Ekonomika u protinožců opět roste. Odráží se to i v logistice. DSV vypravilo zásilku až do Nové Kaledonie

09.10.2023 | Článek dne

V rámci seriálu o přepravě zboží po kontinentech se tentokrát podíváme na ten, který je z českého pohledu tím nejvzdálenějším – na Austrálii a Oceánii. I když jde o nejmenší světadíl, díky silné australské ekonomice se neztrácí ani v konkurenci obrů typu Asie či Ameriky. Společnost DSV proto nepodceňuje svoji přítomnost ani v této části světa.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvýznamnějším hráčem tohoto regionu je Austrálie, která má přibližně 25 milionů obyvatel a patří do první patnáctky největších ekonomik světa. Ačkoliv se během nedávné koronavirové pandemie tamní ekonomika propadla o několik procent (stalo se tak po několika desítkách let), je Austrálie od roku 2021 opět na vzestupu, což se přirozeně odráží i do exportu a importu a tím spojené logistiky.

Podobně jako například Česká republika, je i australská ekonomika silně exportně orientovaná. Zaměřuje se mj. na průmysl, kam patří jak těžba nerostných surovin, tak strojírenství. Zmínit ale můžeme i export zemědělských surovin. Pokud se však zaměříme na obchod mezi Austrálií a Českem, zjistíme, že je obchodní bilance dlouhodobě kladná ve prospěch našeho státu – například v roce 2022 představoval vývoz z ČR do Austrálie hodnotu 14,8 miliardy korun, dovoz byl realizován v objemu 6,8 miliardy korun.

Austrálie je trh, který se neustále rozvíjí a roste. Jen v roce 2021 v souvislosti s Austrálií společnost DSV v rámci letecké přepravy transportovala 15 tisíc tun zboží, zatímco prostřednictvím lodní dopravy bylo přemístěno 72 tisíc tun materiálu.

Pokud se zaměříme na přepravu, kterou společnost DSV zajišťovala mezi Českem a nejmenším kontinentem, tak se řečí čísel za rok 2022 přepravilo více než 500 zásilek s využitím letecké a námořní dopravy. Šlo především o komodity jako jsou autodíly, počítačové součástky, vinylové desky, ale například i o dětská hřiště či oblíbené kostičkové stavebnice.

Jelikož si společnost DSV uvědomuje význam australského regionu, má u protinožců několik vlastních poboček (v Perthu, v Adelaide, v Melbourne, v Sydney a v Brisbane). Místní přítomnost a znalost trhu díky vlastnímu zastoupení dává společnosti DSV velkou konkurenční výhodu, která přispívá k bezpečnému a efektivnímu doručování zásilek.

„I když se transport zboží z Evropy až do daleké Austrálie může zdát jako velký logistický oříšek, naše společnost má s podobnými zásilkami dlouholeté zkušenosti. Z Česka do Austrálie a Oceánie nejčastěji doručujeme produkty, které souvisí s automobilovým průmyslem, k čemuž využíváme jak leteckou, tak lodní dopravu,“ říká Robert Kraus, Director, Air Department, DSV Air & Sea, CZ.

„Jen v roce 2022 jsme úspěšně odbavili přes 500 zásilek, které mířily z České republiky do regionu Austrálie a Oceánie, nebo naopak. Perličkou pak byla zásilka, která byla doručena do odlehlé Nová Kaledonie. V posledních letech navíc objem přepraveného materiálu z Česka k protinožcům roste,“ dodal Martin Jukl, Director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ.

Zdroj: DSV

Toyota v Evropě zakládá nový podnik na vodík

Toyota Motor Europe (TME) zakládá lokální podnik Hydrogen Factory Europe. Nový podnik bude koordinovat obchodní využití vodíkových technologií a systémů se zahrnutím všech aktivit od vývoje a výroby přes prodej až po poprodejní činnosti.

3600 on-line žádostí týdně. První měsíc ePodání bez datové schránky přinesl skokový nárůst zájmu

Už měsíc funguje možnost odeslat žádost o výměnu řidičského průkazu elektronicky bez nutnosti mít zřízenou datovou schránku fyzické osoby. Stačí se pouze přihlásit do Portálu dopravy a v něm odeslat žádost o řidičský průkaz. Další zjednodušení žádosti přineslo i výrazné zvýšení zájmu žadatelů o on-line podání. Zatímco před zrušením povinnosti mít datovou schránku využívalo on-line podání přibližně 1600 lidí týdně, nyní překračujeme hodnotu až 3600 žadatelů za týden.

Mzdy na papíře rostou, ale v reálu klesají: Ekonomický paradox 3. čtvrtletí

Podle včera zveřejněné statistiky vzrostla ve 3. čtvrtletí 2023 průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně o 7,1 %. Nicméně inflace ještě neřekla poslední slovo a stále je vysoká. Když tedy od růstu mezd odečteme inflaci, mzdy nerostly ale naopak reálně klesaly o 0,8 %.