Ekologické formy dopravy otevírají cestu k udržitelné nákladní přepravě

13.10.2023 | Článek dne

Otázky životního prostředí a udržitelnosti v současnosti nabývají na důležitosti. Ve snaze o snížení negativního dopadu dopravy na planetu se stává klíčovým hráčem logistické odvětví. Jedním z hlavních aspektů této transformace je přechod k ekologickým formám dopravy. Alternativní pohony nabízejí inovativní a udržitelná řešení, která mohou snížit emise skleníkových plynů a zároveň optimalizovat náklady na nákladní přepravu.

Podle aktuálních dat ze zprávy Evropské asociace výrobců aut z ledna 2023 podíl vozidel na alternativní pohon v nákladní dopravě v České republice i v Evropě postupně roste, přestože stále tvoří jen malou část trhu. Elektrická a vodíková vozidla společně s vozy poháněnými zemním plynem tvořily zhruba 3 % českého trhu. Růst podílu alternativních pohonů se však dá vnímat jako pozitivní signál pro budoucnost ekologicky šetrné logistiky v Evropě.

Dosažení konečného cíle v podobě udržitelné a nízkoemisní logistiky, která minimalizuje negativní dopad na životní prostředí, je v tuto chvíli stále hudbou budoucnosti. K naplnění tohoto cíle je nezbytné nejen vybrat vhodný alternativní pohon, ale také investovat do výzkumu a vývoje, infrastruktury a regulačních opatření, která podporují ekologickou transformaci logistického odvětví.

Budování důvěry i infrastruktury

Nejdále pokročila implementace elektricky poháněných vozidel, stále ale nejde o masově rozšířený trend. „Vedle investice do nabíjecí infrastruktury a dostatečného rezervovaného příkonu bude jedním z hlavních faktorů energetika a její stabilita. Není jisté, zda to může stávající síť zvládnout. Není jasné, kdo vybuduje rychlonabíjecí stanice na páteřních komunikacích, kolik bude stát kilowatthodina a jestli vůbec budou dostupná vozidla,“ komentuje Jiří Chlup, Domestic Road Network Director, Raben Logistics Czech.

Klíčovými faktory pro úspěšný přechod k ekologickým formám dopravy je zohlednění specifických potřeb logistického odvětví a vyvážení výhod a omezení jednotlivých pohonů. „Důvěru v tuto technologii jako celek a jednotlivé značky je třeba vybudovat. Než se firmy rozhodnou pro alternativní formu pohonu, je prvním krokem dlouhodobé testování a také dostupnost kvalitních služeb a infrastruktury,“ dodává Jiří Chlup.

Vhodnost jednotlivých ekologických pohonů závisí na specifických požadavcích logistického odvětví. Elektrické pohony jsou ideální pro krátké vzdálenosti a městskou distribuci. Vodíkové palivové články se mohou hodit pro střední a delší trasy. Další možnosti pro snižování emisí v rámci nákladní přepravy pak představují zemní plyn a biopaliva.

Udržitelnost i v provozu budov

Význam zelených řešení se však neomezuje pouze na vozidla a nákladní dopravu. Pro dosažení komplexní udržitelnosti je nezbytné uplatňovat ekologické principy i v jiných oblastech logistiky, jako jsou provoz skladovacích budov a infrastruktury.

Důležitými aspekty pro dosažení udržitelnosti v této oblasti jsou efektivní využití energie, minimalizace odpadu a používání obnovitelných zdrojů energie. Ekologickou stopu skladovacích budov může výrazně snížit instalace solárních panelů, využívání energeticky úsporných osvětlovacích systémů a moderních řídicích technologií.

Efektivnější plánování díky technologiím

Udržitelnost logistiky je neoddělitelně spojena také s efektivní infrastrukturou. „Moderní technologie nám umožňují optimalizovat trasy, minimalizovat zbytečné kilometry a zlepšovat plánování dodávek, a tím pomáhají snižovat uhlíkovou stopu v našem každodenním provozu. Inteligentní úložné systémy a automatizace nám navíc pomáhají zefektivnit využívání dostupných zdrojů,“ říká Michaela Dražanová, ředitelka segmentu Fresh Logistics Raben v České republice a na Slovensku. Zejména v oblasti logistiky čerstvých potravinářských produktů, která je rychloobrátkovou dopravou, se denně řeší otázka udržování správné teploty zabraňující tepelným ztrátám a optimálního využití nákladových a skladovacích kapacit.

Zelené řešení v logistice zahrnuje také principy oběhového hospodářství. Recyklace obalů a materiálů, minimalizace odpadu a opětovné využívání surovin – to jsou kroky směrem k udržitelné budoucnosti. Logistická odvětví mohou hrát klíčovou roli v podpoře oběhového hospodářství tím, že optimalizují způsoby, jakými se zboží přepravuje, skladuje a distribuuje.

Druhy ekologických pohonů a jejich vhodnost pro nákladní logistiku:

Elektrické pohony

Elektrická vozidla (EV) jsou jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších forem ekologické dopravy. Pro nákladní přepravu existují elektrické nákladní vozy a dodávky, které jsou schopny plnit požadavky na kratší vzdálenosti. Výhodou elektrických pohonů ve srovnání s tradičními spalovacími motory jsou nulové místní emise a nižší provozní náklady. Výzvou pro jejich používání na delších trasách a pro rychlé doručování však mohou být omezená dojezdová vzdálenost a dlouhé dobíjení baterií.

Za zmínku stojí, že v Polsku podepsaly Raben Group, IKEA Industry a Volvo Trucks dohodu o spolupráci na nákladní dopravě s nulovými emisemi. Raben na Slovensku navíc nedávno provedl testy elektrického kamionu, který se pro místní distribuci ukázal jako více než dostatečný, zejména ve spojení s nočním nabíjením.

Vodíkové palivové články

Vodíková technologie nabízí potenciál řešit problémy spojené s dojezdovou vzdáleností a rychlým tankováním. Vodíkové palivové články umožňují vytváření elektřiny pomocí reakce mezi vodíkem a kyslíkem, což eliminuje emise na místě provozu. Vodíková nákladní vozidla nabízejí delší dojezdovou vzdálenost a rychlejší tankování než vozidla elektrická, ale výzvu stále představuje infrastruktura pro výrobu, skladování a distribuci vodíku.

Zemní plyn (CNG/LNG)

Zemní plyn je pro nákladní přepravu další ekologickou variantou. Stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) jsou čistší alternativy k tradičním palivům. Tyto pohony produkují nižší emise oxidu uhličitého a místních emisí než dieselové motory. Navíc je zemní plyn relativně dostupný a infrastruktura pro jeho tankování se postupně rozšiřuje.

Biodiesel a bioplyn

Další možnost nabízí pro nákladní přepravu biodiesel vyrobený z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostlinné oleje nebo tuky. Toto biopalivo může být směšováno s tradičním dieselovým palivem a snižovat tak emise. Bioplyn, vytvářený z organického odpadu, je zase používán jako alternativní palivo pro vozidla s přizpůsobenými motory.

Zdroj: Raben

Porsche Česká republika spouští novou kampaň, připomíná důležitost recyklace

Společnost Porsche Česká republika spustila novou kampaň, která připomíná široké motoristické veřejnosti přínosy recyklace a správný postup při likvidaci výrobků s ukončenou životností. Některé automobilové komponenty lze po renovaci znovu použít, v ostatních případech přichází na řadu většinou recyklace, která získá cenné suroviny pro výrobu nových produktů, nebo energetické využití jinak nezpracovatelných materiálů.

Stanice Jihlava město v roce 2026: nová budova i moderní nástupiště

Přestavba městského nádraží v Jihlavě může začít, Správa železnic vybrala zhotovitele prací. Stavbu provede společnost Skanska, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 1 266 866 061 korun. Stanice, která se nachází blízko centra krajského města, zcela změní podobu. Vzniknou nová nástupiště, na která bude přístup podchodem. Dosluhující nádražní budovu nahradí nový objekt, který bude zároveň sloužit jako zázemí nově vybudovaného dopravního terminálu. Zahájení prací se plánuje už v srpnu, dokončení pak v polovině roku 2026.

Příručka pro řidiče: Sedm praktických tipů, jak se chovat bezpečně v blízkosti kamionů

Práce řidiče kamionu patří mezi náročná povolání. Znamená dlouhé hodiny za volantem, neustálou soustředěnost a tíhu odpovědnosti za několikatunový náklad či bezpečnost projíždějících vozidel. I přesto, že interakce s kamiony je na českých silnicích dnes již zcela běžná, ne každý řidič ví, jak jízdu poblíž silničních kolosů přizpůsobit, aby řidičům nákladních vozidel jejich práci nekomplikoval a také neohrozil sebe ani ostatní.