Ekonomika u protinožců opět roste. Odráží se to i v logistice. DSV vypravilo zásilku až do Nové Kaledonie

09.10.2023 | Článek dne

V rámci seriálu o přepravě zboží po kontinentech se tentokrát podíváme na ten, který je z českého pohledu tím nejvzdálenějším – na Austrálii a Oceánii. I když jde o nejmenší světadíl, díky silné australské ekonomice se neztrácí ani v konkurenci obrů typu Asie či Ameriky. Společnost DSV proto nepodceňuje svoji přítomnost ani v této části světa.

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvýznamnějším hráčem tohoto regionu je Austrálie, která má přibližně 25 milionů obyvatel a patří do první patnáctky největších ekonomik světa. Ačkoliv se během nedávné koronavirové pandemie tamní ekonomika propadla o několik procent (stalo se tak po několika desítkách let), je Austrálie od roku 2021 opět na vzestupu, což se přirozeně odráží i do exportu a importu a tím spojené logistiky.

Podobně jako například Česká republika, je i australská ekonomika silně exportně orientovaná. Zaměřuje se mj. na průmysl, kam patří jak těžba nerostných surovin, tak strojírenství. Zmínit ale můžeme i export zemědělských surovin. Pokud se však zaměříme na obchod mezi Austrálií a Českem, zjistíme, že je obchodní bilance dlouhodobě kladná ve prospěch našeho státu – například v roce 2022 představoval vývoz z ČR do Austrálie hodnotu 14,8 miliardy korun, dovoz byl realizován v objemu 6,8 miliardy korun.

Austrálie je trh, který se neustále rozvíjí a roste. Jen v roce 2021 v souvislosti s Austrálií společnost DSV v rámci letecké přepravy transportovala 15 tisíc tun zboží, zatímco prostřednictvím lodní dopravy bylo přemístěno 72 tisíc tun materiálu.

Pokud se zaměříme na přepravu, kterou společnost DSV zajišťovala mezi Českem a nejmenším kontinentem, tak se řečí čísel za rok 2022 přepravilo více než 500 zásilek s využitím letecké a námořní dopravy. Šlo především o komodity jako jsou autodíly, počítačové součástky, vinylové desky, ale například i o dětská hřiště či oblíbené kostičkové stavebnice.

Jelikož si společnost DSV uvědomuje význam australského regionu, má u protinožců několik vlastních poboček (v Perthu, v Adelaide, v Melbourne, v Sydney a v Brisbane). Místní přítomnost a znalost trhu díky vlastnímu zastoupení dává společnosti DSV velkou konkurenční výhodu, která přispívá k bezpečnému a efektivnímu doručování zásilek.

„I když se transport zboží z Evropy až do daleké Austrálie může zdát jako velký logistický oříšek, naše společnost má s podobnými zásilkami dlouholeté zkušenosti. Z Česka do Austrálie a Oceánie nejčastěji doručujeme produkty, které souvisí s automobilovým průmyslem, k čemuž využíváme jak leteckou, tak lodní dopravu,“ říká Robert Kraus, Director, Air Department, DSV Air & Sea, CZ.

„Jen v roce 2022 jsme úspěšně odbavili přes 500 zásilek, které mířily z České republiky do regionu Austrálie a Oceánie, nebo naopak. Perličkou pak byla zásilka, která byla doručena do odlehlé Nová Kaledonie. V posledních letech navíc objem přepraveného materiálu z Česka k protinožcům roste,“ dodal Martin Jukl, Director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ.

Zdroj: DSV

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.