Až praxe nám ukáže …

15.06.2023 | Pod lupou

I když ani přes masívní podporu elektromobility čistě elektrické vozy prozatím pod kůži našim firmám ani rodinám nepronikly, statistiky jejich registrací rok od roku vykazují poměrně strmý růst.

Mnozí mohou namítnout, že start z nuly nabízí bez velkého úsilí zobrazit růstovou křivku jako malý zázrak, skutečností však je, že registračních značek začínajících písmeny EL kolem nás, zejména ve městech, skutečně přibývá.

Ať už za tímto trendem stojí registrace dealerů, firem spojených s automobilovým průmyslem, státních institucí, půjčoven nebo skutečných fanoušků elektromobility, nárůst počtu vozidel s čistě elektrickým pohonem v provozu s sebou nese stále hlasitější diskuzi o tom, jaké jsou perspektivy jejího dalšího rozvoje.

Asi největším tématem je logicky reálná kapacita a tím i dostupnost sítě zejména rychlonabíječek, postupně však slábne i ochota především větších měst v čele s Prahou a Brnem zvýhodňovat elektromobily při parkování v rezidenčních zónách, více se začíná hovořit i o bezpečnostních rizicích ohrožujících kryté parkovací plochy …

Tlak na setrvalý růst podílu elektromobilů na celkové skladbě silničních vozidel tak už dnes, kdy je podíl čistě elektrických aut stále na úrovni jednotek procent, paradoxně přináší řadu praktických důkazů o tom, že budoucí globální mobilita bude muset být nejspíš kombinací více technologií, které jedině společně, ne pouze jedna samotná, budou mít reálnou naději plnohodnotně nahradit tu současnou, založenou na využití fosilních paliv.

A to začíná znít docela slibně …

Miroslav Rumler

Slunce, auta a pár smyků …

Jak jinak než parafrází na dnes již klasické filmové dílo uvést informaci o tom, že jen před několika málo dny úspěšně proběhl na všech výcvikových plochách moderního polygonu v Hradci Králové letošní ročník oblíbené networkingové akce s názvem Reliant Drive4LIFE. Ten byl, podobně jako všechny ročníky předcházející, určen pro vrcholové manažery významných domácích i zahraničních společností v roli spolupořádajících partnerů a jejich VIP hosty.

Safety First …

Přesto, že si toto médium ani zdaleka naklade za cíl předkládat vám aktuality denního charakteru, klíčovým tématem dnešního vydání nemůže být s ohledem na noční tragickou událost na pardubickém nádraží nic jiného než bezpečnost. Zdaleka však nejde jen o bezpečnost v dopravě. Jakkoliv pozornost široké veřejnosti v poslední době poutají především témata spojená s udržitelností podnikání ve smyslu minimalizace jím produkovaných emisí do okolního světa, bezpečnost lidí, zboží i stále většího množství stále nákladnějších technologií představuje klíčovou komponentu skutečné udržitelnosti. Naším úkolem je proto dohlédnout na to, aby si právě bezpečnost zachovala nejen náš přirozený respekt, ale i důstojné místo ve firemních strategiích.

Jen tak znát těch pár fíglů …

Těžko je dnes člověku psát o něčem jiném, než o perspektivách dalšího vývoje v rámci pavouka právě probíhajícího mistrovství světa v ledním hokeji. Výsledky, sestavy, posily, zranění, teploty v halách, sledování utkání vlastního týmu i těch druhých a hlavně nejrůznější odhady dalšího vývoje už tradičně ovlivnily významné části národa nejen většinu volného času, ale pohříchu zasahují i do práce firem všech velikostí. „Můžeme si zavolat, jen ne dnes odpoledne, to hrajeme“, zní v poslední době standardní odpověď.