Vynikající pracovní podmínky ve všech divizích: Deutsche Post DHL Group poprvé jako celek získala evropské ocenění TOP EMPLOYER

31.01.2023 | Článek dne

DHL Express a DHL Global Forwarding a Freight získali ocenění Top Employer Global 2023. Celkem je jako Top Employer 2023 certifikováno 125 národních organizací v 70 zemích.

Jak potvrzují nedávné certifikace od Top Employers Institute, Deutsche Post DHL Group nabízí i v roce 2023 atraktivní pracovní podmínky pro přibližně 590 000 zaměstnanců. Skupina Deutsche Post DHL Group jako celek poprvé získala status Top Employer v Evropě. Stejně jako v předchozím roce byly DHL Express a DHL Global Forwarding, Freight, oceněny jako Top Employer Global, čímž se zařadily mezi nejlepší zaměstnavatele na světě. Certifikaci Top Employer získalo celkem 125 národních organizací v 70 zemích.

Top Employers Institute ve svém hodnocení skupiny jako celku vyzdvihl aspekty, jako je důraz na etiku, integritu a obchodní strategii ve všech divizích. Skupina DPDHL podle institutu vynikla také tím, že své cíle a hodnoty jasně definovala a otevřeně komunikovala se zaměstnanci. Oceněn byl pokrok, kterého společnost dosáhla v oblastech řízení a rozvoje zaměstnanců, stejně jako zaměření společnosti na udržitelnost. Kladně byl hodnocen i zájem o využívání nových technologií. Top Employers Institute vyzdvihl také zaměstnaneckou aplikaci Smart Connect. Ta je součástí Smart Workspace, integrované digitální, mobilní platformy spuštěné v roce 2022, která umožňuje zaměstnancům ve všech divizích a ve všech zemích vzájemně komunikovat, přistupovat k informacím a těžit z příležitostí digitálního školení – ať už pracují v provozu nebo v kanceláři, jako kurýr, manažer nebo mechanik.

V certifikačním procesu mohly opět vyniknout jednotlivé divize. DHL Express dosáhla nejvyššího skóre ze všech pěti divizí a zároveň největšího zlepšení ve srovnání s předchozím rokem. DHL Express byla zvláště oceněna za pilotní projekt shromažďující přání, nápady a potřeby zaměstnanců v různých fázích jejich kariéry ve společnosti. Ústav také ocenil spuštění komplexní metodiky řízení změn v provozu. Zvláštní uznání získala společnost DHL Global Forwarding, Freight (DGFF) za zavedení udržitelnosti jako klíčového ukazatele výkonnosti v roce 2022. Tento proces bude dokončen v roce 2023. DGFF také udělal dobrý dojem svým pilotním projektem on-line mentoringové platformy. U DHL Supply Chain byla zvlášť zmíněna nově spuštěná aplikace, která má zlepšit pohodu zaměstnanců.

„Certifikaci Top Employer bereme extrémně vážně,“ říká Thomas Ogilvie, člen představenstva Deutsche Post DHL Group pro HR. „V našem podnikání jsou to právě zaměstnanci, kteří pro nás znamenají změnu. Pouze díky nim můžeme naplnit naše standardy kvality. Externí certifikace nám potvrzuje, že jsme na správné cestě, například s našimi nástroji pro řízení lidí a motivací zaměstnanců. Tento druh uznání je něco, co nám může pomoci přilákat nové zaměstnance – zvláště když je trh práce napjatý a kvalifikovaných pracovníků je nedostatek.“

Deutsche Post DHL Group je jedním z největších světových zaměstnavatelů s přibližně 590 000 zaměstnanci. V pěti divizích a 220 zemích a územích zaměstnává lidi ve více než 1000 nejrůznějších povoláních. V rámci interní vzdělávací iniciativy se školí všichni zaměstnanci, aby se stali „certifikovanými specialisty“ v konkrétních oblastech jejich působení. Deutsche Post DHL Group provádí každoroční “Průzkum názorů zaměstnanců”, který měří spokojenost zaměstnanců a identifikuje potenciální oblasti ke zlepšení.

Institut Top Employers se sídlem v Amsterdamu již více než 30 let hodnotí, jak dobře si společnosti vedou jako zaměstnavatelé. Jeho certifikační proces hodnotí společnosti ve 20 kategoriích. Za externí certifikaci skupiny Deutsche Post DHL je od roku 2011 zodpovědný institut Top Employers Institute.

Kromě této certifikace dosáhly některé divize Deutsche Post DHL Group dalšího uznání jako zaměstnavatele v roce 2022. Již podruhé za sebou se DHL Express umístila na prvním místě v žebříčku „Great Place to Work“. Žebříček byl založen na průzkumech spokojenosti zaměstnanců z více než 12 000 společností z celého světa. V roce 2022 získala společnost DHL Global Forwarding a Freight celkem sedm cen Stevie v soutěži „Stevie Awards for Great Employers“ – dvě z nich zlaté v kategorii „Leadership Development for Women“.

Z včelích úlů v Panattoni parcích se v loňském roce vytočilo 1,4 tuny medu

Včely hrají klíčovou roli v procesu opylování, čímž mají široký dopad na zemědělství a biodiverzitu na naší planetě. Dlouhodobě se však potýkají s problémy, mezi které mimo jiné patří také ztráta jejich přirozeného prostředí, což vede k úbytku kvetoucích rostlin, které jsou základním zdrojem jejich potravy. Novým zázemím se pro včely stávají průmyslové areály společnosti Panattoni. Informace o stavu včelstva a jeho chování zde monitoruje IT systém a vše vyhodnocuje umělá inteligence.

Středoevropská realitní transakce roku: česká SCF kupuje za více než 7 miliard korun portfolio nákupních center v Polsku

Česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) koupila tento týden portfolio šesti polských obchodních center od globální investiční skupiny Cromwell Property Group. Hodnota transakce je přes 7 miliard Kč. Jedná se o jednu z největších nemovitostních transakcí ve střední Evropě za posledních několik let. SCF tímto krokem vstupuje do třetí země a posiluje svou pozici na středoevropském retailovém trhu, kde již vlastní a provozuje obchodní centra v České republice a na Slovensku.