Až budoucnost posoudí …

26.10.2023 | Pod lupou

Jakkoli to může navenek vypadat, že se kolem nás, myšleno v logistické branži, právě neděje nic významného, skutečnost je o poznání dynamičtější. Jak jinak než jako významný posun (snad) konečně k lepšímu vnímat zprávy o tom, že v těchto dnech ŘSD dokončilo průzkumy pro zadání stavby Pražského okruhu v úseku D1 – Běchovice. Ten sice bez chybějícího úseku od Běchovic k letišti ještě situaci vozidlům tranzitujícím přes Prahu nevyřeší, ale jistě ji pro ně i pro velkou část Pražanů zásadně zlepší.

Novinky přinesla tento týden i konference Budoucnost vzdělávání řidičů. Ta obsahuje novinky jako L17 a řidičák na zkoušku. Možnost řídit motorová vozidla už od sedmnácti ani tvrdší postihy pro začínající řidiče samy o sobě situaci v oboru nijak zásadně neovlivní, odborníci si od nich ale slibují nastavení vyšší laťky pro kvalitu těch řidičů, kteří do praxe postupně budou směřovat.

Revoluční je ale aktuální informace o tom, že již v polovině listopadu začne ŘSD umísťovat značení se zákazem předjíždění nákladních vozidel na vybraných úsecích dálnice D1. Konkrétně jde podle slov mluvčího této organizace o to, že celý úsek od jedenadvacátého po sto sedmdesátý osmý kilometr bude souvisle označen jako místo, kde je zákaz předjíždění kamionů s výjimkou těch míst, kde jsou stoupací pruhy, to znamená, že jsou tam jízdní pruhy celkem tři.

To je skvělá zpráva pro ty, kteří po podobném opatření volají již řadu let, a naopak skličující pro ty, kdo dlouhodobě upozorňují na rizika, která to do dálničního provozu nově přinese.

Nelze nevzpomenout na opatření zcela jiná, ale s podobnou schopností vyhrotit veřejnou diskuzi a postavit proti sobě dva nesmiřitelné tábory se zcela protichůdnými výsledky jinak důvěryhodných studií. Jedním z nich byl zákaz kouření v hospodách a restauracích.

Tak věřme, že i dálniční zákaz předjíždění pro nákladní vozidla nakonec povede ke klidu zbraní a že jednou, až se po čase ohlédneme zpátky, budeme moct nově nastolený pořádek hodnotit veskrze pozitivně …

Miroslav Rumler

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.

Co všechno je téma …

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.