Přeprava nebezpečného zboží – i zásilka listového těsta může být klasifikována jako nebezpečné zboží

31.07.2023 | Článek dne

Přeprava nebezpečného zboží a materiálů vyžaduje pečlivé plánování a dodržování předpisů. Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizik je důležité mít správné informace o klasifikaci nebezpečného zboží, množstevních limitech a přepravních režimech, které definují UN čísla.

Pro leteckou přepravu jsou to regule IATA Dangerous Goods, pro námořní přepravu IMDG. Přepravní společnost DSV v České republice ročně manipuluje s tisícovkou zásilek nebezpečného zboží po moři i ve vzduchu. Nebezpečná zásilka přitom může obsahovat i listové těsto – kvůli jeho stabilizaci suchým ledem na cestě z Čech do USA.

Nebezpečné zboží zahrnuje látky a předměty, které mohou znamenat riziko pro zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, pokud s nimi není patřičně zacházeno nebo příslušně baleno. Existuje devět tříd nebezpečného zboží, klasifikovaných podle jejich potenciálního nebezpečí, včetně hořlavých látek, jedovatých látek, výbušnin, radioaktivních materiálů a dalších. Mezi převážené nebezpečné zboží patří tedy artikly jako baterie, pyrotechnika, munice, pyropatrony do padáků a airbagů, ale třeba také kosmetika, parfémy, laptopy, barvy nebo vzorky paliv.

Přeprava nebezpečného zboží podléhá přísným mezinárodním a národním předpisům. Pro bezpečnou přepravu je důležité znát zmíněnou třídu nebezpečného zboží a příslušné množstevní limity. Tyto informace určují správný způsob deklarování, balení, označování a přepravy zboží. Organizace spojených národů zavedla univerzální systém pro klasifikaci, balení a označování nebezpečného zboží s cílem zajištění bezpečné přepravy. Tento systém zahrnuje použití specifických UN čísel pro identifikaci nebezpečného zboží, která se musí povinně uvádět při vyplňování přepravní dokumentace, balení a označování.

Foto: DSV

„Letecká přeprava nebezpečného zboží (DG) se řídí regulemi IATA publikovanými v knize, Dangerous Goods Regulations‘, které jsou každoročně aktualizovány. Podrobně popisuje každé UN číslo, včetně nutných informací: za jakých podmínek, v jakém množství, v jakém obalu, na jakých letech (a podobně) lze zboží přepravovat. Rizika v letecké přepravě jsou samozřejmě vysoká, proto se pravidla IATA přísně, pečlivě kontrolují a také dodržují. Každé DG zboží musí disponovat, Dangerous Goods Declaration‘ zahrnující veškeré informace o převáženém zboží včetně emergency kontaktu pro případ havárie. Veškeré DG podléhá důkladné kontrole před naložením do letadla speciálně vyškolenými pracovníky handlingových společností. Stejná kontrola probíhá na každém dalším letišti, kde zboží tranzituje,“ vysvětluje Robert Kraus, Director, Air Department, DSV Air & Sea, CZ.

Společnost DSV CZ ročně letecky převeze přibližně 500 zásilek s nebezpečným zbožím. Zahrnují nejčastěji elektroniku, např. laptopy nebo baterie, ale též kosmetiku, parfémy, ale i vzorky paliv nebo stavebnice. Zásilkou nebezpečného zboží, kterou nyní DSV transportuje z Čech do USA, je třeba i listové těsto. Kvůli jeho uchování v suchém ledu podléhá označení DG a musí s ním být adekvátně nakládáno. Péčí o bezproblémovou přepravu se v české divizi DSV zabývá pět speciálně proškolených pracovníků na IATA DG, kteří si každé dva roky školení opakují formou prezenčního kurzu zakončeného zkouškou.

„Námořní přeprava se řídí IMDG kódem, který jasně definuje podmínky přepravy podle UN čísel a aktualizuje se každé dva roky. Pro námořní přepravy nebezpečného zboží je směrodatná, IMO deklarace‘ zboží, která dle přesného znění IMDG kódu umožňuje rejdařům identifikovat zboží a jasně deklaruje množství, způsob a typ balení, včetně všech typů bezpečnostních rizik a obdobně jako u letecké přepravy emergency kontaktu. V současné době dokážeme odbavit všechny typy akceptovaných tříd včetně výbušnin nebo chemikálií, vyžadujících regulaci teploty. Námořní přepravy nebezpečných nákladů u DSV nejčastěji zahrnují přepravu elektroniky obsahující baterie. Ročně převezeme přibližně 400 takových zásilek. Kromě různých typů baterií transportujeme také pyrotechniku, munici, výbušniny nebo kosmetiku,“ doplňuje Martin Jukl, Director, Sea Department, DSV Air & Sea, CZ.

Přeprava nebezpečného zboží a nebezpečných materiálů vyžaduje pečlivé plánování, dodržování předpisů a spolupráci s odborně vyškoleným personálem. Zajištění bezpečnosti a minimalizace rizik platí jako jednoznačná priorita při manipulaci s nebezpečným zbožím. Správné klasifikování, balení, označování a přepravní režimy zůstávají zcela nezbytné pro úspěšnou a bezpečnou přepravu. Pro bezproblémovou přepravu nebezpečného zboží vždy vybírejte společnost, jež disponuje speciálně vyškolenými a certifikovanými pracovníky a má s přepravou tohoto typu nákladu zkušenosti.

Zdroj: DSV

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.