Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

23.03.2023 | Pod lupou

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.

Mediální prostor se postupně plní stále více reálnými úvahami mocných Evropy o tom, že dosavadní dogma o podobě emisní normy Euro 7 a zejména pak úplný zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035 možná skutečně nejsou v zájmu nejen Evropanů, ale dost možná ani reálného dosahovaní dříve vytýčených cílů. Stejně tak, jako jaro ještě definitivně nepřevzalo otěže od vlezlé zimy, ani boj o pozvolný, smysluplný, a hlavně pro většinu přínosný přechod od tradičního k udržitelnému není zdaleka u svého konce.

Udržitelnost a význam moderních technologií při hledání její optimální podoby byly také náplní tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem Udržitelná budoucnost: Člověk a moderní technologie, jež se jen několik málo hodin po jarním slunovratu konala v konferenčních prostorách pražského hotelu Panorama.

A byla to právě skutečnost, že představitelé nejprůmyslovějších evropských zemí požadují revizi proveditelnosti strategie dosažení uhlíkově neutrální Evropy, která vnesla zcela nový náboj do diskuze více než stovky předních logistických odborníků, kteří se na letošním ročníku konference sešli. Je naprosto zřejmé, že to jsou právě oni, kdo o potenciálu nových, mnohdy teprve rodících se technologií ani v nejmenším nepochybují. Jako zkušení profesionálové ale dobře vědí, že mají-li přinést očekávaný a hlavně dlouhodobý pozitivní efekt, musí mít tyto technologie dost času pro vlastní vývoj a také pro to, aby mohly o svém přínosu přesvědčit i ty, kteří změnu právě nevítají.

Tak věřme, že první jarní sluneční paprsky, podobně jako slibně vypadající pokusy o alespoň drobnou změnu kurzu, jsou skutečně závdavkem na to lepší, co nás teprve čeká.

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Skupina ČEZ, Coca Cola, Vodafone nebo Sonnentor: Které firmy se umístily mezi desítkou nejlepších na základě udržitelnosti a ESG?

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.