Kanál končí, EURO 7 se musí změnit, Turecko ve výjimečném stavu …

09.02.2023 | Pod lupou

Tak nějak by mohla znít zkratka toho nejdůležitějšího, co přinesly předcházející dny. Naši pozornost by za normálních okolností zcela ovládly zejména zprávy o oficiálním ukončení úvah o smysluplnosti kanálu DOL a ochota české vlády otevřít diskuzi nad reálnými důsledky uvažovaného zákazu prodeje vozidel se spalovacími motory v době faktické neexistence vhodné nástupnické technologie. Věřme, že to jsou zprávy povzbudivé a až nečekaně reflektující zdravý selský rozum.

Veřejný prostor ale zcela logicky již od pondělí ovládlo téma jiné, bohužel velmi skličující. Tím je pondělní zemětřesení v Turecku. Zdevastovaná města i vesnice, poničená infrastruktura, chybějící zdravotnický materiál, lékařský personál, technika, záchranáři i ubytování pro ty šťastnější … Okamžik, kdy je nezbytné, aby se do odstraňování následků živelné pohromy zapojily kompetentní týmy profesionálů z celého světa.

I teď, podobně jako v již téměř ročním válečném konfliktu na Ukrajině či v průběhu nedávné koronavirové pandemie, bude mít klíčový vliv na konečný výsledek celé humanitární mise to, jak obstojí právě její logistika. Jak rychle bude možné poskytnout přístřeší přeživším, lékařskou péči zraněným, dopravit na místo vodu, potraviny, materiál a techniku. K tomu je nezbytná bezchybná komunikace, respektování nastavených pravidel a špičkové operativní řízení.

V posledních letech jsme si zvykli často používat sousloví člověk a technologie. Jde o symbiózu, která běžné fungování v každodenním životě zjednodušuje. V situaci, jako je tato, je ale nutností zachraňující životy. Je čas si znovu připomenout jak skvělé je to, že logistiku kombinující um a zkušenosti lidí s možnostmi moderní techniky máme!

Miroslav Rumler

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.

Klima budiž pochváleno …

Ať už aktuální počasí svědčí o čemkoliv, faktem je, že přeje procházkám, či u některých dokonce k projížďkám čarokrásnou krajinou, jež v těchto dnech hraje skutečně všemi barvami. Pro mnohé je právě podzimní čas tím, na co se celý rok těší a doufají, že jim ten toužebně očekávaný okamžik nezkazí zlovolný vichr, jenž by jedinečné přírodní kulisy nekompromisně poslal k zemi dřív, než se jich dosyta nabaží.