GDSN: Synfony expanduje do zdravotnictví

19.05.2023 | Logistický HYDEPARK

Dodavatelé pro zdravotnictví v GDSN pro český trh letos publikovali již více než 35 tisíc položek z oblasti zdravotnických prostředků. Jejich partnery a příjemce produktových dat bychom nejčastěji hledali ve skupině distributorů pro zdravotnictví a zdravotnických zařízení (nemocnic). Dodavatelé, kteří již publikují produktová data v zahraničí, mohou v případě zájmu jednoduše data vkládat také pro český trh.

GDSN (Global Data Synchronisation Network) představuje moderní způsob sdílení produktových dat. Na rozdíl od zastaralých zalistovacích karet, které dodavatel zasílá v různých formátech každému odběrateli zvlášť, GDSN umožňuje standardizované zadávání dat či jejich aktualizaci z jednoho místa pro všechny odběratele naráz a jejich automatickou validaci. 

Efektivní sdílení B2B i B2C dat probíhá prostřednictvím sítě nezávislých certifikovaných elektronických katalogů, kterých ve světě v současné době funguje kolem padesáti. Jedním z nich je i e-katalog SYNFONY, provozovaný standardizační organizací GS1 Czech Republic. Představuje datové úložiště pro správu kmenových dat produktů včetně kompletní hierarchie balení či digitálního obsahu (např. produktové fotografie) a jejich sdílení se všemi nebo s vybranými partnery. Uživatelé si mohou vzájemně kompatibilní katalogy vybírat podle svých preferencí a nejsou nuceni pro jedno konkrétní řešení. Jsou tak chráněni před proprietárním uzamčením (vendor lock-in), tedy závislostí na produktech a službách konkrétního dodavatele. GS1 standard GDSN se etabloval v maloobchodu a nyní se úspěšně prosazuje ve zdravotnictví.

3M implementovala GDSN

Výhody moderního způsobu sdílení produktových dat v sektoru zdravotnictví se neliší o těch v retailu: rychlost a přesnost zalistování produktů z jednoho místa pro více odběratelů najednou, snadná aktualizace dat a jejich automatická validace. Ke GDSN se proto uchyluje stále více dodavatelů pro tento sektor, kteří oceňují další z výhod elektronických katalogů produktových dat: snadné sdílení informací vyžadovaných legislativou. Na mezinárodní úrovni je to například společnost 3M. Firma vyrábí řadu zdravotnických prostředků, od obvazů až po roušky a stetoskopy. „V rámci 3M dostáváme od zákazníků obrovské množství žádostí o poskytnutí produktových dat. Nejen od nemocnic a distributorů ve zdravotnictví, ale i od zákazníků z ostatních sektorů, ve kterých působíme. S rozsahem přibližně 80 000 položek zabere splnění všech těchto požadavků enormní množství času,“ vysvětluje Mark Koolen, vedoucí projektu Channel Syndication společnosti 3M pro evropský region. „Řešením pro nás byla standardizace. Díky GDSN je výměna produktových dat mnohem efektivnější, a to jak pro nás, tak pro příjemce těchto dat.“

Nizozemsko na špici využívání GDSN ve zdravotnictví v Evropě

Až donedávna byl téměř každý požadavek na produktová data doprovázen jinou excelovou tabulkou. Pracovníci společnosti 3M museli opakovaně vyhledat a zadat potřebná data ručně do všech excelových souborů. Logistická data a informace vztahující se k balení byla relativně snadno k nalezení v globálním ERP systému, marketingová data bylo možné získat ze systému PIM. „Velkou výzvou byla data vyžadovaná legislativou, jako například třída rizika produktu, sterilnost a podobně,“ vysvětluje Mark Koolen. Proto společnost 3M začala do databáze produktových dat zadávat i tento typ informací vyžadovaných regulátory, a to nejprve v USA. Tento krok velmi uvítali manažeři i nizozemské pobočky 3M. „Devadesát pět procent nizozemských nemocnic využívá GDSN, proto usilovně pracujeme na publikování všech požadovaných dat,“ uzavírá Mark Koolen s tím, že věří v rychlé rozšíření řešení i do dalších evropských států, kde je společnost 3M aktivní.

Zdroj: GS1

Baltic Hub: Silná první polovina roku

První polovina letošního roku byla v Baltic Hub ve znamení významných milníků. Kromě obecné prognózy objemu, která ukazuje rostoucí trend – terminál zaznamenal 10% nárůst odbavených objemů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, Baltic Hub oslavil důležitý milník ve výstavbě nového terminálu T3 a zprovoznění čtvrtého RMG jeřábu na železniční vlečce.