Pohled až za horizont …

12.10.2023 | Pod lupou

„Až sedmasedmdesát procent emisí CO2 zatěžujících naše výrobky tvoří ty, jež vznikají u našich dodavatelů, mnohdy daleko za hranicemi Evropy.

Naopak pouhých 6,3 % jich pochází z naší výroby, desetiprocentní zátěž představuje balení a hranici pěti procent překračuje naše logistika. Vůbec nejmenší zátěž vzniká od okamžiku, kdy výrobky opustí naše brány. Tam je alokovaných pouze 1,6% celkové produkce uhlíkové stopy“, řekl Pavel Moravec, Head of IS/IT and Sustainability in CEE region společnosti NESTLÉ včera na Technologické konferenci pořádané společností Reliant u příležitosti oslavy čtyřicátého výročí působení GS1 Czech Republic v České republice s názvem Cesta: Udržitelná logistika.

To podle jeho slov znamená podniknout takové systematické kroky, které nám umožní dohlédnout až na pomyslný konec celého dodavatelského řetězce. „Naším úkolem je opatření, která mají významně ovlivnit udržitelnost podnikání, aplikovat primárně tam, kde mohou přinést největší změny k lepšímu a od těch se postupně posouvat do oblastí s menším potenciálem. Nejmodernější technologie dnes využíváme například k tomu, abychom farmáře, naše dlouholeté dodavatele, efektivně motivovali k udržitelnému zacházení s půdou, vodními zdroji i pracovní silou, ale také abychom přispěli k zastavení odlesňování i v těch nejvzdálenějších regionech světa“.

Nutnost účinně regulovat celý dodavatelský řetězec jako celek potvrdil i další speaker Technologické konference GS1, Miroslav Kroupa, Head of Brand Management in Production and Logistic společnosti ŠKODA Auto.

Ve své přednášce, jež nabídla přehled aktuálních megatrendů ovlivňujících automobilový průmysl, upozornil na fakt, že rychlost, se kterou je Evropa odhodlána ukončit výrobu a prodej vozů se spalovacími motory, implicitně navyšuje podíl komponent a dílů s původem nejen mimo EU, ale i mimo evropský kontinent. To v důsledku s největší pravděpodobností již od 1.1.2024 povede k uvalení dodatečných cel na vozidla exportovaná z EU do Velké Británie, čemuž byla na tomto místě věnována pozornost už minulý týden.

A resumé z tohoto výjimečného setkání? Jsou to především moderní technologie, které mohou významně pomoci při optimalizaci procesů. Je to optimalizace procesů, co umožňuje dále zvyšovat efektivitu a produktivitu práce. A jsou to globální standardy, bez kterých se neobejdeme, chceme-li dohlédnout až na samotný konec dodavatelského řetězce. A tam dohlédnout rozhodně potřebujeme, myslíme-li to vážně s realizací změn ve jménu ochrany života na planetě Zemi …

Miroslav Rumler

Dřevěná klasika na devíti špalcích

Minule jsme v rámci jakési minisérie věnované klíčovým výdobytkům logistiky dvacátého století představili historii technologie čárových kódů. Netřeba zdůrazňovat, jak těžké je vybrat právě ty objevy, které nejenže dramaticky ovlivnily schopnost logistiky reagovat na rostoucí nároky a potřeby rychle se rozvíjející společnosti, ale současně takové, jež bez větších změn přežily až dodnes. Mezi těmi, které v tomto výčtu rozhodně chybět nesmí, jsou i přepravní palety.

Skupina ČEZ, Coca Cola, Vodafone nebo Sonnentor: Které firmy se umístily mezi desítkou nejlepších na základě udržitelnosti a ESG?

Už druhý ročník unikátního nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Čáry v písku jako pevný základ

Všechno souvisí se vším, a tak i úvaha o tom, co přinesl tento týden do jisté míry souvisí s událostmi týdne uplynulého. Tomu ve vazbě na nedávnou technologickou konferenci GS1 dominovala velmi zdařilá oslava v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou, tedy jakási afterparty u příležitosti čtyřicátého výročí oficiální přítomnosti standardů GS1, resp. čárového kódu na trhu v České republice a současně třicátého výročí působení na Slovensku.