. Musíte své zákazníky o jejich výhodách přesvědčovat nebo za vámi chodí s konkrétní představou sami?

Právě naši zákazníci a jejich požadavky byli hlavním důvodem, proč jsme začali technologie pro větší bezpečnost ve skladech před 7 nebo 8 lety nabízet. Začínali se totiž ptát po zařízeních, jež by jim umožnila sledovat pohyb manipulační techniky. Prvotním cílem nebyla bezpečnost, ale efektivita. Nebyli si jisti, nakolik dobře se jim daří využívat kapacitu vysokozdvižných vozíků a další techniky. Proto jsme se rozhodli vyvinout naši vlastní novou technologii pro logistické prostory. Začalo to sledováním pohybu manipulační techniky a generováním zpráv o jejich produktivitě. A ruku v ruce s tím pak přišlo téma větší bezpečnosti při práci, snižování možnosti výskytu nehod na pracovišti. Původní motivací byli tedy naši zákazníci, ale dnes už aktivně oslovujeme zákazníky sami a nabízíme jim řešení odpovídající jejich potřebám.

Jak často musí vaši zákazníci řešit nehody?   

Při našich návštěvách u zákazníků zjišťujeme, že více než 90 % z nich se už v minulosti setkalo s nehodou a má zájem nebezpečným situacím předcházet. Současně se zájmem o zajištění bezpečnosti se zlepšují i technologie, dnes už například dokážeme doručit řešení bez potřeby wifi, mobilního signálu nebo dalšího dodatečného vybavení. Stačí jednoduchá instalace a můžete sledovat svou techniku, optimalizovat její produktivitu a zároveň zaručovat bezpečnost vašich lidí i manipulační flotily.

Jak taková opatření ovlivňují řidiče?

Základním principem naší technologie je, aby byl řidič zapojen co nejméně, aby bezpečnost co nejméně závisela na lidském faktoru. Manuální bezpečnostní opatření závisející na lidské reakci nejsou dostatečná. Naše systémy proto podporu nebo zásah ze strany řidiče nepotřebují. Vše probíhá automaticky – když systém detekuje chodce, jiný vozík nebo překážku, automaticky zasáhne, zpomalí vozík a řidič nemusí dělat vůbec nic. A když nebezpečí zmizí, může pokračovat bezpečně v práci. 

Je pro fungování systémů nutné proškolení zaměstnanců ve skladu?

Ano, ale naší základní myšlenkou je zajistit bezpečnost na základě automatické reakce technologií. Školení a informování pracovníků o zásadách bezpečnosti práce je samozřejmě nutností, ale jak už jsem řekl, lidské bytosti budou vždy trochu nespolehlivé. S naším řešením dodáváme manuály, školicí materiály, videa a další informace, ale hlavní úkol leží na technologiích. 

Vytváříte pro zákazníky individuální systémy, nebo nabízíte „balíčky“ technologií?

Pracujeme se zákazníky individuálně. Často volají ti, kterým se stane nehoda, a chtějí zjistit příčiny a možnosti, jak se problému příště vyhnout. Zkoumáme, jak jejich sklad funguje, kolik mají techniky, řidičů, kolik se tam pohybuje chodců, kdy mají pracovní špičku atd. Prostě uděláme první analýzu situace na místě. Zároveň vedeme intenzivní diskuse s vedoucími pracovníky o tom, jak pracují, co očekávají. Je pro nás důležité vědět, co chtějí dosáhnout a čeho se obávají. Obvykle jim dělá starosti, že by bezpečnostní opatření mohla zpomalit nebo zkomplikovat logistický provoz. My vše vysvětlujeme a pak představíme náš návrh, různé scénáře a jejich dopad na efektivitu a bezpečnost flotily manipulační techniky. Tato fáze projektu trvá minimálně 3 až 6 měsíců; potom přichází ověřovací fáze, kdy namontujeme technologii na vybranou techniku a kontrolujeme, jestli naše představa funguje v praxi. Nakonec přichází celková implementace a zahájení provozu.

Může zákazník začít s menší investicí a postupně systém rozšiřovat?

Samozřejmě je možné začít se základním řešením a postupně přidávat další prvky. Například začnete s bezpečností vozíků a chodců, později namontujete mobilní kamery na vozík, po čase další vybavení. Výhodou je, že řešení Triomobil můžete bez omezení použít na kterémkoli modelu manipulační techniky. Víme, že ve skladech se obvykle používá více než jedna značka vozíků. To samé platí i pro případ, že si zákazník manipulační techniku pronajímá. Jednoduše zařízení v případě potřeby přendá na jiný vozík. Vše je jednoduché: montáž, případná výměna nebo instalace na jinou techniku. Díky tomu je naše technologie nejen efektivní, ale také dlouhodobě využitelná.

Vyplatí se investice do bezpečnosti?

Existují dva způsoby, jak se podívat na finanční návratnost investice do bezpečnostních technologií. Zaprvé je důležité uvědomit si, jak vysoké by byly náklady na nehodu. Nejde jen o škodu na vozíku a vybavení skladu. Pokud je součástí nehody chodec, musíte počítat s kompenzacemi za zranění a nutností pracovníka po určitou dobu nahradit.  A pak je tu poškozená pověst firmy, to je pro naše zákazníky velmi důležité. A navíc – když dojde k nehodě, zastaví se celý provoz, což vás opět stojí peníze za nesplněné zakázky a zdržení. Když tohle vše sečtete a uvědomíte si rizika, dojdete často k závěru, že investovat do bezpečnosti se vyplatí. Zadruhé je také možné, že zavedení systému sledujícího vaše vozíky a zajišťujícího bezpečnost vám přinese úspory. Zákazníci někdy zjistí, že jejich technika není využívána tak optimálně, jak si představovali. Ukáže se, že některé vybavení není potřeba, že řidiči mohou pracovat efektivněji. Kdybyste neměli monitorovací systém, nevěděli byste o tom a utráceli zbytečně. Výhodou je, že náš systém vás může na neefektivity okamžitě upozornit. Ušetříte za flotilu i za personální náklady, což také přispěje k rychlejší návratnosti investice. Na rozdíl od očekávání nejsou náklady na bezpečnost nijak závratně vysoké a mohou se vám za několik měsíců vrátit.

Které opatření byste doporučil jako první krok?

To samozřejmě závisí na tom, jak vypadá váš sklad. Někde se pohybuje spousta chodců, jinde jen jeden. Některé sklady jsou plné manuálně obsluhovaných regálů, jiné se používají pro skladování automatické systémy nebo volnou plochu. Velmi záleží i na typu a velikosti vozíků, které budete používat. Pravděpodobně však začnete se základním bezpečnostním systémem zabraňujícím nehodám. Když si pak za minimální náklady přidáte možnost sledování efektivity, získáte navíc reporty, které vám umožní zvýšit produktivitu. Vždycky říkám, že jakmile zavedete bezpečnost, máte už z 80 % hotovo, další funkce se dají postupně skládat jako lego. Obecně to funguje tak, že projdeme se zákazníkem výkresy jeho skladu a stanovíme priority. Na základě zkušeností z reálného provozu pak můžete stanovit, co přidat, například světelné nebo zvukové signály, značení nebo kamery využívající umělou inteligenci. Triomobil je živý systém, může být v průběhu času neustále vylepšován. 

Zmínil jste umělou inteligenci, jak ji využíváte pro bezpečnost v logistice?

Umělá inteligence je součástí našeho interně vyvinutého softwaru, který používáme v kamerách instalovaných na vozících. Pomáhá nám například na základě miliónů fotografií, obrázků a videí „naučit“ kameru rozpoznat, jak vypadá chodec, aby mohla v případě hrozícího nebezpečí vozík zpomalit nebo zastavit, a zároveň ho nezastavovala zbytečně, pokud se o chodce nejedná. Usilujeme o co nejvyšší přesnost v rozpoznávání, a daří se nám. Už dnes se blížíme 99 procentům. Můžeme říct, že využíváme jen zlomek z možností umělé inteligence a máme s ní velmi dobré zkušenosti. Pomáhá nám zabraňovat srážkám s chodci, manipulační technikou a dalším kolizím.

Jak velký je váš tým vyvíjející řešení Triomobil?

Naše oddělení výzkumu a vývoje má víc než 20 lidí, jejichž úkolem je neustále zlepšovat přesnost našich systémů a schopnost rozeznat více detailů ve skladovém provozu. Určitě se dočkáme i možnosti zjistit například, že některý z pracovníků nemá na sobě ochrannou helmu. Využíváme k tomu mimo jiné už zmíněnou umělou inteligenci a další moderní technologie. Od zákazníků máme na produkty TRIOMOBIL velmi pozitivní zpětnou vazbu, což nás samozřejmě těší a motivuje k dalším inovacím.  

Výkřik: 

„Právě naši zákazníci a jejich požadavky byli hlavním důvodem, proč jsme začali technologie pro větší bezpečnost ve skladech před 7 nebo 8 lety nabízet.“

Zdroj: Logistic News

Dušan Drábek

Dušan Drábek posiluje logistiku Emons v České republice

Přibližně 22 000 čtverečných metrů skladových ploch provozuje v České republice v současné době logistická a přepravní společnost Emons. Úkolu rozšířit její logistické aktivity se nově ujal Dušan Drábek.

Mohou se čeští online prodejci těšit na lepší časy?

E-commerce je jednou z oblastí, která zažívá v posledních letech nebývalé výkyvy. Nejprve extrémní nárůst díky zavřeným obchodům v době koronavirové krize, následně pokles v důsledku konfliktu na Ukrajině, zvyšování nákladů, extrémní inflaci a celkové nejistotě ve společnosti. Jak hodnotí současný stav a perspektivy dalšího vývoje segmentu e-commerce v České republice, jsme se zeptali dvou odborníků z této oblasti, Matěje Kapošváry CEO, společnosti Shopsys a Jana Vetyšky, výkonného ředitele APEK - Asociace pro elektronickou komerci.