Až praxe nám ukáže …

15.06.2023 | Pod lupou

I když ani přes masívní podporu elektromobility čistě elektrické vozy prozatím pod kůži našim firmám ani rodinám nepronikly, statistiky jejich registrací rok od roku vykazují poměrně strmý růst.

Mnozí mohou namítnout, že start z nuly nabízí bez velkého úsilí zobrazit růstovou křivku jako malý zázrak, skutečností však je, že registračních značek začínajících písmeny EL kolem nás, zejména ve městech, skutečně přibývá.

Ať už za tímto trendem stojí registrace dealerů, firem spojených s automobilovým průmyslem, státních institucí, půjčoven nebo skutečných fanoušků elektromobility, nárůst počtu vozidel s čistě elektrickým pohonem v provozu s sebou nese stále hlasitější diskuzi o tom, jaké jsou perspektivy jejího dalšího rozvoje.

Asi největším tématem je logicky reálná kapacita a tím i dostupnost sítě zejména rychlonabíječek, postupně však slábne i ochota především větších měst v čele s Prahou a Brnem zvýhodňovat elektromobily při parkování v rezidenčních zónách, více se začíná hovořit i o bezpečnostních rizicích ohrožujících kryté parkovací plochy …

Tlak na setrvalý růst podílu elektromobilů na celkové skladbě silničních vozidel tak už dnes, kdy je podíl čistě elektrických aut stále na úrovni jednotek procent, paradoxně přináší řadu praktických důkazů o tom, že budoucí globální mobilita bude muset být nejspíš kombinací více technologií, které jedině společně, ne pouze jedna samotná, budou mít reálnou naději plnohodnotně nahradit tu současnou, založenou na využití fosilních paliv.

A to začíná znít docela slibně …

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

John Muldoon: Když se řekne Volvo Trucks…

Společnosti v logistice vnímají globální trendy jako orientaci na udržitelnost, hledání alternativních paliv a energií, kroky k autonomnímu řízení atd. Jejich vrcholoví manažeři však zůstávají velmi opatrní, když hrozí, že by nové technologie mohly narušit jejich dlouhodobou oddanost bezpečnosti jejich zaměstnanců, pohodlí pro řidiče a dalších osob, a samozřejmě když to dramaticky ohrožuje jejich finanční algoritmy.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.