ORLEN Unipetrol Doprava rozšíří svoji flotilu o další čtyři lokomotivy Siemens Vectron MS řady 383

22.01.2024 | Článek dne

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava plánuje do konce roku 2025 převzít do své flotily další čtyři elektrické lokomotivy Siemens Vectron MS řady 383, čímž celkový počet těchto moderních a interoperabilních strojů ve službách skupiny ORLEN Unipetrol dosáhne čísla jedenáct.

Investice do dalších lokomotiv Siemens Vectron MS řady 383 je součástí strategického investičního rozvoje, který ORLEN Unipetrol Doprava realizuje od roku 2017 s cílem modernizovat svůj vozový park, posílit efektivitu a udržitelnost mezinárodní přepravy, a aktivně přispívat k naplnění udržitelných cílů skupiny ORLEN Unipetrol snižováním produkce emisí CO2.

„Stanovili jsme si strategický plán být do roku 2050 emisně neutrální. Postupným cíle na této cestě je snížení emisí o 25 % do roku 2030. Klíčovým prvkem, jak toho dosáhnout, je nejen dekarbonizace našich výrobních jednotek, ale také dekarbonizace našeho vozového parku. Moderní lokomotivy Siemens Vectron MS nám pomohou tyto cíle dosáhnout a také díky nim zvýšíme naši konkurenceschopnost v oblasti nákladní železniční dopravy,“ zdůrazňuje význam tohoto kroku Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Nákup těchto moderních lokomotiv je součástí strategického investičního rozvoje, do kterého ORLEN Unipetrol Doprava investovala od roku 2017, kdy s obměnou své flotily začala, již stovky milionů korun. S tímto krokem ORLEN Unipetrol Doprava posiluje své postavení jako významný železniční nákladní dopravce v České republice, a současně naplňuje svou roli klíčového člena skupiny ORLEN při dosahování cílů udržitelného rozvoje.

„Zařazením dalších čtyř interoperabilních lokomotiv Siemens Vectron MS od společnosti Siemens Mobility tak budeme operovat s celkem jedenácti lokomotivami tohoto typu, což nám umožní efektivní a udržitelnou přepravu mezi tuzemskými i zahraničními terminály a dalšími důležitými lokacemi, kde skupina ORLEN operuje,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava a dodává: „Tato investice nám umožní posílit naši pozici v oblasti nákladní dopravy a zajistit efektivní spojení s klíčovými terminály zejména v Polsku a Německu.“

Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika, komentuje pořízení dalších čtyř lokomotiv Vectron společností ORLEN Unipetrol Doprava slovy: „V rámci společensky odpovědného investování ESG budou mít od roku 2025 velké podnikatelské subjekty podle směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) povinnost započítávat v nefinančním účetnictví do uhlíkové stopy své organizace, respektive do uhlíkové stopy svého produktu, i uhlíkovou stopu dopravy, kterou používají. Vážíme si odpovědného přístupu společnosti ORLEN Unipetrol Doprava, která v předstihu před touto povinností minimalizuje energetickou náročnost dopravy svou orientací na moderní energeticky úsporné elektrické lokomotivy Vectron. Ze statistiky provozních dat je zřejmé, že při vozbě nákladních vlaků šetří lokomotivy Vectron zhruba 10 % elektrické energie rekuperačním brzděním a tím zvyšují hospodárnost dopravy.“

V barvách ORLEN Unipetrol lokomotivy Vectron s výkonem 6 400 kW a běžnou provozní rychlostí 100 km/h přepravují především chemické produkty. Tyto Vectrony jsou schopné provozu nejen v České republice, ale také ve všech sousedních zemích – v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku, ale i v Maďarsku. Velký důraz je kladen nejen na výkon, ale také na bezpečnost. Kromě národních vlakových zabezpečovačů příslušných zemí jsou lokomotivy vybaveny rovněž moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (European Train Control System), GSM-R a dálkovou diagnostikou. Jedním z důležitých bezpečnostních aspektů těchto lokomotiv je také pasivní bezpečnost, která zajišťuje strojvedoucímu prostor pro přežití v případě mimořádných událostí.

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava patří mezi významné železniční nákladní dopravce v České republice a se smluvními partnery zajišťuje přepravu nejen do sousedních zemí, ale i do oblasti Beneluxu či balkánských zemí. Na železničním trhu nabízí široké portfolio služeb. Kromě přepravy chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. Jejími zákazníky jsou nejen členské společnosti mezinárodní skupiny ORLEN, ale i externí společnosti včetně významných železničních zasilatelů, zahraničních dopravců a chemických závodů bez vazby na holding.

Zdroj: ORLEN Unipetrol Doprava

České dráhy zahájily stavbu moderní opravárenské haly v Chebu

České dráhy dnes oficiálně zahájily stavbu nové opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu. Moderní středisko údržby se bude starat o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a RegioShark. Jedná se o další krok ve strategii opravárenství národního dopravce, která se zaměřuje na modernizaci servisního zázemí a zvýšení kvality servisu kolejových vozidel.

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.