Jaro jako čerstvý impulz, začátek nového …

23.03.2023 | Pod lupou

A jaro je tady. Konečně, chtělo by se říct, letošní čekání na něj bylo v mnoha ohledech úzkostlivější než jindy. Jakkoliv je jeho nástup pozvolný, prodlužující se den i znatelně rostoucí síla slunečních paprsků dávají tušit, že termín „přezouvání na letní“ se mílovými kroky přibližuje. Není to ale jen počasí, co nám dodává novou energii a s ní snad i pozitivnější myšlenky.

Mediální prostor se postupně plní stále více reálnými úvahami mocných Evropy o tom, že dosavadní dogma o podobě emisní normy Euro 7 a zejména pak úplný zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035 možná skutečně nejsou v zájmu nejen Evropanů, ale dost možná ani reálného dosahovaní dříve vytýčených cílů. Stejně tak, jako jaro ještě definitivně nepřevzalo otěže od vlezlé zimy, ani boj o pozvolný, smysluplný, a hlavně pro většinu přínosný přechod od tradičního k udržitelnému není zdaleka u svého konce.

Udržitelnost a význam moderních technologií při hledání její optimální podoby byly také náplní tradiční Reliant Technologické konference s podtitulem Udržitelná budoucnost: Člověk a moderní technologie, jež se jen několik málo hodin po jarním slunovratu konala v konferenčních prostorách pražského hotelu Panorama.

A byla to právě skutečnost, že představitelé nejprůmyslovějších evropských zemí požadují revizi proveditelnosti strategie dosažení uhlíkově neutrální Evropy, která vnesla zcela nový náboj do diskuze více než stovky předních logistických odborníků, kteří se na letošním ročníku konference sešli. Je naprosto zřejmé, že to jsou právě oni, kdo o potenciálu nových, mnohdy teprve rodících se technologií ani v nejmenším nepochybují. Jako zkušení profesionálové ale dobře vědí, že mají-li přinést očekávaný a hlavně dlouhodobý pozitivní efekt, musí mít tyto technologie dost času pro vlastní vývoj a také pro to, aby mohly o svém přínosu přesvědčit i ty, kteří změnu právě nevítají.

Tak věřme, že první jarní sluneční paprsky, podobně jako slibně vypadající pokusy o alespoň drobnou změnu kurzu, jsou skutečně závdavkem na to lepší, co nás teprve čeká.

Miroslav Rumler

Zatmění jako inspirace …

Je to jen pár dnů, co bylo nad Severní Amerikou pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. K úplnému zatmění Slunce dochází na Zemi sice přibližně každých osmnáct měsíců, ale protože většinu Země tvoří oceány, možnost tento jev sledovat a mít při tom pevnou půdu pod nohama je poměrně ojedinělá.

Odvaha rozhodnout …

Máme za sebou Velikonoce, symbol nastupujícího jara. Letos navíc tyto svátky kromě skoro letního počasí přinesly i změnu času. Změnu z toho přírodního, symetrického ke Slunci, kdy je v poledne Slunce nad jihem, na čas letní, pro jehož zavedení kdysi existovaly racionální důvody. Ty však podle všeho už reálně pominuly.

Co všechno je téma …

Všichni se snažíme s využitím vlastních zkušeností, sledováním vývoje na trhu i prostým selským rozumem odhadnout, jak bude v budoucnosti vypadat svět kolem nás. Naší přirozenou snahou je připravit se na podmínky, v nichž budou fungovat nejen naše firmy, ale i my sami. Důvodem je překotný vývoj posledních několika let, na který jako katalyzátory působí jak vlivy vnitřní, které do značné míry pod tlakem nejrůznějších trendů formujeme my sami, tak i vlivy vnější, nad kterými nemáme pražádnou kontrolu.