KION Group uvádí na trh své vlastní systémy palivových článků pro průmyslové vozíky

23.11.2023 | Článek dne

KION Group vyvinula a uvedla na trh svůj vlastní 24voltový systém vodíkových palivových článků pro své průmyslové vozíky. Nová výrobní linka v Hamburku má kapacitu pro výrobu až 5 000 systémů palivových článků ročně.

KION Group do této technologie nyní investuje více než 11 milionů eur. V příštích letech má do portfolia přibýt ještě 48voltový systém.

Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer KION GROUP AG o nových pohonných systémech říká: „Zahájení výroby vodíkových palivových článků nám umožňuje uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po bezemisním a udržitelném pohonu vozíků, který je možné rychle natankovat. Nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout vše: průmyslové vozíky, systémy palivových článků pro ně a následný poprodejní servis.“

Jednoduché a praktické, rychlé a čisté

Technologie palivových článků nabízí mnoho výhod. Vodíkové pohony při provozu neprodukují žádné emise, takže jsou ideální i pro použití v uzavřených prostorech skladů. Pokud vodík pochází z obnovitelných zdrojů, například z bioplynu nebo elektrolýzy vody při využití solární nebo větrné energie, je jeho používání klimaticky neutrální. Celá doba tankování vozíků trvá pouze tři až pět minut, což zvyšuje jejich dostupnost a celkové využití. Ve vícesměnných provozech s velkými flotilami vyniknou výhody ještě více. Čisté pohony palivových článků jsou praktickou alternativou ke konvenčním olověným bateriím zvláště v průmyslových odvětvích, kde je důležitá čistota a hygiena, jako je tomu například ve farmacii nebo při výrobě potravin.

Technologie palivových článků v průmyslových vozících

V systémech palivových článků se elektrická energie vyrábí chemickou reakcí mezi vzdušným kyslíkem a tankovaným vodíkem. Vznikající energie je vedena do kompaktní lithium-iontové baterie, která pak dodává energii hnacímu a zdvihovému motoru. Palivový článek tak přímo generuje elektrickou energie potřebnou k provozu vozíku. Vedlejším produktem tohoto „studeného spalování“ pak není nic jiného než teplo a voda.

Zdroj: KION Group

Plastové obaly se dají nahradit papírem. DS Smith už takto z oběhu odstranil miliardu kusů plastu

Papírenská společnost DS Smith ve spolupráci s některými z nejznámějších značek rychloobrátkového zboží na světě nahradila více než jednu miliardu plastů. Významného milníku na cestě k lepší udržitelnosti dodavatelských řetězců dosáhla s více než ročním předstihem oproti plánu, a to díky tomu, že se u svých obalových řešení zaměřila na cirkulární design. Recyklovaný papír v kombinaci s chytře promyšlenou konstrukcí dokáže konkurovat plastovým obalům nižšími dopady na životní prostředí, a tam, kde ho lze používat opakovaně, i cenou.

Ministerstvo dopravy představilo investorům projekt dostavby vybraných úseků dálnice D35 formou PPP

Přes 50 km dálnice D35 bude realizováno státem ve spolupráci se soukromým sektorem. Na Ministerstvu dopravy se proto sešlo 111 zástupců (dalších 92 se připojilo online) investorů, stavebních firem, financujících institucí nebo například poradců, kteří mají o projekt zájem, aby se seznámili s jeho klíčovými parametry. Celá tato klíčová tepna se pro řidiče zprovozní v roce 2029.

Projekt Chytrej výčep má první výsledky. Prazdroj vyvinul úspornější chladič pro hospody

Projekt Chytrej výčep od Plzeňského Prazdroje, který má hospodám přinést podstatné snížení spotřeby energií, má první výrazné výsledky. Prazdroj vyvinul ve spolupráci se společností Sinop CB zcela nový a úsporný systém chlazení piva, u kterého očekává zhruba třetinovou úsporu spotřebované elektřiny. Nový chladič nyní experti instalují v prvních deseti hospodách v Česku. Po otestování v praxi a detailních měřeních by ho měl pivovar začít nabízet svým partnerským gastroprovozům. Výhodou je, že nový chladič lze využít i ve stávajících výčepech.