Berlín: Svátek logistiky v plném proudu …

19.10.2023 | Pod lupou

Třetí říjnový týden přinesl po zářijovém SpeedCHAINu další ze série evropských odborných a společenských událostí, jež mají schopnost každoročně přivést na jedno místo vysoké stovky logistických profesionálů z firem a institucí působících v celém dodavatelském řetězci.

Dějištěm aktuálního setkání je Berlín, kde v prostorách hotelu InterContinental probíhá letošní Deutscher Logistik-Kongress, akce pořádaná největší evropskou logistickou asociací BVL Deutschland.

Přehled témat, která dominují letošnímu ročníku tohoto evropského eventu, je ohromující. Jsou mezi nimi taková, jako spolupráce, transparentnost dodavatelského řetězce, strategie zajištění zdrojů, talent management, udržitelnost, ESG či inovace. Zvláštní pozornost je v programu ale věnovaná i problematice nové mobility, vyšší úrovni umělé inteligence, kyberbezpečnosti, konceptům cirkulární ekonomiky nebo také nezastupitelnosti člověka v digitálním světě.

Naší pozornosti ale nemohla ujít hned první přednáška keynote speakera kongresu, prof. Thomase Wimmera, předsedy představenstva BVL Germany, jenž je historicky spjat i s konferencí SpeedCHAIN International. Ten ve svém úvodním příspěvku s názvem Think Networks: How business in Germany can be successful „despite everything“ akcentoval význam spolupráce jednotlivých subjektů nejen v rámci odvětví, ale napříč celým dodavatelským řetězcem, celou společností. Hledání konsensu, dosahování výhod ze společného postupu namísto vyhrocené soutěže mezi konkurenty, technologiemi či lidmi samotnými označil za velkou příležitost na cestě k funkční podobě udržitelného podnikání. Evropská setkání logistických profesionálů podobná tomu v Berlíně nebo v Praze prof. Wimmer označil za jedinečné příležitosti, jak se vzájemně lépe poznat, získat nové informace a inspiraci pro nacházení nových cest. Nic nového, řeknete si, ale v době stále ještě v mnohém inspirované vynucenou online komunikací nahrazující osobní kontakt, je pouhé vyslovení přesvědčení o nenahraditelnosti osobních vazeb mezi lidmi na takto prestižním fóru opravdu povzbuzující …

Miroslav Rumler

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.

Klima budiž pochváleno …

Ať už aktuální počasí svědčí o čemkoliv, faktem je, že přeje procházkám, či u některých dokonce k projížďkám čarokrásnou krajinou, jež v těchto dnech hraje skutečně všemi barvami. Pro mnohé je právě podzimní čas tím, na co se celý rok těší a doufají, že jim ten toužebně očekávaný okamžik nezkazí zlovolný vichr, jenž by jedinečné přírodní kulisy nekompromisně poslal k zemi dřív, než se jich dosyta nabaží.