Křižovatka kam se podíváš …

13.04.2023 | Pod lupou

Varování, byť mnohými zpochybňované, části světových technologických elit před dalším překotným vývojem umělé inteligence, únik přísně utajovaných zpravodajských dokumentů z administrativy přední světové mocnosti, nebo třeba úspěšné hackerské útoky na naší klíčovou infrastrukturu včetně civilních nemocnic, řízení letového provozu a další strategické cíle významné pro každodenní fungování společnosti.

To všechno můžeme považovat buď za nezbytnou daň, bez které lze vyššího stupně fungování moderní společnosti dosáhnout jen stěží, nebo za jistý druh technologického rozcestí, na kterém je lepší chvíli postát a další cestu si důkladně promyslet.

To hlavně proto, abychom se zbrkle nevydali třeba nesprávným směrem a pak se nemuseli vracet zpátky za jen těžko vyčíslitelných nákladů. Bohužel, s těmi rozcestími se zejména v Evropě v poslední době tak nějak roztrhnul pytel.

Slýcháme tak úvahy o nutnosti překročit vlastní stín při stanovování strategie pro automobilový průmysl, vytápění našich domovů, nebo třeba cílenou redukci chovů hospodářských zvířat. Je asi nejvyšší čas zbystřit smysly. Bude nejspíš opravdu důležité ohlídat si, abychom v zájmu civilizace spolu s vlastním stínem nepřekročili i příslovečný bludný kořen …

Miroslav Rumler

Bedna z plechu …

Chceme-li se po představení čárových kódů a dřevěné přepravní palety v roli klíčových technologických milníků ve vývoji logistiky dvacátého století s přesahem do dnešních dnů zaměřit na další podobně významné objevy, nelze jedním dechem nepředstavit i standardizovaný námořní kontejner.

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.